Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism – modificări (OMLPDA nr. 3494/2020)

5 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 367

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 44 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 (modificat prin OMLPDA nr. 3494/2020)

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 44 prevedea:

„Art. 44

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 44 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 44

Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice”.

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Anexa nr.4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 (introdus prin OMLPDA nr. 3494/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, cu următorul conținut:

ANEXĂ: FIȘA DE DATE privind așezările informale

(- Anexa nr. 4 la normele metodologice)

Județ:

Unitatea administrativ-teritorială:

Cod SIRUTA:

Așezarea informală (identificată prin denumire sau număr sau prin descrierea perimetrului)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

A se completa pentru fiecare așezare informală identificată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale

A)DATE PRIVIND AȘEZAREA INFORMALĂ

Date spațiale de identificare a așezării informale1. Suprafața totală a așezării informale, din care: ………..

1.1. Suprafață în intravilan: ………..

1.2. Suprafață în extravilan: ………..

2. Număr de unități destinate locuirii1 din așezarea informală situate în intravilan: ………..
3. Număr de unități destinate locuirii situate în extravilan: ………..
Formarea așezării informalePerioada (estimarea anului) în care a apărut nucleul inițial de unități destinate locuirii din așezarea informală: ………..
Tipurile de locuințe în funcție de materialele de construcție utilizate1. Număr de unități destinate locuirii construite preponderent din materiale convenționale: ………..

2. Număr de unități destinate locuirii construite preponderent din materiale neconvenționale: ………..

Date privind unitățile destinate locuirii1. Număr de unități destinate locuirii construite în ultimul an: ………..

2. Număr de unități destinate locuirii părăsite în ultimul an: ………..

3. Număr de unități destinate locuirii distruse de inundații, alunecări de teren sau incendii în ultimul an: ………..

Regimul juridic al terenului1. Număr de unități destinate locuirii amplasate pe domeniul public al unității administrativ-teritoriale: ………..

2. Număr de unități destinate locuirii amplasate pe domeniul privat al unității administrativ-teritoriale: ………..

3. Număr de unități destinate locuirii amplasate pe terenuri aflate în litigiu: ………..

4. Număr de unități destinate locuirii amplasate pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele care locuiesc în așezarea informală: ………..

Riscuri naturale, biologice și antropice1. Număr de unități destinate locuirii amplasate în zone expuse la riscuri naturale, dintre care:

1.1. Număr de unități destinate locuirii amplasate în zone expuse la inundații: ………..

1.2. Număr de unități destinate locuirii amplasate în zone expuse la alunecări de teren: ………..

2. Număr de unități destinate locuirii în aria de protecție sanitară a unor obiective poluatoare, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare (depozite de deșeuri nepericuloase și periculoase, ferme agrozootehnice, incineratoare etc.): ………..

3. Număr de unități destinate locuirii amplasate în zona de protecție a obiectivelor SEVESO: ………..

4. Număr de unități destinate locuirii amplasate în zona de protecție a infrastructurilor tehnico-edilitare: ………..

5. Număr de unități destinate locuirii amplasate în alte tipuri de zone de risc: ………..

Regim de protecție sau restricții de construire1. Număr de unități destinate locuirii amplasate în arii naturale protejate (sit Natura 2000, rezervații naturale): ………..

2. Număr de unități destinate locuirii amplasate în situri arheologice: ………..

3. Număr de unități destinate locuirii amplasate în zona de protecție a monumentelor istorice, inclusiv cele înscrise în Lista monumentelor istorice sau în Lista patrimoniului mondial: ………..

Acces la utilități publice1. Număr de unități destinate locuirii care au acces la un drum (comunal, orășenesc): ………..

2. Număr de unități destinate locuirii care au acces la energie electrică:

– total ………..

– conectate în mod ilegal la electricitate ………..

Populația, gospodăriile și veniturilePopulația totală a așezării informale, din care:……………… locuitori
1. Numărul total de persoane de sex feminin……………… locuitori
2. Numărul total de persoane de etnie română……………… locuitori
3. Numărul total de persoane de etnie maghiară……………… locuitori
4. Numărul total de persoane de etnie romă……………… locuitori
5. Numărul total de persoane de altă etnie (doar dacă există un alt grup etnic relevant)……………… locuitori
6. Numărul total de persoane care nu au un loc de muncă……………… locuitori
7. Numărul total de persoane care au plecat definitiv (s-au mutat) din așezarea informală în ultimul an (exclus persoanele decedate)……………… locuitori
8. Numărul total de persoane care s-au stabilit în așezarea informală în ultimul an……………… locuitori
9. Numărul de persoane cu vârste de peste 10 ani fără școală absolvită……………… locuitori
10. Numărul de persoane cu vârste de peste 10 ani analfabete……………… locuitori
11. Numărul de copii cu vârste între 0 și 14 ani care locuiesc în așezarea informală…………………… copii
12. Numărul de copii cu vârste între 0 și 14 ani care nu sunt înscriși în nicio formă de învățământ…………………… copii
13. Numărul de copii cu vârste între 0 și 18 ani înscriși la medic de familie……………………. copii
14. Numărul de persoane peste 18 ani înscrise la medic de familie……………… locuitori
15. Numărul de persoane cu vârsta peste 65 de ani……………… locuitori
16. Numărul persoanelor afectate de boli infecțioase……………… locuitori
17. Numărul persoanelor fără acte de identitate……………… locuitori
Numărul total de gospodării care locuiesc în așezarea informală din localitate, din care:…………… gospodării
1. Numărul gospodăriilor de romi (după etnia capului gospodăriei)…………… gospodării
2. Numărul gospodăriilor de altă etnie (doar dacă există un alt grup etnic relevant)…………… gospodării
3. Numărul gospodăriilor care primesc ajutor social în baza Legii venitului minim garantat…………… gospodării
4. Numărul gospodăriilor care au beneficiat în ultimul an de alte forme de protecție socială (de exemplu: ajutor de urgență pentru a-și reconstrui casa, de sprijinire a familiilor sau persoanelor afectate de inundații, cantină socială, pensie socială)…………… gospodării
5. Numărul de gospodării care s-au stabilit în așezarea informală în ultimul an…………… gospodării
6. Numărul de gospodării care au plecat definitiv (s-au mutat) din așezarea informală în ultimul an…………… gospodării
7. Care este principala sursă de venit a gospodăriilor din așezarea informală (după numărul de gospodării care au sursa respectivă):

(a se completa codurile din caseta alăturată)

a. Cea mai importantă sursă de venit a populației: ………

b. A doua sursă de venit ca importanță: ………

c. A treia sursă de venit ca importanță: ……….

1. Salariile

2. Pensiile

3. Vânzarea de produse agricole

4. Munca cu ziua

5. Alocațiile de copii

6. Ajutorul social în baza Legii venitului minim garantat

7. Vânzarea de deșeuri reciclabile

8. Alta, care ………….

1Unitate destinată locuirii, conform definiției utilizate la Recensământul populației și al locuințelor 2011, este unitatea care nu îndeplinește condițiile de locuință convențională, dar este utilizată ca reședință.

B)Plan de măsuri

1.B.1. Măsuri in situ (în așezarea informală), în cazul următoarelor situații:

Terenul se află în domeniul public al unității administrativ-teritorialeMăsuri privind reglementarea situației juridice a terenului:

Măsura 1:

Descriere

Responsabili

Termen

Număr de gospodării beneficiare

Măsura 2:

Descriere

Responsabili

Termen

Număr de gospodării beneficiare

Alte măsuri: ………………………………………….

Măsuri privind asigurarea condițiilor minime de locuire:

(spre exemplu, aplicarea normelor de igienă individuală și colectivă, asigurarea accesului la o sursă de apă potabilă, evacuarea apelor uzate, colectarea și evacuarea deșeurilor, în scopul asigurării sănătății populației și protecției mediului)

Măsura 1:

Descriere

Responsabili

Termen

Număr de gospodării beneficiare

Măsura 2:

Descriere

Responsabili

Termen

Număr de gospodării beneficiare

Alte tipuri de măsuri:

………………………………………….

………………………………………….

Terenul este în proprietatea privată a altor persoane fizice sau juridice decât cele care locuiesc în așezarea informală și necesită negocierea unor măsuri (închiriere, vânzare, cumpărare)Măsuri privind reglementarea situației juridice a terenului:

(descriere, responsabil, termen, număr de gospodării beneficiare)

Măsura 1: …………………………..

Măsura 2: …………………………..

Alte măsuri: ……………………….

Măsuri de asistență socială:

(pe categorii de beneficii și servicii sociale, descriere, responsabil, termen, număr de gospodării beneficiare)

Măsura 1: …………………………..

Măsura 2: …………………………..

Alte măsuri: ……………………….

Măsuri privind asigurarea condițiilor minime de locuire:

(aplicarea normelor de igienă individuală și colectivă, asigurarea accesului la o sursă de apă potabilă, evacuarea apelor uzate, colectarea și evacuarea deșeurilor, în scopul asigurării sănătății populației și protecției mediului)

Măsura 1: …………………………..

Măsura 2: …………………………..

Alte măsuri: ……………………….

Alte tipuri de măsuri:

………………………………………….

………………………………………….

2.B.2. Măsuri de relocare a populației în urma desființării parțiale sau totale a așezării informale, în situații determinate de:

Regimul juridic al terenuluiNumăr de persoane care vor fi relocate de pe:

1. Terenuri aflate în proprietatea privată a altor persoane fizice sau juridice decât cele care locuiesc în așezările informale: …..

2. Terenuri aflate în domeniul public (după caz): ………..

3. Terenuri aflate în litigiu: ………..

Regimul tehnic al construcției (imposibilitatea intrării în legalitate)1. Număr de unități destinate locuirii ce vor fi demolate: ………

2. Număr de gospodării din unități destinate locuirii demolate pentru care sunt necesare locuințe alternative, de necesitate etc.: ………..

Populația și gospodăriile care au fost sau care vor fi relocate1. Număr total de persoane care vor fi relocate în anul în curs: ………..

2. Număr total de persoane care au fost relocate în anul anterior (dacă este cazul): ………..

3. Număr total de gospodării care vor fi relocate în anul în curs: ………..

4. Număr total de gospodării care au fost relocate în anul anterior (dacă este cazul): ………..

Expunerea la riscuri și reglementări privind regimul de protecție sau restricțiile de construireRiscuri naturaleNumăr de persoane care vor fi relocate din:

1. Zone expuse la inundații: ………..

2. Zone expuse la alunecări de teren: …..

Riscuri antropice: biologice, tehnologice și industrialeNumăr de persoane care vor fi relocate din:

1. Zone aflate în aria de protecție sanitară a unor obiective poluatoare, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare (depozite de deșeuri nepericuloase și periculoase, ferme agrozootehnice, incineratoare etc.): ………..

2. Zone de protecție a obiectivelor SEVESO: ………..

3. Zone de protecție a infrastructurilor tehnico-edilitare: ………..

Zone în care s-a instituit un anumit regim de protecțieNumăr de persoane care vor fi relocate din:

1. Arii naturale protejate (sit Natura 2000, rezervații naturale): ………..

2. Situri arheologice înscrise în Registrul arheologic național sau în Lista monumentelor istorice: ………..

3. Monumente istorice înscrise în Lista monumentelor istorice, zone de protecție ale monumentelor istorice sau zone construite protejate: ………..”.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism – modificări (OMLPDA nr. 3494/2020) was last modified: august 5th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter