Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului – modificări (I) (O.U.G. nr. 21/2016)

23 iun. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 10373

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 360/2002
(M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 21/2016
(M. Of. nr. 459 din 21 iunie 2016)
modifică: Titlul Cap. II; Art. 9 alin. (2); art. 10 alin. (1) lit. a) și c); art. 10 alin. (2); art. 11 alin. (3); art. 16 alin. (2); art. 21 alin. (1) și (3); art. 23 alin. (4);
introduce: art. 10 alin. (21); art. 16 alin. (11); art. 16 alin. (21) și (22); art. 21 alin. (33); art. 22 alin. (41) – (43);
abrogă: art. 11 alin. (2); art. 18 și 19; art. 22 alin. (8); art. 27

În M. Of. nr. 459 din 21 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

În continuare, vom prezenta o parte dintre respectivele modificări.

Titlul Cap. II din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Titlul Cap. II era următorul: „Selecționarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale și încadrarea polițiștilor în categorii și grade profesionale”.

Noua reglementare

Conferința națională de insolvență

Potrivit noii reglementări, Titlul Cap. II este următorul:

Capitolul II: Cariera polițistului”.

 

Art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (2) prevedea faptul că ofițerii de poliție pot proveni și din rândul agenților de poliție absolvenți, cu diplomă sau licență, ai instituțiilor de învățământ superior de lungă sau scurtă durată ale Ministerului de Interne sau ai altor instituții de învățământ superior cu profil corespunzător specialităților necesare poliției, stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Ofițerii de poliție pot proveni și din rândul agenților de poliție absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai instituțiilor de învățământ superior cu profil corespunzător specialităților necesare poliției”.

 

Art. 10 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (1) lit. a) și c) stabileau faptul că la concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și la ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplinește, pe lângă condițiile generale legale prevăzute pentru funcționarii publici, și următoarele condiții speciale:

a) să fie aptă din punct de vedere medical, fizic și psihic;
(…)
c) să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (1) lit. a) și c) dispun următoarele: la concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și la ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplinește, pe lângă condițiile generale legale prevăzute pentru funcționarii publici, și următoarele condiții speciale:

a) să fie aptă din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
(….)
c) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist”.

 

Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (2) stabilea faptul că în primul an de activitate, polițiștii încadrați direct trebuie să urmeze un curs de formare în instituțiile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (2) dispune următoarele:

(2) În primul an de activitate, polițistul încadrat direct sau transferat trebuie să urmeze un curs pentru inițierea în carieră în instituțiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne”.

 

Art. 10 alin. (21) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

 

Noua reglementare

La art. 10, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (21) dispune următoarele:

(21) Cursurile pentru inițierea în carieră sunt programe de formare profesională organizate potrivit specificului funcțiilor/posturilor Ministerului Afacerilor Interne și au o durată de cel puțin:

a) 3 luni, pentru polițistul care a dobândit această calitate în condițiile art. 9 alin. (22);

b) 4 săptămâni, pentru polițistul care a dobândit această calitate în condițiile art. 9 alin. (3)”.

 

Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) prevede faptul că polițistul poate fi trimis la studii în străinătate, prin concurs, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (2)Abrogat.

 

Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (3) dispunea faptul că categoriile, formele de pregătire și modul de desfășurare, precum și durata de perfecționare a pregătirii polițistului sunt stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (3) stabilește următoarele:

(3) Formarea profesională continuă a polițistului, pentru dezvoltarea carierei, se asigură prin:

a) cursuri de capacitate profesională pentru obținerea gradelor profesionale de: comisar-șef de poliție, subcomisar de poliție sau agent-șef de poliție;
b) cursuri pentru schimbarea specialității/profilului de muncă;
c) alte cursuri necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, desfășurate în țară sau în străinătate”.

 

Art. 16 alin. (11) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

 

Noua reglementare

La art. 16, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (11) stabilește următoarele:

(11) Acordarea gradului profesional următor, în cadrul aceleiași categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul afacerilor interne”.

 

Art. 16 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (2) prevede faptul că pentru obținerea gradelor profesionale de comisar-șef, subcomisar și agent-șef, polițistul este obligat să absolve un curs de capacitate profesională, ale cărui organizare și desfășurare pentru fiecare categorie vor fi stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor, iar pentru obținerea gradului profesional de chestor este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Gradul profesional de comisar-șef de poliție, subcomisar de poliție sau agent-șef de poliție poate fi obținut în urma absolvirii unui curs de capacitate profesională, organizat pentru respectivul grad professional”.

 

Art. 16 alin. (21) și (22) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

 

Noua reglementare

La art. 16, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (21) și (22).

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (21) și (22) dispun urm ătoarele:

(21) Sunt exceptați de la absolvirea cursului prevăzut la alin. (2) ofițerul de poliție care a absolvit un curs postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul științific de doctor în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază, precum și agentul de poliție care a absolvit studii superioare.

(22) Gradul profesional de chestor poate fi obținut de comisarul-sef de poliție care a promovat examenul organizat în acest scop”.

 

Art. 18 și 19 din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 și 19 prevedeau faptul că posturile de conducere se ocupă prin examen sau concurs, după caz, în situațiile și în condițiile stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.

De asemenea, art. 19 dispunea faptul că acordarea gradelor profesionale următoare în cadrul aceleiași categorii se face în ordinea ierarhică a gradelor, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul administrației și internelor.

Polițistul care a dobândit titlul științific de doctor sau doctor docent, în specializările corespunzătoare cerinței postului, este exceptat de la condițiile prevăzute la art. 16 alin. (2).

Ofițerul de poliție care a absolvit cursuri postuniversitare în specializările corespunzătoare cerinței postului este exceptat de la condițiile prevăzute la art. 16 alin. (2), mai puțin de la cea referitoare la acordarea gradului profesional de chestor.

În fine, specialitățile studiilor superioare, ale cursurilor postuniversitare și ale titlurilor științifice prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 și 19 Abrogate.

 

Art. 21 alin. (1) și (3) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglemetare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) și (3) prevedeau faptul că absolvenților instituțiilor de învățământ de profil ale Ministerului de Interne li se acordă grade profesionale și sunt încadrați în structurile de poliție cu perioade de stagiu.

De asemenea, la absolvirea Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Administrației și Internelor, polițistului i se acordă gradul profesional de subinspector de poliție și este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 12 luni.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) și (3) dispune următoarele:

(1) Absolvenților instituțiilor de învățământ de profil ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și celor pregătiți pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne la alte instituții de învățământ li se acordă grade profesionale sau, după caz, li se echivalează gradele militare cu gradele profesionale în condițiile art. 73 alin. (1) și (2) și sunt încadrați în structurile de poliție cu perioade de stagiu.

(…)

(3) La absolvirea cu diplomă de licență a programelor de studii de ordine și siguranță publică, respectiv drept, organizate la forma de învățământ cu frecvență sau frecvență redusă în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne, absolventului care urmează a fi repartizat în unități de poliție i se acordă gradul profesional de subinspector de poliție și este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 12 luni”.

 

Art. 21 alin. (33) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

 

Noua reglementare

La art. 21, după alin. (32) se introduce un nou alineat, alin. (33).

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (33) prevede următoarele:

(33) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător și absolvenților formați pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne la alte instituții de învățământ, cu excepția situației absolvenților Institutului Medico-Militar care pe perioada de stagiu se încadrează în funcții specifice corespunzătoare gradului profesional deținut”.

 

Art. 21 alin. (41) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

 

Noua reglementare

La art. 21, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (41).

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (41) dispune următoarele:

Prin excepție de la prevederile alin. (4), perioada de rezidențiat stabilită potrivit prevederilor legale în cazul personalului de specialitate medical se ia în calcul la acordarea gradului professional”.

 

Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (4) stabilea faptul că polițiștii se încadrează în funcții de execuție prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte față de cele pe care le au, potrivit normelor de competență aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (4) dispune următoarele:

(4) Polițiștii se încadrează și pot fi promovați în funcții de execuție prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte față de cele pe care le au”.

 

Art. 22 alin. (41) – (43) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

 

Noua reglementare

La art. 22, după alin. (4) se introduc trei noi alineate, alin. (41) – (43).

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (41) – (43) prevăd următoarele:

(41) Promovarea în funcție constă în numirea în funcția imediat superioară în cadrul postului ocupat.

(42) După definitivarea în profesie, polițistul este promovat în funcție potrivit alin. (41).

(43) Polițistul este promovat în funcție anual, dacă la evaluarea de serviciu pentru anul anterior a obținut calificativul de cel puțin «bine» și nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare”.

 

Art. 22 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (8) dispunea faptul că în cazurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. j), precum și în situații temeinic justificate, menționate în actele administrative emise în acest scop, polițiștii pot fi puși la dispoziția unității pe o perioadă de cel mult 3 luni, timp în care vor beneficia de drepturile bănești avute, cu excepția indemnizației de conducere, după caz. În cazuri excepționale, cu aprobarea ministrului administrației și internelor, acest termen poate fi prelungit cu încă cel mult 3 luni.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (8) Abrogat.

 

Art. 23 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 alin. (4) stabilea faptul că  jurământul de credință este semnat de către absolventul sau polițistul încadrat direct și, după caz, de către șeful instituției de învățământ sau de șeful unității de poliție, precum și de către polițiștii asistenți.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (4) dispune următoarele:

(4) Jurământul de credință este semnat de către absolventul sau polițistul încadrat direct sau transferat și, după caz, de către șeful instituției de învățământ sau de șeful unității, precum și de către polițiștii asistenți”.

 

Art. 27 din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementre, art. 27 prevedea faptul că selecționarea, pregătirea, obținerea gradelor profesionale și evoluția profesională a polițiștilor se stabilesc, în condițiile prezentei legi, prin Ghidul carierei polițistului, aprobat prin ordin al ministrului de interne.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27Abrogat.

[…]
👍Vezi și: Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului – modificări (II) (O.U.G. nr. 21/2016)

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului – modificări (I) (O.U.G. nr. 21/2016) was last modified: iunie 23rd, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.