Ministerul Justiției. Proiect: Lege pentru modificarea Codului civil, a Codului de procedură civilă, precum și a altor acte normative

29 iul. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
668 views

Ministerul Justiției (www.just.ro) a lansat joi, 29 iulie a.c., în dezbatere publică Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a altor acte normative.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justiției, prin fax sau la adresa de e-mail [email protected]

Redăm, în continuare, actele normative propuse spre modificare și completare, precum și articolele modificate din fiecare act normativ, conform proiectului.

 

Codul civil

Articolele modificate sunt următoarele: art. 41-44; art. 46; art. 48; art. 80; art. 92; art. 104; art. 106; art. 110; art. 113-114; art. 118-119; art. 146; denumirea Capitolului III al titlului III al Cărții I; art. 164; art. 165-177; art. 180; art. 182; art. 185; art. 211; art. 275-276; art. 280; art. 286; art. 293; art. 296-297; art. 299-300; art. 337; art. 374-375; art. 429-430; art. 437; art. 463; art. 503; art. 507; art. 846; art. 848; art. 902; art. 1.080; art. 1.085; art. 1.144; art. 1.205; art. 1.221-1.223; art. 1.263; art. 1.366; art. 1.372; art. 1.925; art. 1.938; art. 2.009; art. 2.016; la Secțiunea a 2-a a Capitolului IX din Titlul IX al Cărții a V-a, după subsecțiunea §3. „Obligațiile mandantului”, se introduce o nouă subsecțiune, §31 „Dispoziții privind mandatul de ocrotire”, ce cuprinde art. 2.0291-2.0298; art. 2.030-2.031; art. 2.035.

Campanie Craciun UJmag 2020

 

Codul de procedură civilă

Articolele modificate sunt următoarele: art. 81; art. 88; art. 92; art. 155; art. 155; art. 187; art. 226; art. 315; art. 320; art. 412; art. 511; art. 688; art. 762; art. 816; art. 840; art. 860; art. 918-919; art. 921; art. 930-931; denumirea Titlului II al Cărții a VI-a; la Titlul II al Cărții a VI-a „Proceduri speciale” se introduce Capitolul I „Procedura punerii sub consiliere judiciară sau tutelă specială”; art. 936-941; art. 942 se abrogă; art. 943; la Titlul II al Cărții a VI-a „Proceduri speciale”, după Capitolul I se introduce un nou capitol, Capitolul II „Încuviințarea mandatului de ocrotire”, ce cuprinde art. 9431-9437; art. 983; art. 1.079; art. 1.081.

 

Codul de procedură penală

Articolele modificate sunt următoarele: art. 229 alin. (1); art. 296 alin. (2).

 

Codul muncii

Articolele modificate sunt următoarele: art. 13, alin. (4) se abrogă; art. 56 alin. (1) lit. b).

 

O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Articolele modificate sunt următoarele: art. 142 alin. (4) lit. e); art. 160 alin. (1)  lit. e); art. 204 alin. (2)  lit. h).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului

Modifică art. 21 lit. e)

 

Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

Modifică art. 36 alin. (2)

 

Legea nr. 66/1993 a contractului de management

Modifică art. 16 lit. f)

 

Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale

Articolele modificate sunt următoarele: la art. 80, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (41); art. 106 alin. (5).

 

Legea nr. 119/1996 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă

Se introduce la art. 25, după alin. (3), un nou alineat, alin. (31), iar la art. 28, după alin. (1) se introduce alin. (11).

 

Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică

Modifică art. 23 alin. (2) lit. b)

 

Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

Modifică art. 66 alin. (3)

O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

Modifică art. 7

 

Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor

Articolele modificate sunt următoarele: art. 16 alin. (4); art. 20 alin. (1); art. 23 alin. (4); art. 24 alin. (4); art. 34 alin. (1).

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Modifică art. 60 lit. a)

Legea nr. 304/2004 privind organizrea judiciară

Modifică art. 63 lit. g)

O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

Articolele modificate sunt următoarele: art. 9 alin. (4) lit. c); art. 27 alin. (3); art. 28 alin. (3).

Legea  nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Articolele modificate sunt următoarele: art. 184 alin. (1) lit. g); art. 293 alin. (1) lit. i); art. 298 alin. (6) lit. i).

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Modifică art. 25

Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România

Modifică art. 12 alin. (1)

O.U.G.nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public

Modifică art. 32 alin. (1) lit. f)

 

O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Modifică art. 29 alin. (1) lit. e)

 

Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari

Modifică art. 27 alin. (1) lit. n)

Anexa nr. 2 din O.G. nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor viii

Modifică art. 7 alin. (1) lit. c)

Legea nr. 62/2019 din 15 aprilie 2019 privind activitatea consulară

Modifică art. 49 alin. (1) 

Legea nr. 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

Modifică art. 9 alin. (1) 

 

Proiectul integral poate fi consultat aici, iar expunerea de motive, aici.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Justiției. Proiect: H.G. privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Ministerul Justiției. Proiect: Lege pentru modificarea Codului civil, a Codului de procedură civilă, precum și a altor acte normative was last modified: iulie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter