MDLPA. Proiect: O.U.G. privind completarea O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

9 mart. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 72

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (www.mlpda.ro) a supus dezbaterii publice Proiectul de O.U.G. privind completarea O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (8 martie 2021), pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, integral, prevederile proiectului:

Articol unic – În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020, la art. XX, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele 8^1 și 8^2, cu următorul cuprins:

„(8^1) Pentru proiectele de investiții finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții ce intră sub incidența prevederilor alin. (8) se alocă fonduri de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor aferente lucrărilor efectuate și recepționate în condițiile legii la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

(8^2) Prin sintagma «cheltuieli aferente lucrărilor efectuate și recepționate în condițiile legii» se înțelege toate cheltuielile eligibile prevăzute la art. 4^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, efectuate de beneficiari de la data semnării contractului de finanțare și justificate pe baza documentelor de predare-primire a documentațiilor aferente fazelor de proiectare, a situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și beneficiar și a procesului verbal de avizare internă prevăzut la art. 9 alin. (5) din contractele de finanțare sau a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau de recepție parțială a lucrărilor, după caz, încheiate conform legii, întocmite până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare”.

Proiectul poate fi accesat aici, iar nota de fundamentare aici.

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și MDLPA. Înștiințările privind organizarea concursurilor, înaintate ANFP, vor include bibliografia și tematica aferente fiecărui concurs

MDLPA. Proiect: O.U.G. privind completarea O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative was last modified: martie 9th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter