Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 – modificări (Legea nr. 252/2018)

14 nov. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 691

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Actul modificator

Sumar

Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

(M. Of. nr. 846 din 13 octombrie 2006)

Legea nr. 252/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

(M. Of. nr. 947 din 09 noiembrie)

 

modifică: art. 3, art. 4, art. 6 alin. (1);

introduce: art. 1 alin. (2)-(3), art. 7.

 

În M. Of. nr. 947 din 09 noiembrie, s-a publicat Legea nr. 252/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (M. Of. nr. 846 din 13 octombrie 2006).

Una dintre cele mai importante completări aduse respectivului act normative se referă la avizarea și aprobarea scoaterii definitive ori ocupării temporare din fondul forestier național a terenurilor forestiere pentru care s-a suspendat serviciul public cu specific silvic. Aceste operațiuni se realizează fără acordul proprietarului ori deținătorului și numai pentru realizarea obiectivelor de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică în condițiile legii.  În acest sens, solicitarea pentru scoaterea definitivă ori ocuparea temporară se avizează de către ocolul silvic care asigură paza fondului forestier, supravegherea stării de sănătate a pădurii și executarea lucrărilor tehnice specifice, în perioada suspendării serviciilor silvice.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  .

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Art. 1 alin. (2)-(3) din Legea nr. 374/2006 (introdus prin Legea nr. 252/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, după alin. (1), se introduc două noi alineate, alin. (2)-(3), cu următorul conținut:

„(2) În sensul prezentei legi, prin suspendarea serviciului public cu specific silvic se înțelege suspendarea tuturor activităților care asigură realizarea și respectarea regimului silvic, așa cum este definit de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția asigurării pazei fondului forestier și a supravegherii stării de sănătate a pădurii, precum și a executării următoarelor lucrări tehnice specifice: 

a) prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor;

b) prevenirea și stingerea incendiilor;

c) regenerarea pădurii;

d) îngrijirea regenerărilor și a arboretelor tinere aflate în stadiile de semințiș și desiș;

e) punerea în valoare și recoltarea produselor accidentale.

(3) Suspendarea serviciului public cu specific silvic se aplică și proprietarilor care au dobândit terenurile forestiere ulterior prin acte translative de proprietate, indiferent de natura acestor acte”.

 

Art. 3 din Legea nr. 374/2006 (modificat prin Legea nr. 252/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea:

„(1) Comisiile județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor comunică inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare care sunt proprietarii terenurilor forestiere situate pe raza unității administrativ-teritoriale pentru care s-a invocat nulitatea titlurilor de proprietate la instanțele judecătorești.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face cu precizarea clară a datelor de identificare a terenurilor forestiere, în conformitate cu amenajamentul silvic.

(3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare suspendă serviciul public silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pe baza comunicării prevăzute la alin. (1)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Comisiile județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor comunică structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură care sunt proprietarii terenurilor forestiere situate pe raza unității administrativ-teritoriale pentru care s-a invocat nulitatea titlurilor de proprietate la instanțele judecătorești și pentru care solicită suspendarea serviciul public cu specific silvic. 

(2) Pentru fiecare proprietar, comunicarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele: 

a) datele de identificare ale proprietarului terenului forestier pentru care s-a invocat nulitatea titlurilor de proprietate la instanțele judecătorești și unitatea administrativ-teritorială pe care este situat;

b) datele de identificare a terenului forestier prevăzut la lit. a), în conformitate cu amenajamentul silvic în vigoare; în situația în care pentru terenul forestier în cauză nu este amenajament silvic în vigoare, datele de identificare sunt cele din titlul de proprietate;

c) hotărârea și solicitarea, în mod explicit, de suspendare a serviciului public cu specific silvic.

(3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării și a documentelor prevăzute la alin. (2), structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ia, după caz, una dintre următoarele măsuri: 

a) suspendă serviciul public cu specific silvic, prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) solicită comisiei prevăzute la alin. (1) completări și clarificări la documentele primite, în cazul în care documentele și/sau informațiile cuprinse în acestea sunt insuficiente pentru suspendarea serviciului public cu specific silvic.

(4) Actul administrativ prevăzut la alin. (3) lit. a) se comunică comisiei județene prevăzute la alin. (1), proprietarului/proprietarilor pentru care s-a invocat nulitatea titlurilor de proprietate la instanțele judecătorești și ocolului silvic care, până la momentul suspendării serviciului public cu specific silvic, a asigurat administrarea/serviciile silvice pentru terenul forestier în cauză”.

 

Art. 4 din Legea nr. 374/2006 (modificat prin Legea nr. 252/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea:

„(1) Suspendarea prevăzută la art. 3 alin. (3) încetează la data comunicării de către comisiile județene pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, favorabile proprietarilor, care clarifică situația juridică a terenurilor forestiere, către inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare.

(2) Hotărârile judecătorești prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoștință comisiilor județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către proprietari și de către autoritățile parte în procese.

(3) Pe perioada suspendării serviciului silvic prevăzut la art. 3 alin. (3) paza terenurilor forestiere se asigură de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.

(4) Cheltuielile determinate de asigurarea pazei prevăzute la alin. (3) se suportă de la bugetul de stat și se decontează în condițiile art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 38/2006, și ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 483/2006 pentru aprobarea atribuțiilor ocoalelor silvice de stat și ale celor constituite ca structuri proprii, a obligațiilor ce revin deținătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum și a Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură care a emis actul administrativ de suspendare a serviciului public cu specific silvic solicită ocolului silvic, care până la momentul suspendării serviciului public cu specific silvic a asigurat administrarea/serviciile silvice pentru terenul forestier în cauză, acordul scris pentru asigurarea pazei fondului forestier și supravegherea stării de sănătate a pădurii și pentru executarea, dacă este necesară, a următoarelor lucrări tehnice specifice: 

a) prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor;

b) prevenirea și stingerea incendiilor;

c) regenerarea pădurii;

d) îngrijirea regenerărilor și a arboretelor tinere aflate în stadiile de semințiș și desiș;

e) punerea în valoare și recoltarea produselor accidentale; vânzarea acestor produse se face în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat în condițiile legii. Acordul nu se solicită în cazul ocolului silvic de stat.

(2) În situația în care structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură nu primește, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, acordul scris al ocolului silvic prevăzut la alin. (1), terenul forestier în cauză este preluat, în scopul prevăzut la alin. (1), de către ocolul silvic de stat competent teritorial. 

(3) Cheltuielile determinate de asigurarea pazei fondului forestier, de asigurarea supravegherii stării de sănătate a pădurii și de executarea lucrărilor tehnice specifice prevăzute la alin. (1) se suportă astfel: 

a) asigurarea pazei fondului forestier și asigurarea supravegherii stării de sănătate a pădurii se suportă din veniturile realizate din valorificarea produselor accidentale și din fondul de suspendare a serviciului public cu specific silvic prevăzut la alin. (4);

b) lucrările tehnice privind regenerarea pădurii și cele privind îngrijirea regenerărilor și a arboretelor tinere aflate în stadiile de semințiș și desiș se suportă din fondul de regenerare și conservare a pădurilor constituit la nivelul respectivei proprietăți și alimentat în condițiile legii;

c) punerea în valoare și recoltarea produselor accidentale se suportă din veniturile realizate din valorificarea acestor produse accidentale.

(4) Sumele obținute prin valorificarea produselor accidentale prevăzute la alin. (1) lit. e), rămase după deducerea cheltuielilor efectuate de ocolul silvic în condițiile alin. (3), se depun în fondul de suspendare a serviciului public cu specific silvic, înființat de ocolul silvic prevăzut la alin. (1) sau (2), după caz, fond purtător de dobândă, neimpozabil, deductibil fiscal și având regimul rezervelor fiscale. Sumele constituite în acest fond și neutilizate pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. a) se acordă proprietarului de drept în baza actului administrativ prevăzut la alin. (8). 

(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (3) lit. a), care nu se pot suporta din veniturile realizate din valorificarea produselor accidentale și din fondul de suspendare a serviciului public cu specific silvic, se suportă de la bugetul de stat și se decontează, trimestrial, ocolului silvic în drept, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza avizului acordat de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a acesteia, la propunerea acestuia. 

(6) Valoarea, în lei, a sumelor necesare pentru determinarea și, după caz, pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. a) se calculează cu formula:

Vppp = Vss x Sp,

în care Sp este suprafața pentru care este suspendat serviciul public cu specific silvic, exprimată în hectare cu rotunjire la două zecimale, iar Vss este contravaloarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. a), exprimate în lei/an/ha, determinată folosind formula:

Vss = [(Smbe x 12/Smc) + Ca x 12/Smc] x 1,15,

 în care termenii au următoarele semnificații: 

Smbe – salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna iunie a anului precedent, în lei; 

Smc – suprafața medie a unui canton silvic, exprimată în hectare cu rotunjire la două zecimale, la calculul acesteia avându-se în vedere echivalența pe forme de relief, iar la încadrarea pe forme de relief luându-se în calcul altitudinea maximă, atunci când aceasta este variabilă, astfel: 

a) 400 ha, în zona de câmpie; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine de maximum 300 m;

b) 800 ha, în zona de deal; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine cuprinsă între 301 m și 800 m;

c) 1.300 ha, în zona de munte; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine > de 800 m;

Ca – valorile, în lei, ale cotelor aplicate Smbe de către ocolul silvic prevăzut la alin. (4); 

1,15 – coeficient reprezentând cheltuielile indirecte admise de către ocolul silvic prevăzut la alin. (4). 

(7) Hotărârile judecătorești definitive și irevocabile care clarifică situația juridică a terenurilor forestiere pentru care a fost suspendat serviciul public cu specific silvic se aduc la cunoștință comisiilor județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către proprietari și de către autoritățile parte în procese. 

(8) Încetarea suspendării prevăzută la art. 3 se face prin actul administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii, de la comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a comunicării hotărârii judecătorești definitive și irevocabile care clarifică situația juridică a terenului forestier pentru care a fost suspendat serviciul public cu specific silvic. Actul administrativ se comunică, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data emiterii, proprietarului căruia îi este favorabilă hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, precum și ocolului silvic în cauză”.

 

Art. 6 alin. (1) din Legea nr. 374/2006 (modificat prin Legea nr. 252/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6, alin. (1) prevedea:

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 5 se face de către personalul silvic cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și de structurile subordonate”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 5 se face de către personalul silvic cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia”.

 

Art. 7 din Legea nr. 374/2006 (introdus prin Legea nr. 252/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 6, se introduce un nou articol, art. 7, cu următorul conținut:

(1) Avizarea și aprobarea scoaterii definitive ori ocupării temporare din fondul forestier național a terenurilor forestiere pentru care s-a suspendat serviciul public cu specific silvic se fac fără acordul proprietarului/deținătorului, numai pentru realizarea obiectivelor de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică în condițiile legii. 

(2) Solicitarea pentru scoaterea definitivă ori ocuparea temporară în condițiile alin. (1) se avizează de către ocolul silvic care asigură paza fondului forestier, supravegherea stării de sănătate a pădurii și executarea lucrărilor tehnice specifice, în perioada suspendării serviciilor silvice”.

 

Alte dispoziții

 

Conform art. II, în cazul terenurilor forestiere care au serviciul public cu specific silvic suspendat anterior intrării în vigoare a respectivei legi, ocolul silvic, cu acordul proprietarului, care, până la momentul suspendării serviciului public cu specific silvic, a asigurat administrarea/serviciile silvice pentru terenul forestier în cauză are dreptul să își exprime acordul scris prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a formei actualei legi.  Aceste terenuri se predau de către ocolul silvic de stat către ocolul silvic care, până la momentul suspendării serviciului public cu specific silvic, a asigurat administrarea/serviciile silvice pentru terenul forestier în cauză, în termen de maximum 60 de zile de la data la care și-a exprimat acordul scris.

Potrivit art. III, în cazul suprafețelor de fond forestier pentru care s-a suspendat serviciul public cu specific silvic, iar paza a fost asigurată de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva în anii 2017 și 2018 și nu a fost decontată, contravaloarea acesteia se asigură de la bugetul de stat. De asemenea, contravaloarea serviciilor de pază se calculează potrivit prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 374/2006, în forma modificată și completată.

Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 – modificări (Legea nr. 252/2018) was last modified: noiembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter