Regulamentul privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea unor prevederi din Legea concurenţei nr. 21/1996 și din TFUE – modificări (Regulamentul aprobat prin OPCC nr. 513/2015)

14 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1049

Despre

  • M. Of. nr. 684 din 9 septembrie 2015
  • OPCC nr. 513/2015
  • Regulamentul privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea unor prevederi din Legea concurenţei nr. 21/1996 și din TFUE

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul privind analiza și soluționarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr. 21/1996 și a prevederilor art. 101 și 102 din TFUE, pus în aplicare prin OPCC nr. 499/2010 (M. Of. 687 din 12 octombrie 2010; cu modif. ult.)Regulamentul aprobat prin OPCC nr. 513/2015 (M. Of. nr. 684 din 9 septembrie 2015)modifică: art. 6 alin. (2), (3), (51), (52), (9), (10) și (12), art. 7 alin. (3), art. 10 alin. (5)
introduce: art. 6 alin. (81)

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În M. Of. nr. 684 din 9 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul președintelui Consiliului Concurenței (OPCC) nr. 513/2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind analiza și soluționarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr. 21/1996 și a prevederilor art. 101 și 102 din TFUE, pus în aplicare prin OPCC nr. 499/2010 (M. Of. 687 din 12 octombrie 2010; cu modif. ult.).

 

Art. 6 alin. (2), (3), (51), (52), (9), (10) și (12) din Regulamentul din 2010 (modificat prin Regulamentul din 2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea: Consiliul Concurenței poate decide să declanșeze procedura de investigație privind o eventuală încălcare a art. 5, 6 sau 9 din lege și a art. 101 sau 102 din TFUE în orice moment, dar nu mai târziu de expirarea termenului de 60 de zile, prevăzut de art. 40 alin. (2) din lege, pentru emiterea unei decizii referitoare la o plângere. Termenul de 60 de zile începe să curgă de la data la care i se confirmă reclamantului faptul că plângerea este considerată completă și îndeplinește toate condițiile, potrivit art. 3 din prezentul regulament. Decizia va fi luată de comisia de caz, cu excepția situației în care cel puțin unul dintre membrii comisiei solicită motivat dezbaterea plângerii de către Plenul Consiliului Concurenței.

La alin. (3) stabilea faptul că în cazul plângerilor privind o posibilă încălcare a art. 9 din lege, în situația în care se constată, la o primă evaluare, existența unor posibile fapte de natură anticoncurențială prohibite expres de lege, Consiliul Concurenței poate comunica autorității sau instituției administrației publice centrale ori locale rezultatele primei sale evaluări cu privire la natura faptelor care formează obiectul plângerii și poate da acesteia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, respectiv de a adopta măsurile și remediile necesare restabilirii unui mediu concurențial normal. La expirarea termenului legal de 60 de zile pentru analiza plângerii, în funcție de poziția exprimată sau adoptată de autoritatea ori instituția administrației publice centrale sau locale, Consiliul Concurenței poate decide declanșarea unei investigații sau respingerea plângerii, conform prevederilor art. 40 alin. (1) sau (2) din lege.

La alin. (51) dispunea faptul că în cadrul termenului pentru comunicarea observațiilor, destinatarii raportului de investigație pot solicita organizarea de audieri. Președintele Consiliului Concurenței poate organiza audieri și în lipsa unei solicitări din partea destinatarilor raportului de investigație, în cazul în care apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza investigată.

De asemenea, la alin. (52) prevedea faptul că în situația în care investigația a fost declanșată ca urmare a unei plângeri și se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, închiderea investigației se va face prin decizie a Plenului Consiliului Concurenței, în urma audierii părților implicate, dacă autorul plângerii solicită organizarea de audieri.

Potrivit alin. (9), atunci când Consiliul Concurenței, în urma analizei plângerii, consideră că, pe baza informațiilor pe care le are în posesie, nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declanșarea unei investigații, va informa autorul plângerii despre intenția sa de a respinge plângerea, inclusiv despre motivele care stau la baza acestei intenții, și va stabili un termen rezonabil în cadrul căruia acesta să își prezinte punctul de vedere în scris în fața comisiei Consiliului Concurenței. Consiliul Concurenței poate admite ca reclamantul să își exprime punctul de vedere și verbal, în cazul în care acesta solicită în scris, în termenul menționat de Consiliu, ascultarea sa. Consiliul Concurenței nu este obligat să ia în considerare orice alte informații sau documente transmise ulterior expirării acestui termen de către reclamant, inclusiv în scris.

La alin. (10), dispunea faptul că, prin excepție de la prevederile alin. (2), reclamantul poate solicita o prelungire a termenului fixat pentru furnizarea punctului său de vedere. În funcție de circumstanțele cazului, Consiliul Concurenței poate acorda o astfel de prorogare, dar va stabili un termen rezonabil, astfel încât Consiliul Concurenței să poată adopta soluția finală în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 40 alin. (2) din lege.

În sfârșit, la alin. (12) prevedea faptul că, în cazul în care reclamantul își exprimă punctul de vedere în termenul stabilit de Consiliul Concurenței, iar informațiile și documentele suplimentare furnizate nu duc la o evaluare diferită a plângerii, Consiliul Concurenței va respinge plângerea prin decizie. Respingerea plângerii se face, potrivit art. 7 din prezentul regulament, prin decizia comisiei Consiliului Concurenței. În situația în care cel puțin un membru al comisiei solicită motivat acest lucru, după ce autorului plângerii i s-a dat posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în scris, propunerea direcției de resort se supune dezbaterii plenului Consiliului Concurenței, care va hotărî respingerea plângerii sau declanșarea unei investigații.

Noua reglementare

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2), (3), (51), (52), (9), (10) și (12) prevăd: „(2) Consiliul Concurenței poate decide să declanșeze procedura de investigație privind o eventuală încălcare a art. 5, 6 sau 9 din lege și a art. 101 sau 102 din TFUE în orice moment, dar nu mai târziu de expirarea termenului de 60 de zile lucrătoare, pentru emiterea unei decizii referitoare la o plângere. Termenul de 60 de zile lucrătoare începe să curgă de la data la care i se confirmă reclamantului faptul că plângerea este considerată completă și îndeplinește toate condițiile, potrivit art. 3 din prezentul regulament. Decizia va fi luată de comisia de caz, cu excepția situației în care cel puțin unul dintre membrii comisiei solicită motivat dezbaterea plângerii de către plenul Consiliului Concurenței. De asemenea, cazul poate fi dezbătut în plen și la solicitarea președintelui Consiliului Concurenței.

(3) În cazul plângerilor privind o posibilă încălcare a art. 9 din lege, în situația în care se constată, la o primă evaluare, existența unor posibile fapte de natură anticoncurențială prohibite expres de lege, Consiliul Concurenței poate comunica autorității sau instituției administrației publice centrale ori locale rezultatele primei sale evaluări cu privire la natura faptelor care formează obiectul plângerii și poate da acesteia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, respectiv de a adopta măsurile și remediile necesare restabilirii unui mediu concurențial normal. La expirarea termenului legal de 60 de zile lucrătoare pentru analiza plângerii, în funcție de poziția exprimată sau adoptată de autoritatea ori instituția administrației publice centrale sau locale, Consiliul Concurenței poate decide declanșarea unei investigații sau respingerea plângerii.

(…)

(51) În cadrul termenului pentru comunicarea observațiilor, părțile implicate, care sunt supuse investigației, pot solicita organizarea de audieri. Președintele Consiliului Concurenței poate organiza audieri și în lipsa unei solicitări din partea părților implicate, în cazul în care apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza investigată.

(52) În situația în care investigația a fost declanșată ca urmare a unei plângeri și se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, închiderea investigației se va face prin decizie a Plenului Consiliului Concurenței, în urma audierii părților implicate, dacă acestea solicită organizarea de audieri.

(…)

(9) Atunci când Consiliul Concurenței, în urma analizei plângerii, consideră că, pe baza informațiilor pe care le are în posesie, nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declanșarea unei investigații, ținând cont și de utilizarea rațională a resurselor conform prevederilor alin. (81), va informa autorul plângerii despre intenția sa de a respinge plângerea, inclusiv despre motivele care stau la baza acestei intenții, și va stabili un termen rezonabil în cadrul căruia acesta să își prezinte punctul de vedere în scris în fața comisiei Consiliului Concurenței. Consiliul Concurenței poate admite ca reclamantul să își exprime punctul de vedere și verbal, în cazul în care acesta solicită în scris, în termenul menționat de Consiliu, ascultarea sa. Consiliul Concurenței nu este obligat să ia în considerare orice alte informații sau documente transmise ulterior expirării acestui termen de către reclamant, inclusiv în scris.

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (2), reclamantul poate solicita o prelungire a termenului fixat pentru furnizarea punctului său de vedere. În funcție de circumstanțele cazului, Consiliul Concurenței poate acorda o astfel de prorogare, dar va stabili un termen rezonabil, astfel încât Consiliul Concurenței să poată adopta soluția finală în termenul de 60 de zile lucrătoare.

(…)

(12) În cazul în care reclamantul își exprimă punctul de vedere în termenul stabilit de Consiliul Concurenței, iar informațiile și documentele suplimentare furnizate nu duc la o evaluare diferită a plângerii, Consiliul Concurenței va respinge plângerea prin decizie. Respingerea plângerii se face, potrivit art. 7, prin decizia comisiei Consiliului Concurenței. În situația în care cel puțin un membru al comisiei solicită motivat acest lucru, după ce autorului plângerii i s-a dat posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în scris, propunerea direcției de resort se supune dezbaterii plenului Consiliului Concurenței, care va hotărî respingerea plângerii sau declanșarea unei investigații. De asemenea, cazul poate fi dezbătut în plen și la solicitarea președintelui Consiliului Concurenței”.

 
Art. 6 alin. (81) din Regulamentul din 2010 (modificat prin Regulamentul din 2015)

Noua reglementare

La art. 6, după alin. (8) se introduce un nou alineat, alin. (81).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (81) prevede: „În luarea deciziei de declanșare a procedurii de investigație, Consiliul Concurenței va ține cont și de utilizarea rațională a resurselor”.

 
 Art. 7 alin. (3) din Regulamentul din 2010 (modificat prin Regulamentul din 2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (3) dispunea: Consiliul Concurenței comunică autorului decizia, în scris, cu precizarea motivelor, în termen de maximum 60 de zile de la data la care acestuia i se confirmă faptul că plângerea este completă și îndeplinește toate condițiile prevăzute în respectivul regulament. Decizia de respingere a plângerii poate fi atacată la Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (3) dispune: „Consiliul Concurenței comunică autorului decizia, în scris, cu precizarea motivelor, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data la care acestuia i se confirmă faptul că plângerea este completă și îndeplinește toate condițiile prevăzute în prezentul regulament. Decizia de respingere a plângerii poate fi atacată la Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare”.

 
Art. 10 alin. (5) din Regulamentul din 2010 (modificat prin Regulamentul din 2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (5) stabilea: Consiliul Concurenței poate solicita reclamanților, întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi și autorităților și instituțiilor administrației publice centrale ori locale care furnizează informații și documente în cadrul procedurii de analiză a plângerii să identifice documentele sau părțile din anumite documente pe care aceștia le consideră a conține secrete de afaceri ori alte informații confidențiale aparținând lor și să identifice părțile față de care aceste documente să fie considerate confidențiale. Consiliul Concurenței poate stabili un termen în care reclamantul, întreprinderile sau asociațiile de întreprinderi și autoritățile și instituțiile administrației publice centrale ori locale să detalieze solicitarea de protejare a confidențialității cu privire la fiecare document sau parte dintr-un document, să furnizeze Consiliului Concurentei o versiune neconfidențială a documentelor ori declarațiilor în care pasajele confidențiale au fost șterse și să furnizeze o descriere concisă a fiecărei piese ce conține o informație ștearsă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (5) stabilește: „Acțiunea în justiție poate fi intentată atât înainte, cât și după emiterea unei decizii de sancționare de către Consiliul Concurenței. În cea de-a doua situație, persoanele fizice sau juridice, care se consideră prejudiciate printr-o practică anticoncurențială, pot formula cerere privind acordarea de despăgubiri în termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurenței a rămas definitivă ori a fost menținută, în tot sau în parte, printr-o hotărâre judecătorească definitivă”.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Regulamentul privind analiza și soluționarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr. 21/1996 și a prevederilor art. 101 și 102 din TFUE, pus în aplicare prin OPCC nr. 499/2010 (M. Of. 687 din 12 octombrie 2010; cu modif. ult.)Regulamentul aprobat prin OPCC nr. 710/2011 (M. Of. nr. 673 din 21 septembrie 2011)
Regulamentul aprobat prin OPCC nr. 513/2015 (M. Of. nr. 684 din 9 septembrie 2015)

 

Regulamentul privind analiza și soluționarea plângerilor referitoare la încălcarea unor prevederi din Legea concurenței nr. 21/1996 și din TFUE – modificări (Regulamentul aprobat prin OPCC nr. 513/2015) was last modified: septembrie 14th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter