[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G.: măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul SARS-CoV-2 și alte acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței din 18 martie

19 mart. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
2.248 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 18 martie

Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat lista proiectelor de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 18 martie 2020:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIȚIILOR DECRETULUI NR. 195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
– Hotărâre privind aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;
– Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal bugetare;
– Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.

III. HOTĂRÂRI
– Hotărâre pentru modificarea limitelor valorice privind componențele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții noi, a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții» care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice;
– Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României E.-S.A în numele și contul statului;
– Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în concesiunea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex”-S.A, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia
– Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008;
– Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3589 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, trecerea unei părți din acesta constituită din construcții, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Hotărâre privind închirierea unor spații aflate în domeniul în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”;
– Hotărâre pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020;
– Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății „Telecomunicații C.F.R.” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” -S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională;
– Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., a terenului forestier în suprafață de 19,9842 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și utilitate publică „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, aflat pe raza localităților Slătioara, Balș, Milcov și Slatina, din județul Olt
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național a terenului în suprafață de 16,8810 ha, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș, pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta – Vatra Dornei”;
– Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului „O.A.”;
– Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei „T.A.”;
– Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei „C.E.”.

IV. MEMORANDUMURI
-Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului S.C.,
Vicepreședinte ANAF, subsecretar de stat, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

V. NOTE
– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Luna, județul Cluj, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unor imobile situate în extravilanul comunei Luna, în suprafață totală de 3.384 mp, compusă din suprafața de 1.058 mp din Drumul Comunal 24 identificat cu nr. cadastral 53701, suprafața de 1.511 mp din Drumul de Exploatare 452 identificat cu nr. cadastral 50603 și o suprafață de 815 mp dintr-un canal, identificat cu nr. cadastral 50598, din domeniul public al comunei Luna, județul Cluj, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale, pentru a fi utilizate ca drumuri de circulație interioară și pentru desfășurarea activităților specifice în cadrul imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale:
– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Județean Cluj, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil în suprafață de 32.629 mp, situate pe teritoriul administrativ al comunei Luna, județul Cluj, identificat în cartea funciară a comunei Luna, județul Cluj nr.56597, nr.cadastral 56597, care constituie o parte din Drumul Județean 150 A, poziționat între km.0+688 și km 2+658, din domeniul public al județului Cluj, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale, pentru a fi utilizat ca drum de acces închis circulației publice, la incinta imobilului 1833, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

 

Pentru mai multe detalii, puteți accesa sursa informației.

Sursa informației

 


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat, miercuri, 18 martie a.c., agenda ședinței din 18 februarie, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative.

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIȚIILOR DECRETULUI NR. 195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

– Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

– Proiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal bugetare;

– Proiect de hotărâre privind acordarea de certificate de situație de urgență (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății.

 

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de hotărâre pentru modificarea limitelor valorice privind componențele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții noi, a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții» care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice;

– Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României E.-S.A în numele și contul statului;

– Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
– Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licență pentru prelungirea unor licențe de utilizare a frecvențelor radio și a condițiilor de efectuare a plății;

– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în concesiunea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” – S.A, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia;

– Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008;

– Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice;

– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3589 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, trecerea unei părți din acesta constituită din construcții, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații aflate în domeniul în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”.

 

III. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului S.C., Vicepreședinte ANAF, subsecretar de stat, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

 

IV. NOTE

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Luna, județul Cluj, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unor imobile situate în extravilanul comunei Luna, în suprafață totală de 3.384 mp, compusă din suprafața de 1.058 mp din Drumul Comunal 24 identificat cu nr.cadastral 53701, suprafața de 1.511 mp din Drumul de Exploatare 452 identificat cu nr.cadastral 50603 și o suprafață de 815 mp dintr-un canal, identificat cu nr.cadastral 50598, din domeniul public al comunei Luna, județul Cluj, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale, pentru a fi utilizate ca drumuri de circulație interioară și pentru desfășurarea activităților specifice în cadrul imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Județean Cluj, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil în suprafață de 32.629 mp, situate pe teritoriul administrativ al comunei Luna, județul Cluj, identificat în cartea funciară a comunei Luna, județul Cluj nr. 56597, nr.cadastral 56597, care constituie o parte din Drumul Județean 150 A, poziționat între km.0+688 și km 2+658, din domeniul public al județului Cluj, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale, pentru a fi utilizat ca drum de acces închis circulației publice, la incinta imobilului 1833, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

 

V. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 16 propuneri legislative.

 

Pentru mai multe detalii, accesați sursa informației.

Sursa informației

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G.: măsuri în domeniul protecției sociale în contextul SARS-CoV-2 și alte acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței din 18 martie was last modified: martie 19th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter