O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative s-a publicat în Monitorul Oficial

10 oct. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2.754

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr.  854 din 9 octombrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Această ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere mai multe considerente, printre care și:

Conferința de pregatire profesională a Baroului Ialomița
”

– situația imperativă în privința asigurării cu energie termică a populației în sezonul rece 2018-2019, dat fiind caracterul social al serviciului public și, inclusiv, eliminarea unor eventuale blocaje și întreruperi determinate de lipsa disponibilităților în bugetele locale, corelat cu responsabilizarea autorităților administrației publice locale;

– faptul că pentru anul 2018 a fost aprobată o nouă modalitate de alocare a sumelor din impozitul pe venit și din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

– faptul că în prezent excedentul bugetului local poate fi utilizat numai pentru finanțarea unor categorii de cheltuieli de funcționare;

– faptul că nepromovarea acestei reglementări ar fi de natură să blocheze activitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

– faptul că toți contribuabilii care au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice trebuie să beneficieze în mod egal de bonificațiile la plata cu anticipație a obligațiilor fiscale;

– necesitatea instituirii unor proceduri care să permită modificarea obligațiilor de plată reprezentând CASS datorată de către persoanele fizice fără venituri, stabilite de ANAF prin decizii de impunere emise anterior introducerii mecanismului de autoimpunere în cazul persoanelor fizice, în cazurile în care persoanele fizice încep să realizeze venituri sau optează pentru plata contribuției în condițiile actualelor prevederi, mai avantajoase pentru aceștia;

– necesitatea stimulării efectuării plății sumelor reprezentând impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru perioadele anterioare, stabilite prin decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014-2017, prin reglementarea unor noi termene de plată, precum și a unor bonificații pentru plata cu anticipație;

– faptul că reducerea cotei de TVA constituie o măsură de natură a spori echitatea, prin îmbunătățirea distribuției veniturilor sau prin faptul că anumite bunuri devin mai accesibile pentru întreaga populație;

– faptul că reducerea nivelului TVA contribuie totodată la creșterea productivității și, implicit, la creșterea eficienței economice;

– faptul că extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru activități sportive și recreative, servicii de cazare, restaurant și catering constituie o măsură de natură a contribui în mod esențial la reducerea evaziunii fiscale și la crearea unui climat competitiv adecvat în acest domeniu;

– faptul că extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% generează efecte pozitive semnificative asupra mediului de afaceri și prin îmbunătățirea fluxurilor de cash-flow, diminuând astfel o serie de dificultăți cu care se confruntă operatorii economici din această perspectivă;

– statisticile îngrijorătoare privind incidența bolilor generate de stres și lipsa activității fizice la nivelul populației României;

– faptul că introducerea Loteriei bonurilor fiscale reprezintă o măsură cu impact pozitiv în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale, în domeniul comerțului cu amănuntul și al prestărilor de servicii, iar acest impact pozitiv trebuie menținut, este necesară promovarea unei măsuri care să garanteze că premiile deja plătite câștigătorilor sunt definitive, neputând fi micșorate retroactiv, astfel încât contribuabilii să nu fie descurajați să participe la Loteria bonurilor fiscale;

– faptul că în România acordarea ajutoarelor de stat din punctul de vedere al conformității cu legislația europeană în domeniul ajutorului de stat este controlată la nivel național de către Consiliul Concurenței, iar din punctul de vedere al încadrării în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român, de către Ministerul Finanțelor Publice;

– faptul că Ministerul Finanțelor Publice în calitate de furnizor – administrator de ajutor de stat a avut dificultăți în gestionarea schemelor de ajutor de stat, îndeplinirea obligațiilor de plată a ajutorului de stat care decurg din angajamentele legale asumate față de beneficiarii de ajutor de stat fiind în contradicție cu obligația de a se încadra în limitele sumelor aprobate pentru plata ajutoarelor de stat prin legile bugetare anuale;

– dificultățile avute în gestionarea schemelor de ajutor de stat de către Ministerul Finanțelor Publice în calitate de furnizor – administrator de ajutor de stat, respectiv respectarea obligației de a plăti ajutorul de stat conform angajamentele legale asumate față de beneficiarii de ajutor de stat în condițiile încadrării în limitele sumelor aprobate pentru plata ajutoarelor de stat prin legile bugetare anuale;

– având în vedere necesitatea de a institui prevederi legale care să permită repartizarea creditelor bugetare pe toată perioada de valabilitate a programelor de ajutor de stat și astfel asigurându-se faptul că angajamentele legale încheiate au prevăzute credite bugetare în vederea plății de ajutor de stat în anii în care există spațiul bugetar disponibil;

– având în vedere necesitatea asigurării finanțării din împrumuturile contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a continuării și finalizării investițiilor publice de interes local, aflate în curs de implementare;

– având în vedere că există solicitări pentru autorizarea efectuării de trageri în anul 2018 în cuantum de peste 130 milioane lei și că în ultimii trei ani au fost unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale care nu au utilizat integral sumele autorizate pentru a fi trase în acei ani, însă nu au solicitat revizuirea autorizării acestora cauzând, astfel, imposibilitatea autorizării de trageri solicitate de alte unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, generând blocarea finanțării investițiilor publice de interes local derulate de alte unități administrativ-teritoriale;

– ținând cont de faptul că în contextul angajării integrale a limitei de trageri, aferentă anilor 2018 și 2019, din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este necesară modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru deblocarea finanțării investițiilor publice de interes local de către autoritățile administrației publice locale;

– având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, potrivit cărora efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se face de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze și tramvaie, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul sau localitatea respectivă;

– întrucât la elaborarea ghidurilor de finanțare în cadrul programelor europene s-a ținut cont de legislația europeană în materie, ce a creat un blocaj la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

– beneficiarii Programului operațional regional 2014 – 2020 pentru investițiile ce vizează componente ale sistemului de transport public local de călători sunt unitățile administrativ-teritoriale;

– imposibilitatea utilizării mijloacelor de transport, achiziționate de unitățile administrativ-teritoriale, indiferent de sursa de finanțare, de către operatorii serviciului de transport public local de persoane;

– ținând cont de importanța apelor geotermale și minerale pentru sănătatea populației și de efectele pozitive ale eliminării plății de redevențe asupra utilizării extinse a acestora, dar și indirect asupra creșterii capacității de utilizare a stațiunilor balneare;

– având în vedere reglementările referitoare la achitarea lunară la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de protecție și asistență socială;

– luând în considerare că plata acestor drepturi se realizează lunar, în intervalul de 1-15 al fiecărei luni;

– ținând seama de faptul că numerarul necesar pentru aceste plăți se achiziționează de către C.N. Poșta Română de la băncile comerciale, conform negocierilor lunare, cu un comision mediu de 0,102%;

– obligația angajatorilor care dețin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite de a elabora planul de prevenire și protecție corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, care să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2019, locurile de muncă să se încadreze în condiții normale.

Actele normative adoptate

O.U.G. nr. 89/2018 modifică mai multe acte normative, printre care și:

O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (M. Of. nr. 207 din 7 martie 2018; cu modif. ult.), aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.);

👍Vezi aici: Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 89/2018)

O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (M. Of. nr. 81 din 30 ianuarie 2015; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015;

O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (M. Of. nr. 893 din 9 decembrie 2014; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006; cu modif. ult.);

Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 (M. Of. nr. 262 din 19 aprilie 2007; cu modif. ult.);

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.).

 

Menționăm că modificările aduse respectivelor acte normative, vor face obiectul unor știri viitoare.

O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative s-a publicat în Monitorul Oficial was last modified: octombrie 12th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter