Cuvinte-cheie "Liberul acces la justitie"

 • Inadmisibilitate. Sancţiune procedurală care intervine atunci când părţile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude

 • Obligația părților interesate de a sesiza instanțele de judecată în condiţiile legii procesual penale. Exercitarea căilor de atac apte a provoca un control judiciar al hotărârii atacate

 • Căile de atac în materia contestaţiei în anulare. Respingerea apelului declarat ca fiind inadmisibil

 • Admisibilitatea căilor de atac și condiţionarea exercitării acestora potrivit dispoziţiilor legii procesual penale. Încălcarea coerenţei sistemului căilor de atac reglementate de lege

 • Inadmisibilitate. Exercitarea unei căi de atac împotriva hotărârilor definitive pronunţate în materia revizuirii, în procedura admisibilităţii în principiu

 • Procedura contestării măsurilor asigurătorii dispuse în timpul judecăţii. Competenţa materială de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva încheierilor prin care curţile de apel, ca instanţe de fond şi de apel, dispun luarea măsurilor asigurătorii

 • Recunoașterea unei căi de atac în situații neprevăzute de legea procesual penală. Soluție inadmisibilă în ordinea de drept

 • Criticarea soluției pronunțate de instanța de fond și solicitare privind trimiterea cauzei la o altă instanța în vederea soluționării. Apel respins ca inadmisibil

 • Recunoaşterea promovării unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute de lege. Încălcarea principiului legalităţii căilor de atac. Respingerea apelului ca inadmisibil

 • Cuantumul cauţiunii – motiv de împiedicare a liberului acces la justiţie?

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice