Inadmisibilitate. Cererea de contestaţie în anulare formulată împotriva unei sentinţe definitive

18 sept. 2023
Vizualizari: 670
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 421 alin. (1) lit. a) teza a II-a
  • NCPP: art. 431
  • NCPP: art. 432 alin. (4)

Prin sentința penală nr. 19 din 02 februarie 2022, Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, a respins, ca inadmisibilă, contestația în anulare formulată de contestatorul A. împotriva sentinței penale nr. 155 din 29.09.2020 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, în dosarul nr. x/2020.

Pentru a hotărî astfel, curtea de apel a reținut, în esență, că, la data de 28.01.2022, s-a înregistrat pe rolul acesteia, sub nr. x/2022, contestația în anulare formulată de persoana condamnată A. împotriva sentinței penale nr. 155 din 29.09.2020 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, în dosarul nr. x/2020,

Contestația în anulare a fost întemeiată în drept pe dispozițiile art. 426 lit. i) din C. proc. pen.

Analizând actele și lucrările dosarului, curtea a constatat că prin sentința penală atacată, Curtea de Apel Craiova a recunoscut hotărârea penală nr. x pronunțată de Curtea penală din Great Grimsby, definitivă la data de 18.10.2019, prin care cetățeanul român A. a fost condamnat la o pedeapsă de 9 ani (3288 zile) închisoare pentru săvârșirea a două infracțiuni de viol, prev. de secțiunea n1 (1) din Legea britanică cu privire la infracțiunile sexuale din 2003 (fapte care au corespondent în legea română în infracțiunea prev. de art. 218 alin. (1) din C. pen. român), a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar din România și a dedus din pedeapsă perioada executată de 505 zile închisoare până la data de 31.08.2020 și, în continuare, la zi.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 47/A din 8 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând cauza, cu prioritate, din perspectiva admisibilității căii de atac formulate de contestatorul condamnat A., Înalta Curte constată următoarele:

Înalta Curte este învestită cu soluționarea apelului exercitat de contestatorul condamnat A. împotriva unei sentințe pronunțate în cadrul procedurii de examinare a admisibilității în principiu a contestației în anulare, reglementată de art. 431 din C. proc. pen.

În ceea ce privește interpretarea dispozițiilor art. 432 alin. (4) din C. proc. pen., potrivit cărora „Sentința dată în contestație în anulare este supusă apelului, iar decizia dată în apel este definitivă”, jurisprudența a statuat în mod constant că această dispoziție vizează hotărârile pronunțate în procedura de judecare a contestației în anulare după admiterea în principiu, reglementată de art. 431 din C. proc. pen.

În acest sens sunt relevante argumentele expuse de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în Decizia nr. 5/2015, având ca obiect incidența dispozițiilor art. 432 alin. (4) din C. proc. pen., în etapa admisibilității în principiu a contestației în anulare. Astfel, deși dezlegarea vizează ipoteza pronunțării unei hotărâri prin care a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de contestație în anulare formulată împotriva unei sentințe definitive, nesusceptibilă de a fi atacată cu apel, considerentele sunt valabile, mutatis mutandis, în toate situațiile în care instanța respinge contestația în anulare ca inadmisibilă. De altfel, instanța supremă reține în decizia amintită că hotărârile judecătorești pronunțate în etapa admiterii în principiu a contestației în anulare, etapă reglementată distinct în dispozițiile art. 431 din C. proc. pen., sunt definitive, așa cum rezultă din interpretarea sistematică a dispozițiilor art. 431 și ale art. 432 din C. proc. pen.

Așadar, etapa distinctă a admiterii în principiu a contestației în anulare este reglementată de art. 431 din C. proc. pen., dispoziții în cuprinsul cărora nu se prevede posibilitatea atacării hotărârii pronunțate cu apel, iar dispozițiile art. 432 alin. (4) din C. proc. pen., privesc exclusiv hotărârile judecătorești pronunțate în procedura de judecare a contestațiilor în anulare ulterior admiterii în principiu.

Ca atare, sentința atacată de contestator este definitivă în considerarea etapei procesuale în care a fost pronunțată. Or, hotărârea judecătorească nu poate fi atacată pe alte căi decât cele expres prevăzute de lege sau, cu alte cuvinte, căile de atac ale hotărârilor judecătorești nu pot exista în afara legii. Regula are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție fiind explicite în sensul că mijloacele procesuale de atac a hotărârii judecătorești sunt cele prevăzute de lege, iar exercitarea acestora se realizează în condițiile legii.

În aceste condiții, recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală penală constituie o încălcare a principiului legalității acesteia, precum și a principiului constituțional al egalității în fața legii și autorităților și, din acest motiv, apare ca o situație inadmisibilă în ordinea de drept.

Admisibilitatea căilor de atac este condiționată de exercitarea acestora potrivit dispozițiilor legii procesual penale, prin care au fost reglementate hotărârile susceptibile a fi supuse examinării, căile de atac și ierarhia acestora, termenele de declarare și motivele pentru care se poate cere reformarea hotărârii atacate.

Ca atare, atunci când părțile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude, precum și în situația când se încearcă exercitarea unui drept epuizat pe o altă cale procesuală ori chiar printr-un act neprocesual, intervine sancțiunea procedurală a inadmisibilității.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în temeiul art. 421 alin. (1) lit. a) teza a II-a din C. proc. pen., va respinge, ca inadmisibil, apelul declarat de contestatorul condamnat A. împotriva sentinței penale nr. 19 din data de 02 februarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori.

Văzând dispozițiile art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga pe contestator la plata sumei de 200 de RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar în conformitate cu dispozițiile prevăzute de art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 313 RON, se plătește din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Inadmisibilitate. Cererea de contestație în anulare formulată împotriva unei sentințe definitive was last modified: septembrie 17th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.