Nivelul comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, precum și în cadrul altor programe (OMFP nr. 98/2015)

16 feb. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2103

Despre

  • M. Of. nr. 80 din 30 ianuarie 2015
  • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 98/2015
  • Programul Prima casă

În M. Of. nr. 80 din 30 ianuarie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 98/2015 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză și/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, Programului privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, precum și al comisionului de administrare în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

Ministrul finanțelor publice a emis respectivul ordin, având în vedere următoarele prevederi:

– art. 2 lit. b) și art. 21 lit. b) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, (M. Of. nr. 418 din 18 iunie 2009 cu modif. și compl. ult.);

– art. 5 alin. (2) și (3) și art. 10 alin. (1) și (2) din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin H.G. nr. 175/2010 (M. Of. nr. 162 din 12 martie 2010 cu modif. și compl. ult.);

– art. 42 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, (M. Of. nr. 443 din 1 iulie 2010) aprobate prin H.G. nr. 736/2010 (M. Of. nr. 537 din 2 august 2010 cu modif. și compl. ult.);

– art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor (M. Of. nr. 496 din 19 iulie 2010), aprobate prin H.G. nr. 945/2011 (M. Of. nr. 712 din 10 octombrie 2011, cu compl. ult.);

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– art. 2 lit. i) din O.U.G. nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii (M. Of. nr. 631 din 11 octombrie 2013), aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014 (M. Of. nr. 157 din 4 martie 2014), și art. 10 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin H.G. nr. 936/2013 (M. Of. nr. 755 din 5 decembrie 2013);

– art. 2 lit. l) din O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (M. Of. nr. 768 din 22 octombrie 2014 cu modif. și compl. ult.), și ale art. 9 lit. b) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modif. și compl., aprobate prin H.G. nr. 1.053/2014 (M. Of. nr. 891 din 8 decembrie 2014),

De asemenea, respectivul ordin a fost emis în temeiul art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (M. Of. nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modif. și compl. ult.).

Vom prezenta conținutul Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 98/2015 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză și/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, Programului privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, precum și al comisionului de administrare în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, în cele ce urmează:

Conținutul Ordinului nr. 98/2015

Potrivit art. 1, finanțatorii care solicită Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – S.A. – IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare în cadrul Programului „Prima casă” vor face dovada achitării unui comision unic de analiză de 0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare.

Conform art. 2, pentru semestrul I al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanțiilor acordate de FNGCIMM, în numele și contul statului român, în cadrul Programului „Prima casă”, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul garanției statului.

Potrivit art. 3, pentru analiza documentației care însoțește solicitarea de obținere a acordului de principiu privind emiterea garanției în cadrul Programului de sprijin conform art. 10 alin. (1) și (2) din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin H.G. nr. 175/2010, cu modif. și compl. ult., FNGCIMM percepe un comision unic de analiză în sumă de 500 lei.

Art. 4 prevede faptul că pentru semestrul I al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanțiilor acordate de FNGCIMM, în numele și contul statului român, în cadrul programului de sprijin prevăzut la art. 3, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanțării garantate.

Conform art. 5, pentru semestrul I al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanțiilor acordate de FNGCIMM, în numele și contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanțării garantate.

Potrivit art. 6 pentru semestrul I al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanțiilor acordate de FNGCIMM, în numele și contul statului român, în cadrul Programului privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanțării garantate.

Art. 7 prevede faptul că IMM-urile care solicită aprobarea garantării creditului de către FNGCIMM, în numele și în contul statului, în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, vor face dovada achitării unei prime de garantare.

Art. 8 stabilește faptul că pentru anul 2015 se aprobă prima de garantare pentru garanțiile acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, la nivelul de 1,99% din valoarea garanției aprobate de FNGCIMM în numele și în contul statului.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Potrivit art. 9, prima de garantare prevăzută la art. 8 datorată de beneficiarul programului este compusă din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice, la nivelul de 1,50% din valoarea garanției aprobate și din comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM la nivelul de 0,49% din valoarea garanției aprobate.

Art. 10 prevede următoarele:

„(1) Comisionul de risc prevăzut la art. 9 se calculează astfel:

Comision de risc = Procent comision x Valoarea garanției aprobate x Nr. de luni (inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției) de garantare/12.

(2) Plata comisionului de risc se face integral, la acordarea garanției, proporțional cu perioada de garantare, respectiv la aprobarea solicitării de majorare a garanției pentru perioada pentru care s-a solicitat majorarea acesteia, precum și la prelungirea valabilității garanției pentru perioada de prelungire”.

Art. 11 are următorul conținut:

„(1) Comisionul de administrare prevăzut la art. 9 pentru garanțiile acordate în cazul finanțărilor pe termen scurt (până la 12 luni inclusiv) se calculează astfel:

Comision de administrare = Procent comision x Valoarea garanției x Nr. de luni (inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției.) de garantare/12.

(2) Plata comisionului de administrare pentru garanțiile acordate în cazul finanțărilor pe termen scurt se face integral la acordarea garanției proporțional cu perioada de garantare.

(3) Comisionul de administrare pentru garanțiile acordate în cazul finanțărilor pe termen mediu se calculează astfel:

a) pentru intervalul cuprins între data acordării și 31 decembrie a anului respectiv (primul an de garantare):

Comision de administrare = Procent comision x Valoarea garanției x Nr. de luni (inclusiv luna în care intră în vigoare garanția) de garantare până la sfârșitul anului/12.

b) pentru următorii ani întregi de garantare:

Comision de administrare = Procent comision x Valoarea garanției acordate

c) pentru ultima fracțiune de an de garantare:

Comision de administrare = Procent comision x Valoarea garanției x Nr. de luni (Exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției) de garantare până la scadenta garanției/12.

(4) Plata comisionului de administrare pentru garanțiile aferente finanțărilor pe termen mediu se efectuează eșalonat, în rate anuale, proporțional cu numărul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de garantare, la acordarea garanției;

b) pentru anii următori de garantare, până la data de 1 martie a anului de plată sau data scadenței finale, dacă în ultimul an de garantare scadența finală este anterioară datei de 1 martie”.

Potrivit art. 12, beneficiarii care solicită aprobarea garantării creditului de către FNGCIMM, în numele și în contul statului, în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, vor face dovada achitării unui comision de administrare.

Art. 13 stabilește faptul că pentru anul 2015 se aprobă comisionul de administrare pentru garanțiile acordate în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanțării garantate.

Potrivit art. 14, comisionul de administrare prevăzut la art. 13 datorat FNGCIMM se plătește de către finanțator și se recuperează de către acesta de la beneficiar.

 

Nivelul comisioanelor de analiză și/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, precum și în cadrul altor programe (OMFP nr. 98/2015) was last modified: februarie 16th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter