Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare – modificări (O.U.G. nr. 20/2020)

17 feb. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1145

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
 

Inteligența artificială în materie penală

 

Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare

(M. Of. nr. 305 din 24 aprilie 2014)

 

O.U.G nr. 20/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare

(M. Of. nr. 103 din data de 11 februarie 2020)

 

– modifică: art. 3, art. 4, art. 5;

introduceart. 2^1, art. 6 alin. (2^1) – (2^4).

 

În M. Of. nr. 103 din data de 11 februarie 2020 s-a publicat O.U.G nr. 20/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare.

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Art. 3 din Legea nr. 364/2004 (modificat de O.U.G. nr. 20/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea următoarele aspecte de interes:

„Art. 3 –

(1) Polițiștii care nu fac parte din poliția judiciară au dreptul și obligația de a efectua orice act de constatare a săvârșirii infracțiunilor, conform legii.

(2) Polițiștii prevăzuți la alin. (1) au obligația de a încunoștința de îndată procurorul sau organele de cercetare ale poliției judiciare cu privire la constatarea săvârșirii infracțiunilor și de a le înainta, totodată, actele de constatare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 3

(1) Solicitarea privind acordarea avizului de desemnare în poliția judiciară, formulată de persoana care are competența de numire în funcție, este însoțită de o notă de fundamentare care justifică acordarea avizului și conține referiri cel puțin cu privire la:

a) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 (1);

b) atribuțiile din fișa postului.

(2) În cazul respingerii propunerii privind acordarea avizului de desemnare în poliția judiciară, o nouă solicitare poate fi formulată atunci când sunt îndeplinite condițiile privind acordarea acestuia.

 

 

Art. 4 din Legea nr. 364/2004 (modificat de O.U.G. nr. 20/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea următoarele aspecte de interes:

„Art. 4 – Organele de cercetare ale poliției judiciare sunt organizate și funcționează în structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, în structura Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române și a unităților teritoriale ale acestora.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică și se va prezenta sub următoarea formă:

Art. 4

(1) În statele de organizare ale unităților din structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, din structura Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, Direcției Generale Anticorupție, precum și din structurile subordonate acestora, sunt prevăzute posturile cu atribuții specifice organelor de cercetare penală ale poliției judiciare.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu aduc atingere competențelor privind efectuarea urmăririi penale stabilite de lege pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne prevăzute la alin. (1).

 

 

Art. 5 din Legea nr. 364/2004 (modificat de O.U.G. nr. 20/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea următoarele aspecte de interes:

„Art. 5

În desfășurarea celorlalte activități profesionale decât cele conduse și controlate, potrivit legii, de către procuror, polițiștii din cadrul poliției judiciare se subordonează ofițerilor ierarhici numiți potrivit normelor de competență aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 se modifică și va conține următoarele dispoziții:

Art. 5

(1) Procurorul conduce, supraveghează și controlează nemijlocit activitatea de urmărire penală desfășurată de organele de cercetare penală ale poliției judiciare.

(2) În desfășurarea altor activități profesionale decât cele conduse și supravegheate, potrivit legii, de către procuror, polițiștii care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare se subordonează șefilor ierarhici.

 

 

 

Art. 2^1 din Legea nr. 364/2004 (introdus de O.U.G. nr. 20/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 2 se introduce un nou articol, art. 2^1, cu următorul cuprins:

Art. 2^1

(1) Avizul de desemnare în poliția judiciară se acordă dacă polițistul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) ocupă sau urmează să ocupe o funcție prevăzută cu atribuții specializate în activitățile de constatare a infracțiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale și de urmărire penală;

b) este licențiat în drept sau este absolventul unei instituții de învățământ a Ministerului Afacerilor Interne care pregătește polițiști ori al unui program de formare profesională organizat, în instituțiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit specificului activităților poliției judiciare;

c) nu se află într-o situație de incompatibilitate potrivit art. 2 alin. (4);

d) a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele trei evaluări anuale de serviciu;

e) nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;

f) față de acesta nu s-a pus în mișcare acțiunea penală.

(2) În situația în care s-a dispus condamnarea polițistului prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sau amenzii penale pentru o infracțiune săvârșită din culpă care nu este în legătură cu serviciul, avizul de desemnare în poliția judiciară se acordă dacă polițistul îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) și s-au împlinit 3 ani de la aprobarea menținerii în activitate.

(3) În situația în care față de polițist s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, avizul se acordă numai în situația în care polițistul îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) și hotărârea privește o infracțiune săvârșită din culpă care nu este în legătură cu serviciul.

(4) În situația în care polițistului i s-a retras avizul de desemnare în poliția judiciară un nou aviz se acordă dacă polițistul îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) și au trecut cel puțin 2 ani de la data retragerii avizului.

(5) Condiția prevăzută la lit. b) a alin. (1) nu se aplică polițistului care pe parcursul carierei a deținut minimum 3 ani calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare.

(6) Condiția prevăzută la lit. d) a alin. (1) nu se aplică la numirea în prima funcție de polițist. Pentru polițistul care nu are 3 ani de activitate în Ministerul Afacerilor Interne, condiția prevăzută la lit. d) a alin. (1) se aplică pentru evaluările de serviciu întocmite.

(7) De la data numirii în funcție potrivit Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și până la data desemnării ca organ de cercetare penală al poliției judiciare, polițistul nu desfășoară activități specifice urmăririi penale.

(8) Necesitatea deținerii sau obținerii avizului de desemnare în poliția judiciară se prevede în fișa postului ca o condiție necesară ocupării acestuia.

 

 

 

Art. 6 alin. (2^1) – (2^4) din Legea nr. 364/2004 (introduse de O.U.G. nr. 20/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (2) se introduc patru noi alineate, alin. (2^1) – (2^4), cu următorul cuprins:

(2^1) Retragerea avizului de desemnare în poliția judiciară în condițiile alin. (1) lit. b) și c) se face la propunerea procurorului care conduce și supraveghează activitatea de urmărire penală desfășurată de organul de cercetare penală al poliției judiciare, din oficiu sau în urma sesizării formulate de șeful unității în care este încadrat polițistul.

(2^2) Calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare încetează, după caz:

a) la data încetării raporturilor de serviciu ale polițistului;

b) la data numirii polițistului într-o funcție care nu presupune existența avizului de desemnare în poliția judiciară;

c) la data transferului polițistului;

d) la data suspendării raporturilor de serviciu, cu excepția situației de suspendare pentru efectuarea concediului de creștere a copilului;

e) la retragerea avizului de desemnare în poliția judiciară.

(2^3) Încetarea calității de organ de cercetare penală al poliției judiciare se constată, prin act administrativ, de către persoana care are competența de numire a polițistului.

(2^4) Avizul de desemnare în poliția judiciară încetează de drept în situațiile prevăzute la alin. (2^2) lit. a)-d). Persoana cu competență de numire a polițistului informează procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în maximum 5 zile de la ivirea situației, despre intervenirea acesteia.

Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare – modificări (O.U.G. nr. 20/2020) was last modified: februarie 17th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter