[UPDATE: Rezultate finale. Repartizarea pe posturi a candidaților] Curtea de Apel Cluj. 5 posturi vacante de grefier cu studii superioare (termen-limită: 27 decembrie 2017)

2 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4089
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 2 februarie 2018: Procesul-verbal de clasificare a candidaților, aferent rezultatelor finale obținute la concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier, pe durată determinată de angajare, organizat în perioada 16-17 ianuarie 2018. Repartizarea pe posturi a candidaților

Potrivit unui anunț din data de 31 ianuarie 2018, Curtea de Apel Cluj a dat publicității procesul-verbal de clasificare a candidaților, aferent rezultatelor finale obținute la concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier, pe durată determinată de angajare, organizat în perioada 16-17 ianuarie 2018, cât și detalii privind repartizarea pe posturi a candidaților.

Astfel, pentru a fi declarat admis la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier, „candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 5.00 (cinci) la fiecare materie de concurs și cel puțin media 6.00 (șase), să îndeplinească condițiile privind buna reputație și să fie apt din punct de vedere medical”, potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 126/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Totodată, candidații sunt declarați admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita locurilor scoase la concurs la nivelul Curții de Apel Cluj. La medii egale, au prioritate candidații care au obținut nota cea mai mare, în următoarea ordine: procedură penală, procedură civilă, organizare judiciară.

Conform art. 24 alin. (2) din Regulamentul mai sus-menționat, rezultatele concursului pot fi valorificate în termen de un an de la data publicării lor – 31 ianuarie 2018.

În contextul repartizării pe posturi a candidaților, conform rezultatelor obținute și publicate în Procesul-verbal final de clasificare al concursului, din data de 31 ianuarie 2018, sunt invitați toți candidații care îndeplinesc condițiile de admitere, să se prezinte în data de 2 februarie 2018, la ora 12.00, la sediul Curții de Apel Cluj, sala 233 – etajul II, pentru repartizarea pe posturi. Aceasta se va realiza în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita locurilor scoase la concurs. La medii egale, au prioritate candidații care au obținut nota cea mai mare, în următoarea ordine: procedură penală, procedură civilă, organizare judiciară. 

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare Procesul-verbal final de clasificare al concursuluiastfel cum a fost publicat de către Curtea de Apel Cluj:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh) 

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2018/02/2018-01-31_PV_clasificare_concurs_gref_16_17_01_2018.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Update 22 ianuarie 2018: Rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unor posturi temporar vacante de grefier, organizat în perioada 16-17 ianuarie 2018

Potrivit unui anunț din data de 22 ianuarie 2018, Curtea de Apel Cluj a dat publicității rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unor posturi temporar vacante de grefier, organizat în perioada 16-17 ianuarie 2018.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 126/2007, candidații nemulțumiți de notele acordate la concurs, pot formula contestații, pe care le pot depune la Secretariatul Curții de Apel Cluj sau le pot transmite prin fax, la numărul: 0264/59.23.22, în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor.

Pentru a fi declarat admis la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier, „candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 5.00 (cinci) la fiecare materie de concurs și cel puțin media 6.00 (șase), să îndeplinească condițiile privind buna reputație și să fie apt din punct de vedere medical”, potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) din Regulamentul mai sus-menționat.

Conform art. 22 alin. (2) din același Regulament, „verificarea bunei reputații se realizează avându-se în vedere curriculum vitae, caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învățământ absolvită, datele rezultate din evidența operativă a organelor judiciare, cazierul fiscal, precum și orice alte documente, dacă necesitatea depunerii acestora rezultă din documentele existente la dosar”.

Monitor Dosare

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent rezultatelor obținute la proba scrisă a concursuluiastfel cum a fost publicat de către Curtea de Apel Cluj:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh) 

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2018/01/PV-rezultate-proba-scrisa-concurs-gref-16_17-01-2018.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Update 19 ianuarie 2018: Baremul de corectare a lucrărilor scrise pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier, pe durată determinată de angajare, organizat în perioada 16-17 ianuarie 2018

Potrivit unui anunț din data de 17 ianuarie 2018, Curtea de Apel Cluj a dat publicității baremul de corectare a lucrărilor scrise pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier, pe durată determinată de angajare, organizat în perioada 16-17 ianuarie 2018.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent baremului de corectare a lucrărilor scriseastfel cum a fost publicat de către Curtea de Apel Cluj:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh) 

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2018/01/selection-2.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Update 16 ianuarie 2018: Rezultatele probei practice obținute de către candidați la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar-vacante de grefier, organizat în perioada 16-17 ianuarie 2018

Potrivit unui anunț din data de 16 ianuarie 2018, Curtea de Apel Cluj a dat publicității procesul-verbal privind rezultatele probei practice în ceea ce privește concursul pentru ocuparea unor posturi temporar-vacante de grefier, organizat în perioada 16-17 ianuarie 2018.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 16 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 126/2007, proba practică este eliminatorie și se notează cu „admis” sau „respins”. Doar candidații declarați „admiși” la această probă participă la susținerea probei scrise.

Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 17 ianuarie 2018, începând cu orele 13.00, la sediul Curții de Apel Cluj – sala nr. 233, etaj II.

Potrivit art. 18 al aceluiași Regulament, pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cu cel puțin o jumătate de oră înaintea începerii probei, respectiv ora 12.30, accesul acestora având loc pe baza actului de identitate. Redactarea lucrărilor se va face numai cu cerneală sau cu pastă de culoare albastră. În sala de concurs, candidații nu pot avea asupra lor mijloace de comunicare la distanță sau orice alte aparate electronice. Încălcarea acestor dispoziții atrage eliminarea din concurs. Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sancționează prin eliminarea din concurs.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare conținutul procesului-verbal privind rezultatele candidaților la proba practicăastfel cum a fost publicat de către Curtea de Apel Cluj:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh) 

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-16_PV_rezultate_proba_scrisa_concurs_gref_16_17_01_2018.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Update 9 ianuarie 2018: Rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar-vacante de grefier, organizat în perioada 16-17 ianuarie 2018

Potrivit unui anunț din data de 8 ianuarie 2018, Curtea de Apel Cluj a dat publicității procesul-verbal privind rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar-vacante de grefier, organizat în perioada 16-17 ianuarie 2018.

Totodată, privitor la concursul organizat de Curtea de Apel Cluj, se informează persoanele interesate asupra faptului că inclusiv postul de grefier cu studii superioare juridice de la Tribunalul Specializat Cluj este pe perioadă determinată, conform enunțului din preambul.

În contextul îndeplinirii condițiilor legale de participare la concurs, respectivul proces-verbal a fost întocmit, afișat la sediul instanței și publicat pe pagina de internet a Curții de Apel Cluj, în data de 8 ianuarie 2018, în conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 126/2007, cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește proba practică a concursului, aceasta se va desfășura în data de 16 ianuarie 2018, începând cu orele 08.30, la sediul Curții de Apel Cluj, parter, sala 40.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare conținutul procesului-verbal privind rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la concursastfel cum a fost publicat de către Curtea de Apel Cluj:

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2018/01/Lista-candidati-concurs-gref-16_17-01-2018.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Curtea de Apel Cluj. 5 posturi vacante de grefier cu studii superioare (termen-limită: 27 decembrie 2017)

Potrivit unui anunț din data de 30 noiembrie 2017, Curtea de Apel Cluj organizează în datele de 16-17 ianuarie 2018, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007, cu modificările și completările ulterioare, concursul pentru ocuparea următoarelor 5 posturi temporar-vacante de grefier, după cum urmează:

2 posturi de grefier cu studii superioare juridice la Judecătoria Bistrița, pe perioadă determinată;
1 post de grefier cu studii superioare juridice la Judecătoria Năsăud, pe perioadă determinată;
– 1 post de grefier cu studii superioare juridice la Judecătoria Baia Mare, pe perioadă determinată;
1 post de grefier cu studii superioare juridice la Tribunalul Specializat Cluj.

Concursul se va desfășura în două etape, după cum urmează:
în 16 ianuarie 2018proba practică eliminatorie, de verificare a cunoștintelor de operare pe calculator;
– în 17 ianuarie 2018proba scrisă, pentru verificarea cunoștințelor teoretice.

Locul și programul desfășurării celor două etape se va stabili ulterior, în funcție de numărul candidaților, și vor face obiectul unui alt anunț.

Cuantumul taxei de concurs, stabilit prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 169/2017, este de 150 lei și se achită la departamentul economic al instanțelor la care se depun cererile de înscriere.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

– au cetățenie română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
– nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;
– cunosc limba română;
– sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
– au studii superioare juridice, finalizate cu examen de licență;
– posedă cunoștințe de operare pe calculator sau de dactilografiere.

Dosarele de concurs se depun până la data de 27 decembrie 2017, la sediile Tribunalelor: Cluj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, și vor cuprinde următoarele documente:

– cererea de concurs tipizată;
– actul de identitate și actele de stare civilă – în cazul schimbării numelui, în copie;
– diploma de licență, în copie;
– certificatul de cazier judiciar;
– certificatul de cazier fiscal;
– caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învățămănt absolvită;
– curriculum vitae;
– adeverință medicală (eliberată de medic de medicina muncii), din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei, conform anexei 4 din H.G. nr. 1.169/2011 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
– chitanța de achitare a taxei de înscriere la concurs.

Copiile de pe actele mai sus-menționate vor fi legalizate la notariat sau vor fi însoțite de actele originale, pentru certificare.

Pentru candidații care vor depune dosarele de concurs la nivelul Tribunalului Cluj, această procedură se va realiza la Compartimentul Personal – camera 115 (etaj I) a Palatului de Justiție.

Tematica și bibliografia de concurs pentru posturile de grefieri cu studii superioare este cea prevăzută în Anexa nr. 1 la Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 169/28.02.2017. Prezentul anunț a fost redactat și afișat în baza dispozițiilor art. 5 din Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 126/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii, tematica și bibliografia aferente concursului pot fi consultate aici.

Sursa informației

[UPDATE: Rezultate finale. Repartizarea pe posturi a candidaților] Curtea de Apel Cluj. 5 posturi vacante de grefier cu studii superioare (termen-limită: 27 decembrie 2017) was last modified: februarie 2nd, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.