Inadmisibilitate. Sancţiune procedurală care intervine atunci când părţile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude

9 oct. 2023
Vizualizari: 209
  • Constituţia României: art. 129
  • Constituţia României: art. 21
  • Legea nr. 47/1992: art. 29 alin. (5)
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 431 alin. (2)
  • VCPP: art. 385^1

Prin decizia penală nr. 15/CA din data de 20 octombrie 2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția penală, în dosarul nr. x/2021, a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea formulată de contestatorul condamnat A. de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 426 din C. proc. pen., prin raportare la dispozițiile art. 396 alin. (5) și alin. (6) din C. proc. pen.

Prin aceeași decizie, în temeiul art. 431 alin. (2) din din C. proc. pen., a fost respinsă ca inadmisibilă în principiu contestația în anulare formulată de contestatorul condamnat A. împotriva deciziei penale nr. 72/A din 25.01.2019, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. x/2018.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 966 din 23 noiembrie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dând eficiență principiului stabilit prin dispozițiile art. 129 din Constituția României, revizuită, privind exercitarea căilor de atac în condițiile legii procesual penale, precum și a celui privind liberul acces la justiție statuat prin art. 21 din legea fundamentală, respectiv exigențelor determinate prin art. 13 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, legea procesual penală a stabilit un sistem coerent al căilor de atac, același pentru persoane aflate în situații identice.

Revine, așadar, părții interesate obligația sesizării instanțelor de judecată în condițiile legii procesual penale, prin exercitarea căilor de atac apte a provoca un control judiciar al hotărârii atacate.

Potrivit dispozițiilor din Partea specială, Titlul III, Capitolele III, III^1, V din C. proc. pen., admisibilitatea căilor de atac este condiționată de exercitarea acestora potrivit dispozițiilor legii procesual penale, prin care au fost reglementate hotărârile susceptibile a fi supuse examinării, căile de atac și ierarhia acestora, termenele de declarare și motivele pentru care se poate cere reformarea hotărârii atacate.

Recurentul A. a înțeles să formuleze o cale de atac, intitulată „recurs”, împotriva deciziei penale nr. 15/CA din data de 20 octombrie 2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția penală, în dosarul nr. x/2021, prin care, în temeiul art. 431 alin. (2) din din C. proc. pen., a fost respinsă ca inadmisibilă în principiu contestația în anulare formulată de contestatorul condamnat A. împotriva deciziei penale nr. 72/A din 25.01.2019, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. x/2018.

Având în vedere că, în cauza în care a fost pronunțată hotărârea atacată, contestația în anulare a fost formulată împotriva unei hotărâri rămasă definitivă în fața instanței de apel, în mod corect aceasta a fost soluționată printr-o decizie, în procedura admisibilității în principiu a contestației în anulare, hotărâre care, conform legii, este definitivă.

Astfel cum s-a menționat deja, procesul penal se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale, iar hotărârile judecătorești sunt supuse numai acelor căi de atac prevăzute de lege.

C. proc. pen. reglementează următoarele căi de atac: apelul și contestația (căi ordinare de atac), contestația în anulare, revizuirea și recursul în casație (căi extraordinare de atac).

Calea de atac a recursului era reglementată în C. proc. pen. din 1968, prin dispozițiile art. 385^1 și următoarele, însă acest cod a fost abrogat prin Legea nr. 255/2013. În prezent, recursul poate fi exercitat doar în anumite situații expres prevăzute de lege (spre exemplu, recursul declarat împotriva soluției de respingere, ca inadmisibilă, a cererii de sesizare a Curții Constituționale cu soluționarea unei excepții de neconstituționalitate, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale).

Inadmisibilitatea reprezintă o sancțiune procedurală care intervine atunci când părțile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude, precum și în situația când se încearcă exercitarea unui drept epuizat pe o altă cale procesuală ori chiar printr-un act neprocesual. Inadmisibilitatea operează automat și inevitabil ori de câte ori un act procesual este lipsit de bază legală.

Relativ la cele ce precedă, Înalta Curte constată că recurentul A. a formulat o cale de atac, intitulată recurs, împotriva deciziei penale nr. 15/CA din data de 20 octombrie 2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția penală, în dosarul nr. x/2021, care este definitivă, iar în privința acestei hotărâri legea nu prevede posibilitatea exercitării căii de atac a recursului.

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală constituie atât o încălcare a principiului legalității, cât și a principiului constituțional al egalității în fața legii și, din acest motiv, apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Drept urmare, având în vedere considerentele expuse, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de inculpatul A. împotriva Deciziei nr. 15/CA din data de 20 octombrie 2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția penală, în dosarul nr. x/2021.

Conform dispozițiilor art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va fi obligat recurentul inculpat la plata sumei de 100 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Inadmisibilitate. Sancțiune procedurală care intervine atunci când părțile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude was last modified: octombrie 8th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.