Invocarea interzicerii accesului reclamantei la justiţie, neadministrarea unui probatoriu adecvat și nesesizarea Curţii Constituţionale, în mod eronat, de către instanțele anterioare, cu excepţiile de neconstituţionalitate pe care le-a invocat. Respingerea recursului ca inadmisibil

1 apr. 2024
Vizualizari: 80
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 508 alin. (4)
  • NCPC: art. 513 alin. (5)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 6

1. Decizia pronunțată de Curtea de Apel București

Prin decizia nr. 423R/10.05.2023, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a respins, ca inadmisibilă, cererea de revizuire formulată de A. împotriva deciziei nr. 695R/28.09.2022 pronunțată în dosar nr. x/2022.

2. Calea de atac exercitată în cauză

Împotriva deciziei nr. 423R/10.05.2023 a declarat recurs, contestatorul A..

În cuprinsul cererii de recurs, recurentul invocă, în esență, interzicerea accesului său la justiție, neadministrarea unui probatoriu adecvat și susține că, în mod eronat instanțele anterioare nu au dispus sesizarea Curții Constituționale cu excepțiile de neconstituționalitate pe care le-a invocat, inclusiv cu cea care vizează dispoziția din Legea nr. 230/2007, prin care asociațiile de proprietari sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru, acest aspect creând inechitate între părți, de vreme ce în sarcina sa s-a stabilit obligația de a plăti taxă judiciară de timbru.

Recurentul a reiterat excepțiile de neconstituționalitate a prevederii referitoare la cheltuielile de judecată din cuprinsul art. 451 C. proc. civ., în raport cu dispozițiile art. 21, art. 16 și art. 44 din Constituția României și la egalitatea părților din perspectiva timbrajului, față de dispozițiile art. 1 alin. (5), art. 2 alin. (2) și art. 16 alin. (1) și alin. (2) din Constituție.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1320 din 20 septembrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În raport de prevederile art. 248 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 493 alin. (5) din C. proc. civ., Înalta Curte urmează a analiza, cu prioritate, excepția inadmisibilității recursului, reținând următoarele:

Prevederile art. 483 alin. (1) C. proc. civ. stipulează că „hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului”, iar conform art. 634 alin. (1) pct. 6 din același cod, sunt hotărâri definitive orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.

Potrivit prevederilor art. 513 alin. (5) C. proc. civ., hotărârea dată asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită.

Dispozițiile art. 508 alin. (4) C. proc. civ. prevăd că „hotărârea dată în contestație în anulare este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea atacată”.

Recurentul A. supune căii extraordinare de atac a recursului decizia civilă nr. 423R/10.05.2023, hotărâre prin care a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea de revizuire formulată de aceeași parte împotriva deciziei nr. 695R/28.09.2022.

Hotărârea revizuită- 695R/28.09.2022- a fost pronunțată de Curtea de Apel București, secția a III a civilă și pentru cauze cu minori și de familie în dosarul nr. x/2022, sens în care a fost anulată contestația în anulare formulată de A. împotriva deciziei nr. 397/12.05.2022 a aceleiași instanțe.

Prin decizia nr. 397/12.05.2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori în dosar nr. x/2021, a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de completare și lămurire formulată de A. cu privire la decizia nr. 100/10.02.2022 a aceleiași instanțe.

Prin decizia nr. 100/10.02.2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie în dosar nr. x/2021, a fost respins, ca inadmisibil, recursul declarat de A. împotriva deciziei nr. 133/R/08.06.2021 a Tribunalului București, secția a V a civilă.

În raport de dispozițiile legale anterior menționate și de succesiunea hotărârilor pronunțate în soluționarea cererilor recurentului, se constată că decizia nr. 423R/10.05.2023 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, atacată în prezenta cauză, este o hotărâre nesusceptibilă de a fi reformată pe calea recursului, fiind o hotărâre definitivă, pronunțată de instanță în soluționarea unei cereri de revizuire formulate împotriva unei hotărâri ce a vizat o contestație în anulare promovată împotriva unei hotărâri prin a fost respinsă, ca neîntemeiată, o cerere de completare și lămurire dispozitiv a unei hotărâri prin care a fost respins, ca inadmisibil, recursul declarat de A. împotriva deciziei nr. 133/R/08.06.2021 a Tribunalului București, secția a V a civilă.

Prin urmare, decizia recurată, fiind o hotărâre definitivă, nu este supusă căii de atac a recursului, întrucât nu se încadrează în categoria de hotărâri prevăzute de art. 483 alin. (1) C. proc. civ., situație în care recursul declarat de revizuent este inadmisibil.

Legalitatea căilor de atac prevăzută expres de dispozițiile art. 457 alin. (1) C. proc. civ. presupune faptul că o hotărâre judecătorească poate fi supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de acesta.

Revine, așadar, persoanei interesate obligația de a sesiza jurisdicția competentă și de a formula căile de atac pe care le consideră necesare în apărarea drepturilor sale, însă în condițiile legii, cu respectarea normelor procesuale civile de ordine publică care reglementează regulile de sesizare a instanțelor judecătorești și de soluționare a cererilor deduse judecății, implicit și a căilor de atac.

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală constituie atât o încălcare a principiului legalității, cât și a principiului constituțional al egalității în fața legii, motiv pentru care apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Drept urmare, cum în speță, calea de atac a recursului este exercitată împotriva unei decizii definitive (pronunțate în soluționarea unei cereri de revizuire), prezenta cale de atac apare ca fiind inadmisibilă.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Pentru considerentele prezentate, constatând că decizia atacată cu recurs nu este supusă, prin lege, cenzurii acestei căi de atac, raportat la prevederile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a respinge recursul, ca inadmisibil.

Sursa informației: www.scj.ro.

Invocarea interzicerii accesului reclamantei la justiție, neadministrarea unui probatoriu adecvat și nesesizarea Curții Constituționale, în mod eronat, de către instanțele anterioare, cu excepțiile de neconstituționalitate pe care le-a invocat. Respingerea recursului ca inadmisibil was last modified: martie 31st, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.