O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului – modificări (Legea nr. 209/2019)

15 nov. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 354

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
 

O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

(M. Of. nr.  1027 din 27 decembrie 2006)

 

Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative

(M. Of. nr. 913 din 13 noiembrie 2019)

– modifică: art. 18 alin. (1) lit. d), art. 404^1,.

 

În M. Of. nr. 913 din 13 noiembrie 2019 s-a publicat Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

 

Art. 18 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 99/2006 (modificat prin Legea nr. 209/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (1) lit. d) prevedea următoarele aspecte:

Pachet: Principiile procedurei judiciare

„d) servicii de plată așa cum sunt definite la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (1) lit. d) se modifică și va avea următorul conținut:

d) servicii de plată așa cum sunt definite la art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative;”

 

Art. 404^1 din O.U.G. nr. 99/2006 (modificat prin Legea nr. 209/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 404^1 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 404^1 –

(1) Sistemele de plăți trebuie să asigure accesul neîngrădit la sistem al prestatorilor de servicii de plată, instituții de credit, instituții de plată în înțelesul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și instituții emitente de monedă electronică în înțelesul Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, pe baza unor reguli obiective, nediscriminatorii și proporționale, care nu vor limita accesul mai mult decât este necesar pentru protejarea sistemului de plăți împotriva unor riscuri specifice, precum riscul de decontare, riscul operațional și riscul comercial, și pentru protecția stabilității financiare și operaționale a sistemului de plăți.

(2) Sistemele de plăți nu pot impune prestatorilor de servicii de plată, utilizatorilor serviciilor de plată sau altor sisteme de plăți niciuna dintre următoarele cerințe:

a) reguli restrictive privind participarea efectivă la alte sisteme de plăți;

b) reguli care să facă discriminare între prestatorii de servicii de plată, în ceea ce privește drepturile și obligațiile participanților;

c) restricții bazate pe forma de organizare a entității.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică:

a) sistemelor de plăți desemnate de Banca Națională a României în temeiul Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, ca intrând sub incidența acestei legi;

b) sistemelor de plăți formate exclusiv din prestatori de servicii de plată care aparțin unui grup format din entități legate prin participații de capital, în care una dintre entități dispune de control efectiv asupra celorlalte entități legate;

c) sistemelor de plăți în cadrul cărora un singur prestator de servicii de plată, fie ca o singură entitate, fie ca un grup de entități, îndeplinește cumulativ următoarele condiții: acționează sau poate acționa ca prestator de servicii de plată, atât pentru plătitor, cât și pentru beneficiarul plății, și este exclusiv responsabil pentru administrarea sistemului și, în același timp, autorizează participarea la sistem a altor prestatori de servicii de plată care, deși pot stabili propriile tarife în legătură cu plătitorii și cu beneficiarii plății, nu au dreptul de a negocia comisioane între ei în relație cu sistemul de plăți.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 404^1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 404^1 –

(1) Sistemele de plăți trebuie să asigure accesul neîngrădit la sistem al prestatorilor de servicii de plată autorizați pe baza unor reguli obiective, nediscriminatorii și proporționale, care să nu limiteze accesul mai mult decât este necesar pentru protejarea sistemelor de plăți împotriva unor riscuri specifice, precum riscul de decontare, riscul operațional și riscul comercial, și pentru protejarea stabilității financiare și operaționale a acestora.

(2) Sistemele de plăți nu impun prestatorilor de servicii de plată autorizați, utilizatorilor serviciilor de plată sau altor sisteme de plăți:

a) reguli restrictive privind participarea efectivă la alte sisteme de plăți;

b) reguli care fac discriminare între prestatorii de servicii de plată autorizați în ceea ce privește drepturile și obligațiile participanților;

c) restricții bazate pe forma de organizare instituțională.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică:

a) sistemelor de plăți desemnate de Banca Națională a României în temeiul prevederilor Legii  253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, ca intrând sub incidența acestei legi;

b) sistemelor de plăți formate exclusiv din prestatori de servicii de plată care aparțin unui grup.

(4) În sensul prevederilor alin. (2) lit. a) în cazul în care un participant la un sistem de plăți desemnat de Banca Națională a României în temeiul Legii nr. 253/2004, cu modificările și completările ulterioare, permite unui prestator de servicii de plată autorizat, care nu este participant la sistem, să introducă ordinele de transfer în sistem, participantul la sistem acordă aceeași posibilitate, la cerere, altor prestatori de servicii de plată autorizați, potrivit prevederilor alin. (1), pe baze obiective, proporționale și nediscriminatorii.

(5) Participantul la sistemul de plăți prevăzut la alin. (4) comunică prestatorului de servicii de plată solicitant motivația completă a oricărei decizii de respingere.”

O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului – modificări (Legea nr. 209/2019) was last modified: noiembrie 14th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter