Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 32/2015 (M. Of. nr. 62/28.01.2016): Art. 270 alin. (3) Cod vamal. Noțiunea de contrabandă

1 feb. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1678

Despre

  • M. Of. nr. 62 din 28 ianuarie 2016
  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 32/2015
  • Art. 270 alin. (3) Cod vamal

Decizia ÎCCJComplet ÎCCJActul normativArticolSumar
Decizia nr. 32/2015
(M. Of. nr. 62 din 28 ianuarie 2016)
Complet DCD/PCodul vamalArt. 270 alin. (3)Noțiunea de „contrabandă” utilizată de legiuitor în dispozițiile art. 270 alin. (3) din Codul vamal, în sintagma „cunoscând că acestea provin din contrabandă” privește contrabanda constând în introducerea în țară a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal ori introducerea în țară a acestor bunuri sau mărfuri prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragerea de la controlul vamal

 

În M. Of. nr. 62 din 28 ianuarie 2016, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 32/2015 cu privire la examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală și pentru cauze cu minori, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând interpretarea dispozițiilor art. 270 alin. (3) din Codul vamal.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 270 Cod vamal

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

(1) Introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Constituie, de asemenea, infracțiune de contrabandă și se pedepsește potrivit alin. (1):

a) introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor și mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;

b) introducerea în sau scoaterea din țară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor și mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;

c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal.

(3) Sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia”.

 

Alte dispozițiile legale relevante

Art. 2 alin. (2)-(4) Cod vamal

(…)

(2) Introducerea sau scoaterea din țară a mărfurilor, a mijloacelor de transport și a oricăror alte bunuri este permisă numai prin punctele de trecere a frontierei de stat.

(3) În punctele de trecere a frontierei de stat și pe teritoriul țării sunt organizate birouri vamale care funcționează potrivit legii.

Monitor Dosare

(4) La trecerea frontierei de stat, mărfurile, mijloacele de transport și orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal și aplicării reglementărilor vamale numai de autoritatea vamală”.

 

Punctul de vedere al PÎCCJ

PÎCCJ – Secția judiciară a comunicat că nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii privind respectiva chestiunea de drept.

Opinia procurorului general, este în sensul admiterii sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală și pentru cauze cu minori.

 

Jurisprudența națională în materie

Instanțele la care au fost identificate hotărâri judecătorești în această materie au fost: Curtea de Apel Bacău (Judecătoria Roman, Judecătoria Bacău), Curtea de Apel Brașov (Tribunalul Covasna), Curtea de Apel București (Judecătoria Sectorului 2 București, Judecătoria Sectorului 4 București, Judecătoria Sectorului 5 București, Judecătoria Sectorului 6 București, Judecătoria Oltenița, Judecătoria Zimnicea), Curtea de Apel Cluj (Judecătoria Vișeu de Sus, Judecătoria Zalău), Curtea de Apel Constanța (Judecătoria Babadag), Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel Galați ( Judecătoria Galați), Curtea de Apel Iași (Tribunalul Iași, Judecătoria Iași), Curtea de Apel Oradea (Tribunalul Satu Mare), Curtea de Apel Suceava (Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, Judecătoria Fălticeni, Judecătoria Rădăuți, Judecătoria Săveni, Judecătoria Suceava, Judecătoria Dorohoi), Curtea de Apel Timișoara (Judecătoria Arad, Judecătoria Lipova, Judecătoria Caransebeș, Judecătoria Reșița).

Din analiza acestor hotărâri s-a constatat că, în nicio situație, prin încadrarea juridică a faptelor în dispozițiile art. 270 alin. (3) din Codul vamal, nu s-a făcut trimitere la prevederile art. 270 alin. (1) sau (2) din Codul vamal.

În cele mai multe cazuri, nu s-a realizat examinarea noțiunii de contrabandă, în sensul de raportare sau nu la prevederile art. 270 alin. (1) și (2) din Codul vamal, ori la contrabandă în sens larg.

Într-un număr mai restrâns, au fost identificate hotărâri prin care noțiunea de „contrabandă” a fost interpretată prin raportare la infracțiunea prevăzută de art. 270 alin. (1) și alin. (2) din Codul vamal.

Din considerentele unora dintre hotărâri rezultă că instanțele au constatat că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 270 alin. (3) din Codul vamal, considerându-se că s-a cunoscut că bunurile sau mărfurile provin din contrabandă.

 

Jurisprudența ÎCCJ

Prin Decizia nr. 1.145/2013, publicată în Buletinul jurisprudenței. Culegere de decizii pe anul 2013, pp. 1.371-1.376, ÎCCJ a reținut: „deținerea și transportul bunurilor sau al mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cum sunt țigările, cunoscând că acestea provin din contrabandă, în scopul comercializării fără achitarea taxelor vamale, a accizelor și a taxei pe valoarea adăugată, sustrăgându-le de la plata obligațiilor fiscale, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute în art. 270 alin. (3) din Codul vamal, iar nu și elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală prevăzuta în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, întrucât norma de incriminare prevăzută în art. 270 alin. (3) din Codul vamal reprezintă o normă de incriminare a unei modalități specifice de sustragere de la plata obligațiilor fiscale a bunurilor sau a mărfurilor introduse ilegal în țară”.

Din conținutul Deciziei nr. 1.145/2013 a Secției penale a ÎCCJ rezultă legătura dintre noțiunea de „contrabandă” și introducerea ilegală în țară a bunurilor sau a mărfurilor.

 

Jurisprudența relevantă a Curții Constituționale

Prin Decizia nr. 824/2015, pronunțată în Dosarul nr. 891D/2015, Curtea Constituțională a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 270 alin. (3) din Codul vamal.

 

Jurisprudența relevantă a CEDO

Jurisprudența CEDO, cu incidență în cauza de față, este reprezentată de Hotărârea din 2 aprilie 2009 privind Cauza Veli Elshani c. Hauptzollamt Linz, C-459/07, și Hotărârea din 29 aprilie 2010 privind Cauza Dansk Transport og Logistik c. Skatteminsteriet, C-230/08.

 

Punctul de vedere exprimat de Direcția legislație, studii, documentare și informatică juridică din cadrul ÎCCJ

Punctul de vedere exprimat de Direcția legislație, studii, documentare și informatică juridică din cadrul ÎCCJ este în sensul că, în cuprinsul dispozițiilor art. 270 alin. (3) din Codul vamal, legiuitorul se referă la „contrabandă”, și nu la „infracțiunea de contrabandă” rezultând faptul că existența infracțiunii asimilate prevăzute în art. 270 alin. (3) nu este condiționată de existența infracțiunii de contrabandă prevăzută în art. 270 alin. (1) sau (2) din Codul vamal.

S-a considerat că deținerea, colectarea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea au fost introduse în țară în mod ilegal, prin eludarea controlului vamal, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute în art. 270 alin. (3) din Codul vamal.

S-a subliniat că, deși noțiunea de „contrabandă” utilizată de legiuitor în dispozițiile art. 270 alin. (3) din Codul vamal nu este echivalentă cu infracțiunea de contrabandă descrisă în art. 270 alin. (1) și (2) din aceeași lege, cu toate elementele acesteia, sensul noțiunii de contrabandă folosită în cuprinsul art. 270 alin. (3) din Codul vamal se desprinde din interpretarea dispozițiilor art. 2 și ale art. 270 alin. (1) și alin. (2) din aceeași lege și, în consecință, se stabilește pe baza normelor juridice.

 

Raportul asupra chestiunii de drept supuse dezlegării

Judecătorul-raportor a propus admiterea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 3.616/243/2014 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând dispozițiile art. 270 alin. (3) din Codul vamal, în sensul că noțiunea de „contrabandă” utilizată de legiuitor în dispozițiile art. 270 alin. (3) din Codul vamal, în sintagma „cunoscând că acestea provin din contrabandă”, privește contrabanda constând în introducerea în țară a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal ori introducerea în țară a acestor bunuri sau mărfuri prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragerea de la controlul vamal.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 32/2015

Prin Decizia nr. 32/2015, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 3.616/243/2014 prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri pentru rezolvarea de principiu a următoarei chestiuni de drept vizând interpretarea dispozițiilor art. 270 alin. (3) din Codul vamal:

– Dacă noțiunea de „contrabandă” folosită de legiuitor în dispozițiile art. 270 alin. (3) din Codul vamal în sintagma „cunoscând că acestea provin din contrabandă” se referă la infracțiunea de contrabandă în sensul definit de art. 270 alin. (1) și (2) din Codul vamal sau la noțiunea de „contrabandă” în sens larg;

– În cazul în care se stabilește că textul prevăzut de art. 270 alin. (3) din Codul vamal se referă la infracțiunea de contrabandă, care dintre cele două modalități urmează a fi avută în vedere: aceea prevăzută de art. 270 alin. (1) sau aceea prevăzută de art. 270 alin. (2) din Codul vamal?

ÎCCJ a stabilit că noțiunea de „contrabandă” utilizată de legiuitor în dispozițiile art. 270 alin. (3) din Codul vamal, în sintagma „cunoscând că acestea provin din contrabandă”, privește contrabanda constând în introducerea în țară a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal ori introducerea în țară a acestor bunuri sau mărfuri prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragerea de la controlul vamal.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 32/2015 (M. Of. nr. 62/28.01.2016): Art. 270 alin. (3) Cod vamal. Noțiunea de contrabandă was last modified: ianuarie 29th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter