Ministerul Justiției. Proiect: Legea pentru completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE

24 mart. 2023
Vizualizari: 144

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, pe fax sau la adresa de e-mail ddit@just.ro.

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Art. I – După articolul I^10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi articole, articolele I^11 – I^12 , cu următorul cuprins:

„Art. I^11 – În vederea aplicării Deciziei Consiliului nr. 2022/1206 din 12 iulie 2022 privind aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Haga din 2 iulie 2019 privind recunoașterea și executarea hotărârilor străine în materie civilă sau comercială (denumită în continuare Convenția de la Haga din 2019) se stabilesc următoarele reguli:

Art. 1. – (1) Cererile pentru recunoașterea, precum și cele pentru încuviințarea executării pe teritoriul României a hotărârilor în materie civilă și comercială, pronunțate într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, dar care este stat contractant la Convenția de la Haga din 2019, în condițiile prevederilor Convenției, sunt de competența tribunalului.

Art. 2. – (1) În cazul hotărârilor judecătorești pronunțate în România și pentru care se solicită recunoașterea sau încuviințarea executării într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, dar care este stat contractant la Convenția de la Haga din 2019, competența de a emite, potrivit art. 12 alineatul (1) litera c) și alineatul (3) din Convenția de la Haga din 2019, certificatul după modelul recomandat de Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat aparține primei instanțe.

(2) În cazul în care se solicită recunoașterea sau încuviințarea executării pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, dar care este stat contractant la Convenția de la Haga din 2019, a unei hotărâri pronunțate de instanța română, în condițiile legii, pentru încuviințarea unei tranzacții judiciare, competența de a emite, potrivit articolului 11 și 12 alineatul (1) litera d) din Convenția de la Haga din 2019, certificatul după modelul recomandat de Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat aparține acelei instanțe.”

Art. I^12 – În vederea aplicării Convenției de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului, semnată în numele Comunității Europene prin Decizia Consiliului nr. 2009/397/CE din 26 februarie 2009, și aprobată, în numele Uniunii Europene, prin Decizia Consiliului nr. 2014/887/UE din 4 decembrie 2014 (denumită în continuare Convenția de la Haga din 2005), se stabilesc următoarele reguli:

Art. 1 – Cererile pentru recunoașterea, precum și cele pentru încuviințarea executării pe teritoriul României a hotărârilor pronunțate de o instanță a unui stat nemembru al Uniunii Europene, dar parte la Convenția de la Haga din 2005, desemnată printr-un acord exclusiv de alegere a forului, sunt de competența tribunalului.

Art. 2 – (1) În cazul hotărârilor judecătorești pronunțate în România, de o instanță română, desemnată printr-un acord exclusiv de alegere a forului, și pentru care se solicită recunoașterea sau încuviințarea executării într-un stat nemembru al Uniunii Europene, dar parte la Convenția de la Haga din 2005, competența de a emite certificatul după modelul recomandat de Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat aparține primei instanțe.

(2) În cazul în care se solicită recunoașterea sau încuviințarea executării pe teritoriul unui stat nemembru al Uniunii Europene, dar parte la Convenția de la Haga din 2005, a unei hotărâri pronunțate de instanța română, în condițiile legii, pentru încuviințarea unei tranzacții judiciare, competența de a emite, certificatul de la alineatul (1) aparține acelei instanțe”.

Pentru detalii privind Proiectul și Expunerea de motive, vă invităm să consultați sursa informației.

https://euromanian.com/comisia-europeana-romania/Sursa informației

Vezi și Ministerul Justiției. Proiect: H.G. privind aprobarea planului de măsuri pentru finalizarea sistemului informatic de administrare a resurselor sistemului judiciar

 

Ministerul Justiției. Proiect: Legea pentru completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE was last modified: aprilie 20th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.