Legea nr. 47/2019 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

15 mart. 2019
Vizualizari: 2264

Actul publicat în Monitor

Sumar

Legea nr. 47/2019 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

(M. Of. nr. 196 din 12 martie 2019)

Se reglementează și se autorizează pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2019

 

În M. Of. nr. 196 din 12 martie 2019 s-a publicat Legea nr. 47/2019 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.

Astfel, prin respectiva lege se reglementează și se autorizează pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2019.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Legii nr. 47/2019 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.

 

Structură

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Secț. 1 („Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019”);

Secț. a 2-a („Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019”);

Secț. a 3-a („Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019”);

Cap. II („Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”);

Secț. 1 („Responsabilități în aplicarea prezentei legi”);

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Secț. a 2-a („Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”);

Cap. III („Dispoziții finale”).

 

Prezentare generală

 

Conform art. 3 alin. (1), pentru anul 2019, bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 71.662.090 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 68.761.379 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 2.900.711 mii lei. De asemenea, sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 181.435 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 130.919 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 50.516 mii lei.

În ceea ce privește bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, acesta se stabilește la venituri în sumă de 1.350.709 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.583.604 mii lei credite de angajament și în sumă de 1.030.374 mii lei credite bugetare, cu un excedent de 320.335 mii lei. Pe de altă parte, fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, se stabilește la venituri în sumă de 905.299 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 18.263 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 887.036 mii lei.

Potrivit art. 6, de la data intrării în vigoare a legii și până la data de 31 decembrie 2019, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale UE postaderare.

În ceea ce privește ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, aceștia pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat.

Potrivit art. 15, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este 5.163 lei. Totodată, cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

– asiguratului sau pensionarului, la 5.163 lei;

– unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.582 lei.

Totodată, de la data intrării în vigoare a legii până la data de 31 decembrie 2019 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 și 86^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Potrivit art. 19, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite, iar pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.

Legea nr. 47/2019 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 was last modified: martie 15th, 2019 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.