H.G. nr. 80/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă. Prezentare generală

15 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1133

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatorActele modificate
H.G. nr. 80/2018 (M. Of. nr. 224 din 13 martie 2018)Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002 (M. Of. nr. 181 din 18 martie 2002; cu modif. ult.)
Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin H.G. nr. 377/2002 (M. Of. nr. 310 din 10 mai 2002; cu modif. ult.)
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013 (M. Of. nr. 705 din 18 noiembrie 2013; cu modif. ult.)
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin H.G. nr. 473/2014 (M. Of. nr. 449 din 19 iunie 2014)
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin H.G. nr. 726/2007 (M. Of. nr. 477 din 17 iulie 2007; cu modif. ult.)
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin H.G. nr. 1.850/2006 (M. Of. nr. 1.038 din 28 decembrie 2006; cu modif. ult.)

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

 

În M. Of. nr. 224 din 13 martie 2018, s-a publicat H.G. nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă.

Actele normative modificate

Respectiva hotărâre de guvern modifică următoarele acte normative:

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002 (M. Of. nr. 181 din 18 martie 2002; cu modif. ult.);

Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin H.G. nr. 377/2002 (M. Of. nr. 310 din 10 mai 2002; cu modif. ult.) ;

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013 (M. Of. nr. 705 din 18 noiembrie 2013; cu modif. ult.);

–   Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin H.G. nr. 473/2014 (M. Of. nr. 449 din 19 iunie 2014);

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin H.G. nr. 726/2007 (M. Of. nr. 477 din 17 iulie 2007; cu modif. ult.)

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin H.G. nr. 1.850/2006 (M. Of. nr. 1.038 din 28 decembrie 2006; cu modif. ult.).

 

Alte prevederi ale H.G. nr. 80/2018

Art. VII  prevede faptul că pentru persoanele care solicită acordarea indemnizației de șomaj, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă; cu modif. ult.) , după data de 1 ianuarie 2018, în vederea stabilirii stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj, sunt aplicabile următoarele dispoziții:

a) pentru perioadele ulterioare datei de 1 ianuarie 2018, prevederile privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj ale Normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002; cu modif. ult., astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre;

Conferintele lunii noiembrie
”

b) pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2018, prevederile privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj ale Normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002; cu modif. ult., în forma anterioară intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2018, baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj din cuprinsul adeverinței prevăzute la art. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002; cu modif. ult., astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se completează cu baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj în cota prevăzută de lege, determinată în conformitate cu dispozițiile titlului V “Contribuții sociale obligatorii” cap. IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; cu modif. ult., în vigoare până la data de 1 ianuarie 2018.

Potrivit  art. VIII,  angajatorii care, pentru acordarea măsurilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, au încheiat convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, înainte de data de 1 ianuarie 2018, beneficiază de aceste măsuri în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile acestor legi, precum și de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013, cu modificările ulterioare, de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin H.G. nr. 473/2014, și de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin H.G. nr. 726/2007; cu modif. ult., în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor și completărilor aduse prin prezenta hotărâre, cu respectarea, pentru perioadele fiscale începând cu anul 2018, a prevederilor art. IX.

Convențiile încheiate cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București în vederea acordării măsurilor prevăzute la alin. (1), aflate în executare la data de 1 ianuarie 2018, își produc efectele în conformitate cu prevederile legilor prevăzute la alin. (1), precum și ale normelor metodologice prevăzute la alin. (1), în forma anterioară intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și cu clauzele din cuprinsul acestor convenții, cu excepția prevederilor articolelor din aceste hotărâri care reglementează acordarea măsurilor prin deducere din contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevederi care în cuprinsul convențiilor respective se consideră modificate în mod corespunzător.

Angajatorii care solicită acordarea măsurilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit Legii nr. 279/2005, republicată; cu modif. ult., Legii nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 72/2007; cu modif. ult., și încheie convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, după data de 1 ianuarie 2018, beneficiază de aceste măsuri în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile acestor legi, precum și de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013, cu modificările ulterioare, de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin H.G. nr. 473/2014, și de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin H.G. nr. 726/2007; cu modif. ult., astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, indiferent dacă încadrarea în muncă a persoanelor pentru care se încheie convențiile respective s-a realizat anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2018.

Art. IX.  stabilește faptul că, începând cu perioada aferentă anului fiscal 2018, sumele cuvenite pentru măsurile finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispozițiilor legale, încheierea de convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, nu se mai deduc de către angajator conform prevederilor legale în vigoare până la data de 1 ianuarie 2018 și ale prevederilor corespunzătoare din cuprinsul convențiilor încheiate până la data de 1 ianuarie 2018 și se plătesc de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, în condițiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002; cu modif. ult., Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013, cu modificările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin H.G. nr. 473/2014, și Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin H.G. nr. 726/2007; cu modif. ult., astfel cum au fost modificate prin respectiva hotărâre.

H.G. nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă. Prezentare generală was last modified: martie 15th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter