Imposibilitatea folosirii altor mijloace procedurale în scopul de a se obţine reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătoreşti. Respingerea recursului ca inadmisibil

22 iun. 2023
Vizualizari: 318
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 499
  • NCPC: art. 509 alin. (1)
  • NCPC: art. 513 alin. (5)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 1

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București, la data de 27 mai 2014, sub nr. x/2014, contestatorul A., în contradictoriu cu pârâta Administrația Națională a Finanțelor – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Finanțelor Publice Sector 2, a formulat contestație la executare prin care a solicitat anularea anularea Titlului Executoriu nr. x și a somației nr. x/2014/4080020023689481, emise în urma pronunțării sentinței penale nr. 898 din 22 octombrie 2013, a Judecătoriei Sectorului 2 București, definitivă prin decizia penală nr. 128 din 30.01.2014 a Tribunalului București, secția a II-a Penală, pronunțate în dosarul nr. x/2013, prin care contestatorul a fost obligat la plata unei amenzi administrative în cuantum de 1.000 RON, precum și la plata sumei de 1.650 RON, reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 150 din 26 ianuarie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând recursul în condițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., reținând și prevederile art. 499 teza finală C. proc. civ., potrivit cărora, în cazul în care recursul se va respinge fără a fi cercetat în fond, hotărârea de recurs va cuprinde numai motivarea soluției fără a se evoca și analiza motivele de casare, Înalta Curte constată următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 457 alin. (1) C. proc. civ., hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei.

Legalitatea căilor de atac presupune că o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac reglementate de lege, în afară de acestea neputându-se folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Potrivit dispozițiilor art. 483 alin. (1) din C. proc. civ., pot fi recurate hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege.

Iar art. 634 alin. (1) pct. 1 din C. proc. civ. prevede că sunt hotărâri definitive hotărârile care nu sunt supuse apelului și nici recursului.

În speță, se constată că prin hotărârea recurată, respectiv decizia nr. 163 R din 01 martie 2021, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a respins cererea de revizuire formulată de revizuentul A., întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 1,3 și 5 din C. proc. civ. împotriva deciziei civile nr. 107 din 12 februarie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, ca inadmisibilă.

Prin decizia nr. 107 din 12 februarie 2019, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a fost respinsă, ca nefondată, contestația în anulare formulată de contestatorul A. împotriva deciziei civile nr. 181 R din 31 martie 2017, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a III-a civilă prin care fost a respins, ca inadmisibil, recursul declarat de recurentul-contestator împotriva deciziei civile nr. 3314/A din 24 septembrie 2015 pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, decizie definitivă, conform art. 634 alin. (1) pct. 5 din C. proc. civ.

Conform prevederilor art. 513 alin. (5) din C. proc. civ.:

„Hotărârea dată asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită”.

Reiese, deci, că hotărârea nr. 107 din 12 februarie 2019 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, este una definitivă.

Prin urmare, cum decizia nr. 107 din 12 februarie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă este una definitivă, conform celor anterior menționare, rezultă că, în aplicarea prevederilor art. 513 alin. (4) din C. proc. civ., și decizia civilă nr. 163 R din 01 martie 2021, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, prin care a fost respinsă cererea de revizuire formulată împotriva deciziei civile nr. 107 din 12 februarie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, este tot o decizie definitivă.

Cum hotărârea supusă revizuirii (decizia nr. 107 din 12 februarie 2019) este o hotărâre definitivă în sensul art. 634 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., nefiind susceptibilă de recurs, rezultă că nici hotărârea care a soluționat cererea de revizuire (decizia nr. 163 R din 01 martie 2021), nu are prevăzută asemenea cale extraordinară de atac.

Prin urmare, având în vedere considerentele expuse și dispozițiile legale evocate, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de revizuentul A..

Sursa informației: www.scj.ro.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Imposibilitatea folosirii altor mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești. Respingerea recursului ca inadmisibil was last modified: iunie 22nd, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.