Procedura de stabilire şi înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru operatorii economici naţionali (OPANPC nr. 206/2018)

30 apr. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2093

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial

Sumar

OPANPC nr. 206/2018
(M. Of. nr. 365 din 26 aprilie 2018)

Se reglementează procedura de stabilire și înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru operatorii economici naționali.

 

În M. Of. nr.  365 din 26 aprilie 2018, s-a publicat OPANPC nr. 206/2018 privind procedura de stabilire și înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru operatorii economici naționali.

Redăm în continuare conținutul respectivului ordin.

Campanie Craciun UJmag 2020

 

OPANAPC nr. 206/2018

 

Art. 1  prevede faptul că respectivul ordin se aplică operatorilor economici naționali autorizați să desfășoare operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, care pun pe piață obiecte din metale prețioase

Conform art. 2 alin. (1), conținutul mărcii de responsabilitate poate fi:

a) format dintr-un cod alfanumeric, în care literele reprezintă simbolul județului, respectiv al municipiului București, unde operatorul economic autorizat își are sediul, iar cifrele reprezintă numărul de ordine al mărcii, stabilit de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; sau

b) format dintr-o combinație de litere care să reprezinte inițialele numelui/denumirii operatorului economic.

Potrivit alin. (2), conținutul mărcii de responsabilitate se înscrie într-o elipsă sau într-un dreptunghi, conform solicitării operatorului economic.

Art. 3  stabilește faptul că modelele mărcilor de responsabilitate utilizate de către producătorii sau importatorii de obiecte din metale prețioase sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4 prevede că pentru stabilirea conținutului mărcilor de responsabilitate, operatorii economici autorizați vor completa și vor transmite la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

Conform art. 5 , în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va comunica operatorului economic autorizat conținutul mărcii, împreună cu schița acesteia, eliberând în acest sens o adeverință al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6 alin. (1)  dispune în sensul că înainte de aplicarea mărcilor de responsabilitate, operatorii economici autorizați trebuie să înregistreze aceste mărci la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Conform alin. (2), înregistrarea se realizează prin amprentarea, fotografierea, înscrierea mărcilor de responsabilitate în registrul de evidență a acestora și eliberarea unui certificat de înregistrare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, certificat ce cuprinde și informații legate de desfigurarea mărcilor de responsabilitate.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Alin. (3) prevede faptul că pentru fiecare marcă de responsabilitate înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor se percepe un tarif, care se poate achita cu ordin de plată sau mandat poștal în contul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod unic de înregistrare nr. 4266502.

Potrivit alin. (4), în vederea înregistrării mărcilor de responsabilitate, operatorii economici autorizați vor prezenta la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor următoarele:

a) adeverința eliberată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin care s-a stabilit conținutul mărcilor de responsabilitate;

b) cererea de înregistrare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, care cuprinde și solicitarea de desfigurare a mărcii de responsabilitate în situațiile prevăzute în prezentul ordin;

c) poansoanele gravate cu mărcile de responsabilitate;

d) dovada achitării tarifului de înregistrare.

Alin. (5) prevede faptul că în situația în care operatorul economic dorește să își aplice marca de responsabilitate cu ajutorul unui dispozitiv laser, procedura de înregistrare a mărcii de responsabilitate rămâne neschimbată. Operatorul va fi obligat să prezinte și să predea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor o plăcuță din metal comun pe care apare gravată marca de responsabilitate.

Conform art. 7 alin. (1), pșoansoanele cu marca de responsabilitate nu sunt transmisibile.

Alin. (2) stabilește faptul că poansoanele cu mărci de responsabilitate uzate sau scoase din uz se vor preda Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor.

Alin. (3) dispune în sensul că în cazul încetării sau suspendării sub orice formă a activității operatorului economic, precum și în cazul schimbării obiectului de activitate, poansoanele cu mărci de responsabilitate vor fi aduse Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor sau, după caz, în vederea păstrării acestora pe toată perioada suspendării, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea în activitatea sau obiectul de activitate al persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate.

Conorm alin. (4), în cazul pierderii poansonului cu marca de responsabilitate sau a certificatului de înregistrare a acestuia, operatorul economic va da o declarație pe propria răspundere în acest sens, care va fi depusă și înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Alin. (5) stabilește faptul că în situațiile în care se solicită desfigurarea mărcilor de responsabilitate se va completa cererea prevăzută în anexa nr. 5.

Conform alin. (6), operatorii economici autorizați vor îndeplini procedura de înregistrare a mărcilor de responsabilitate prevăzută la art. 6 ori de câte ori confecționează noi poansoane cu marca de responsabilitate stabilită de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Potrivit art. 8, anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 9 prevede faptul că la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 214/2011 privind modelele mărcilor de garanție proprie și procedura de stabilire și înregistrare a acestora la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 19 noiembrie 2011, se abrogă.

Conform art. 10, respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Alte prevederi ale OPANPC nr. 206/2018

 

Anexele nr. 1-5 la OPANPC nr. 206/2018 conțin modelele pentru următoarele documente:

– Anexa nr. 1: Modelul mărcilor de responsabilitate utilizate de către operatorii economici autorizați să desfășoare operațiuni cu metale prețioase;

– Anexa nr. 2: Cerere pentru stabilirea conținutului mărcii de responsabilitate;

– Anexa nr. 3: Adeverință privind stabilirea conținutului mărcii de responsabilitate;

– Anexa nr. 4: Certificat de înregistrare a mărcii de responsabilitate;

– Anexa nr. 5: Cerere de înregistrare a mărcii de responsabilitate.

Procedura de stabilire și înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru operatorii economici naționali (OPANPC nr. 206/2018) was last modified: aprilie 27th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.