[UPDATE: Rezultate finale] CSM. Concurs de promovare în funcţia de judecător la ÎCCJ – Secția a II-a civilă (noiembrie 2022-martie 2023)

23 mart. 2023
Vizualizari: 943

Update: Rezultate finale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele finale obținute de candidați la concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția a II-a civilă.

În acest sens, tabelul cu rezultatele finale este disponibil aici.

De asemenea, rezultatele obținute de candidați la proba constând în susținerea interviului pot fi consultate aici.

Sursa informației


Update: Repartizare interviu

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează candidații admiși după prima probă de concurs, constând în evaluarea actelor întocmite, care au optat pentru Secția a II-a civilă, că vor susține interviul în fața Secției pentru judecători a CSM.

Fiecărui candidat îi este alocat un interval de 30 de minute.

Repartizarea candidaților pe ore poate fi consultată aici.

Sursa informației


Update: Rezultate finale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele finale la proba constând în evaluarea lucrărilor candidaților, din cadrul concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, organizat în perioada noiembrie 2022-martie 2023 – Secția a II-a civilă.

În acest sens, publicăm tabelul cu rezultatele și raportul de soluționare a contestațiilor formulate:

Tabel cu rezultatele finale – Secția a II-a civilă;

Rapoartele comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva evaluării lucrărilor candidaților la Secția a II-a civilă.

Sursa informației


Update: Punctaje

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat punctajele obținute la proba constând în evaluarea lucrărilor candidaților, din cadrul concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, organizat în perioada noiembrie 2022-martie 2023 – Secția a II-a civilă.

În acest sens, CSM a publicat următoarele documente:

Tabel cu punctajul obținut la proba constând în evaluarea lucrărilor candidaților – Secția a II-a Civilă;

Rapoartele comisiei de evaluare – Secția a II-a Civilă.

Sursa informației

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Update: Lucrări candidați

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat lucrările anonimizate ale candidaților la concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, organizat în perioada noiembrie 2022-martie 2023 – Secția a II-a civilă.

De asemenea, CSM informează că orice persoană poate trimite în scris sesizări sau observații în legătura cu actele candidaților publicate pe site-ul CSM, pentru a fi avute în vedere la evaluarea din cadrul concursului.

Sesizările și observațiile anonime nu se iau în considerare și nu se trimit comisiilor de evaluare.

Sesizările și observațiile se vor depune la CSM – Direcția resurse umane și organizare, cu sediul în București, prin fax sau prin e-mail la adresa druo@csm1909.ro până la data de 1 martie 2023.

Sursa informației


Update: Rezultate finale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatul final privind verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, organizat în perioada noiembrie 2022-martie 2023 – Secția a II-a civilă.

Tabelul final privind rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare poate fi consultat aici.

De asemenea, CSM informează că orice persoană are posibilitatea de a transmite comisiilor de concurs până la data de 27 decembrie 2022 inclusiv, acte de natura celor prevăzute la art. 52^2 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, întocmite de candidați (hotărâri judecătorești pronunțate și redactate de candidați).

Actele se vor depune la CSM – Direcția Resurse Umane și Organizare, cu sediul în București vor fi transmise prin e-mail la adresa: druo@csm1909.ro.

Totodată, cererile de înscriere ale candidaților se pot vizualiza aici.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatul privind verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, organizat în perioada noiembrie 2022-martie 2023 – Secția a II-a civilă.

Lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs pot fi consultate aici.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat un anunț privind aprobarea, prin Hotărârea nr. 2986/2022 a Secției pentru judecători, organizării concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) – Secția a II-a civilă, la București, în perioada noiembrie 2022-martie 2023.

Concursul se organizează pentru ocuparea unui număr de 2 posturi vacante de judecător la ÎCCJ la Secția a II-a civilă din cadrul ÎCCJ .

Concursul constă într-o probă având ca obiect evaluarea actelor întocmite de candidați sau care privesc activitatea acestora și un interviu susținut în fața Secției pentru judecători.

Pot participa la concurs judecătorii care au îndeplinit efectiv cel puțin 3 ani funcția de judecător la curtea de apel, au obținut calificativul „foarte bine” la ultimele 3 evaluări, nu au fast sancționați disciplinar în ultimii 3 ani și au o vechime de cel puțin 18 ani în funcțiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea 303/2004.

Cererile de înscriere la concurs se depun la CSM, până la data de 15 decembrie 2022, inclusiv, conform calendarului de desfășurare a concursului aprobat.

Cererea de înscriere la concurs se regăsește aici.

Calendarul estimativ al concursului se poate consulta aici.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și [Update: Proiectul privind exercitarea atribuțiilor specifice] CSM. Declanșare procedură de ocupare a funcției de președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal la Înalta Curte de Casație și Justiție

 

[UPDATE: Rezultate finale] CSM. Concurs de promovare în funcția de judecător la ÎCCJ – Secția a II-a civilă (noiembrie 2022-martie 2023) was last modified: martie 23rd, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: