[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. H.G. pentru modificarea H.G. nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 20 ianuarie

21 ian. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
232 views

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 20 ianuarie 2021

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 20 ianuarie 2021, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I.    HOTĂRÂRI

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, precum și unele măsuri organizatorice privind procesul de vaccinare;

– Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la București la 23 septembrie 2020 și la Paris la 16 octombrie 2020, între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1579 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 7 septembrie 2007 și la Paris la 25 septembrie 2007;

– Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 297/ 2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021, precum și pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021;

– Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere și modernizare Baza Sportivă nr. 1” de la Universitatea Politehnica din Timișoara;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite, în condițiile legii, actualizarea datelor de identificare, a valorii de inventar și comasarea numerelor MFP 38533, 38535, 120944, 120945, 145446 la poziția cu numărul MFP 38535, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeași carte funciară, precum și înscrierea unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cercetări Biologice din Jibou, instituție aflată în subordinea Ministerului Educației, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și a reevaluării;

– Hotărâre privind transmiterea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unei părți, în suprafață totală de 14.788 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiții „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile cu drumurile existente”, tronsonul 2;

– Hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea unor unități subordonate Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Afacerilor Externe – Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare;

– Hotărâre pentru modificarea art. 9 lit. a) și k) din Hotărârea Guvernului nr.844/2018 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”.

II.    MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Mecanismul pentru elaborarea poziției Guvernului României cu privire la Planul Național de Redresare și Reziliență;

– Memorandum cu tema:  Notificare în vederea înlocuirii a doi membri supleanți din partea Asociației Orașelor din România (AOR) în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025;

– Memorandum cu tema: Demersuri prioritare necesare pentru finalizarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV)-legislație în domeniul justiției;

– Memorandum cu tema: Constituirea, sub directa coordonare a Ministrului Finanțelor și a Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării, a Grupului Interinstituțional de Lucru, denumit GLI-CYBER, ce va fi responsabil cu identificarea setului de măsuri, precum și cu elaborarea cadrului legislativ, necesar operaționalizării la București a Centrului de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în materie de securitate cibernetică (Centrul CYBER).

Sursa informației

  


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 20 ianuarie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, precum și unele măsuri organizatorice privind procesul de vaccinare;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la București la 23 septembrie 2020 și la Paris la 16 octombrie 2020, între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1579 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 7 septembrie 2007 și la Paris la 25 septembrie 2007;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 297/ 2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021;

– Proiect de Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere și modernizare Baza Sportivă nr. 1” de la Universitatea Politehnica din Timișoara;

– Proiect de Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite, în condițiile legii, actualizarea datelor de identificare, a valorii de inventar și comasarea numerelor MFP 38533, 38535, 120944, 120945, 145446 la poziția cu numărul MFP 38535, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeași carte funciară, precum și înscrierea unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cercetări Biologice din Jibou, instituție aflată în subordinea Ministerului Educației, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și a reevaluării;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unei părți, în suprafață totală de 14.788 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiții „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile cu drumurile existente”, tronsonul 2;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea unor unități subordonate Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Afacerilor Externe – Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 9 lit. a) și k) din Hotărârea Guvernului nr.844/2018 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”.

II. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Mecanismul pentru elaborarea poziției Guvernului României cu privire la Planul Național de Redresare și Reziliență;

– Memorandum cu tema:  Notificare în vederea înlocuirii a doi membri supleanți din partea Asociației Orașelor din România (AOR) în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025;

– Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului G. Ș. și a domnului A. S., secretari de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în calitate de reprezentanți ai statului în Adunarea Generală a Acționarilor a S.N. „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. H.G. pentru modificarea H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 15 ianuarie

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. H.G. pentru modificarea H.G. nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 20 ianuarie was last modified: ianuarie 21st, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter