Obligaţia părților de îndeplinire a actelor de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător. Respingerea recrusului ca inadmisibil

2 iun. 2023
Vizualizari: 180
  • NCPC: art. 129 alin. (1)
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (2)
  • NCPC: art. 508 alin. (4)
  • NCPC: art. 513 alin. (5)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 1

Prin decizia nr. 54/R/21.01.2022, Curtea de Apel București, secția a IV a civilă, a respins, ca inadmisibilă, cererea de revizuire formulată de A. împotriva deciziei nr. 620/R/26.10.2020 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a III a civilă și pentru cauze cu minori și de familie în dosar nr. x/2020.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs revizuentului A., arătând că instanța de judecată nu a respectat principiul egalității părților în fața legii, a ignorat excepțiile invocate de către acesta și nu a luat în considerare probele administrate.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1767 din 5 octombrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând recursul, în raport de excepția de inadmisibilitate reținută prin raportul întocmit în temeiul dispozițiilor art. 493 alin. (2) C. proc. civ., Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 457 alin. (1) C. proc. civ.: „Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și în termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei”.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Legalitatea căii de atac presupune că o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac reglementate de lege, în afara acestora neputându-se folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (1) din C. proc. civ., legiuitorul a impus în sarcina părților obligația îndeplinirii actelor de procedură în condițiile, ordinea și termenele stabilite de lege sau de judecător.

Revine, așadar, persoanei interesate obligația de a sesiza jurisdicția competentă și de a formula căile de atac pe care le consideră necesare în apărarea drepturilor sale, însă în condițiile legii, cu respectarea normelor procesuale civile de ordine publică care reglementează regulile de sesizare a instanțelor judecătorești și de soluționare a cererilor deduse judecății, implicit și a căilor de atac.

Conform dispozițiilor art. 483 alin. (1) din C. proc. civ., pot fi recurate hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege.

Iar, art. 634 alin. (1) pct. 1 din C. proc. civ. prevede că sunt hotărâri definitive hotărârile care nu sunt supuse apelului și nici recursului.

În speță, hotărârea atacată cu recurs, respectiv decizia civilă nr. 54/R/21.01.2022, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a fost pronunțată în soluționarea cererii de revizuire formulată de A. împotriva deciziei nr. 620/R/26.10.2020 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a III a civilă și pentru cauze cu minori și de familie în dosar nr. x/2020.

Prin decizia nr. 620/R din 26 octombrie 2020, a fost respinsă, ca inadmisibilă, contestația în anulare formulată de A. împotriva deciziei nr. 256/R din 15 inie 2020 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, în dosar nr. x/2019.

Prin decizia nr. 256/R din 15 iunie 2020, a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea de revizuire formulată de A. împotriva deciziei nr. 735/R din 18 octombrie 2019 pronunțată de Tribunalul București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2014.

Se reține că, potrivit dispozițiilor art. 508 alin. (4) din C. proc. civ. „Hotărârea dată asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită”.

Dispozițiile art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ. stipulează că au caracter definitiv hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum și cele neatacate cu recurs.

Având în vedere dispozițiile art. 513 alin. (5) coroborate cu dispozițiile art. 634 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., rezultă că hotărârea dată în revizuire, în speță decizie nr. 54/R/21.01.2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV a civilă împotriva căreia a fost exercitat prezentul recurs, nu are deschisă o astfel de cale de atac, întrucât hotărârea împotriva căreia s-a formulat revizuirea, respectiv decizia nr. 620/R din 26 octombrie 2020, este o hotărâre pronunțată de către o instanță de recurs, fiind o hotărâre definitivă conform art. 634 alin. (5) C. proc. civ.

În consecință, pentru considerentele prezentate, Înalta Curte va respinge ca inadmisibil, recursul declarat de revizuentul A. împotriva deciziei nr. 54 R din 21 ianuarie 2022 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Sursa informației: www.scj.ro.

Obligația părților de îndeplinire a actelor de procedură în condițiile, ordinea și termenele stabilite de lege sau de judecător. Respingerea recrusului ca inadmisibil was last modified: mai 31st, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.