Normele metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin OMS nr. 774/2023 – modificări (OMS nr. 1763/2023)

25 mai 2023
Vizualizari: 188

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Normele metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății (OMS) nr. 774/2023

(M. Of. nr. 234 și 234 bis din 22 martie 2023, cu modif. și compl. ult.)

 

OMS nr. 1763/2023 pentru modificarea Normelor metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență aprobate prin OMS nr. 774/2023

(M. Of. nr. 455 din 25 mai 2023)

– modifică: art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (4), art. 13 alin. (2), art. 33 pct. 1, Anexa nr. 1;

– abrogă: art. 13 alin. (1), art. 13 alin. (3), lit. a) .

 

În M. Of. nr. 455 din data de 25 mai 2023 s-a publicat OMS nr. 1763/2023 pentru modificarea Normelor metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență aprobate prin OMS nr. 774/2023.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ.

Art. 3 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Lista centrelor de permanență funcționale, precum și zonele și criteriile propuse de direcțiile de sănătate publică, conform art. 4 alin. (1) din Legea 263/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentele norme”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Lista centrelor de permanență înființate în baza zonelor și criteriilor propuse de direcțiile de sănătate publică, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în anexa nr. 1”.

Art. 5 alin. (4)

Vechea reglementare

„(4) Cursurile de formare în resuscitarea cardio-pulmonară, prevăzute la alin. (3), sunt organizate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în parteneriat cu filialele teritoriale ale Colegiului Medicilor din România”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Cursurile de formare în resuscitarea cardiopulmonară, prevăzute la alin. (3), sunt organizate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în parteneriat cu filialele teritoriale ale Colegiului Medicilor din România și ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România”.

Art. 13 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Actul de înființare al centrului de permanență îl constituie decizia de înființare a centrului de permanență, emisă de directorul executiv al direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, conform prevederilor art. 2 alin. (5) din Legea 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare”.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Actul de înființare al centrului de permanență îl constituie decizia de înființare a centrului de permanență, emisă de directorul executiv al direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București numai după includerea acestuia în anexa nr. 1.”

Art. 33 pct. 1

Vechea reglementare

„Art. 33

Evaluarea activității centrelor de permanență se realizează în baza următorilor indicatori:

1. Indicatori raportați lunar de către centrul de permanență către direcția de sănătate publică

a) numărul de bolnavi care s-au prezentat în centrul de permanență în zile lucrătoare;

b) numărul de bolnavi care s-au prezentat în centrul de permanență în zilele nelucrătoare;

c) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat consultație în zilele lucrătoare;

d) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat consultație în zilele nelucrătoare;

e) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat tratament în zilele lucrătoare;

f) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat tratament în zilele nelucrătoare;

g) numărul de bolnavi pentru care s-a solicitat intervenția unui echipaj de urgență/ambulanță;

h) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanență pentru o afecțiune care nu a reprezentat o urgență medicală;

i) numărul de scrisori medicale emise”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 33, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. Indicatori raportați lunar de către centrul de permanență către direcția de sănătate publică:

a) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanență, adulți/copii;

b) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanență pentru o afecțiune care nu a reprezentat o urgență medicală, adulți/copii;

c) numărul de persoane pentru care s-a asigurat consultație, adulți/copii;

d) numărul de persoane pentru care s-a asigurat tratament, adulți/copii;

e) numărul de persoane pentru care s-a solicitat echipaj de urgență/ambulanță, adulți/copii;

f) numărul de scrisori medicale emise pentru adulți/copii”.

Anexa nr. 1

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

____*)– Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.

Normele metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin OMS nr. 774/2023 – modificări (OMS nr. 1763/2023) was last modified: mai 25th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.