Conferința Internațională [CUM A FOST] „Probleme actuale ale spațiului politico-juridic al UE”

497       0
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

[CUM A FOST] Conferinţa Internaţională „Probleme actuale ale spațiului politico-juridic al UE” 📅 18 octombrie 2019 București [CUM A FOST] Conferinţa Internaţională „Probleme actuale ale spațiului politico-juridic al UE”

Data 18 octombrie 2019
Locația Facultatea de Drept a Universității din București, Sala Petre Antonescu, parter, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, Bucureşti

Recomandări

Vineri, 18 octombrie 2019, a avut loc a cincea ediție a Conferinței Internaționale: „Probleme actuale ale spațiului politico-juridic al UE”, eveniment organizat de Societatea Europeană de Drept Român în parteneriat cu Editura Universul Juridic.

În anul 2019, Societatea Română de Drept European (SRDE), în contextul preocupărilor sale ce vizează, potrivit Statutului său, analiza și evoluția Dreptului european cu toate implicațiile produse, inclusiv din perspectivă concret – aplicativă, în considerarea calității sale de membru cu drepturi depline în Federația Internațională de Drept European (FIDE), își propune să continue ciclul de conferințe centrate pe actualitatea spațiului politico-juridic al UE, ce a debutat în anul 2013, organizând o nouă manifestare științifică, respectiv, cea de-a cincea ediție a acestei Conferințe Internaționale.

La acest eveniment, în cadrul căruia s-au prezentat și dezbătut probleme de maxim interes, atât cu caracter teoretic, științific, dar și de ordin practic, concret, mai cu seamă în raport de impactul normelor europene asupra ordinii juridice naționale, sunt așteptați cercetători, cadre didactice universitare, persoane care exercită funcții la nivelul diferitelor instituții europene și naționale de profil, precum și practicieni, de la nivelul administrației publice centrale și locale, în a căror activitate apar interferențe cu aplicarea dreptului UE ori cu alte exigențe europene.

Lucrările ediției 2019 a Conferinței Internaționale s-au desfășurat vineri 18 octombrie 2019, la Facultatea de Drept a Universității din București, Sala Petre Antonescu, parter, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București.


Societatea Europeană de Drept Român în parteneriat cu Editura Universul Juridic organizează a cincea ediție a Conferinței Internaționale: „Probleme actuale ale spațiului politico-juridic al UE”.

În anul 2019, Societatea Română de Drept European (SRDE), în contextul preocupărilor sale ce vizează, potrivit Statutului său, analiza și evoluția Dreptului european cu toate implicațiile produse, inclusiv din perspectivă concret – aplicativă, în considerarea calității sale de membru cu drepturi depline în Federația Internațională de Drept European (FIDE), își propune să continue ciclul de conferințe centrate pe actualitatea spațiului politico-juridic al UE, ce a debutat în anul 2013, organizând o nouă manifestare științifică, respectiv, cea de-a cincea ediție a acestei Conferințe Internaționale.

La acest eveniment, în cadrul căruia se vor prezenta și dezbate probleme de maxim interes, atât cu caracter teoretic, științific, dar și de ordin practic, concret, mai cu seamă în raport de impactul normelor europene asupra ordinii juridice naționale, sunt așteptați cercetători, cadre didactice universitare, persoane care exercită funcții la nivelul diferitelor instituții europene și naționale de profil, precum și practicieni, de la nivelul administrației publice centrale și locale, în a căror activitate apar interferențe cu aplicarea dreptului UE ori cu alte exigențe europene.

Lucrările ediției 2019 a Conferinței Internaționale se vor desfășura vineri 18 octombrie 2019, la Facultatea de Drept a Universității din București, Sala Petre Antonescu, parter, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București.

Programul detaliat al manifestării va fi disponibil, începând cu data de 4 octombrie 2019, după definitivarea acestuia, în funcție de comunicările științifice ce vor fi susținute, și respectiv, publicate în Volumul Conferinței.

În acest sens, vă rugăm să ne comunicați pe adresa de e-mail: [email protected], până cel mai târziu la data de 2 august a.c., titlul lucrării pe care intenționați să o prezentați în cadrul sesiunilor Conferinței, completând corespunzător Formularul de înscriere, anexat.

Transmiterea studiului in extenso, în limba română și engleză, se poate face cel mai târziu până la data de 9 septembrie a.c., la aceeași adresa de e -mail: [email protected], lucrarea fiind redactată, conform exigențelor anexate (condiții de editare).

Lucrările transmise sunt supuse unui proces de tip double blind peer review, în conformitate cu cele mai înalte standarde științifice internaționale.

Precizăm că subiectele abordate în cadrul lucrărilor trebuie să se înscrie din punct de vedere tematic, în cadrul celor două axe principale ale conferinței, anume:

– AXA I: Politici, strategii și norme europene;

– AXA II: Implementarea dreptului european și administrația publică.

Lucrările acceptate de Comitetul științific al Conferinței, notificate ca atare autorilor până la data de 13 septembrie a.c., prezentate în cadrul sesiunilor Conferinței se vor regăsi în Volumul Conferinței, redactat în limba engleză, publicat în Revista Law Review, revistă de specialitate, on-line, al cărei conținut se regăsește la http://www.internationallawreview.eu/, indexată BDI: SSRN, EBSCO, ProQuest și VLex, editată de Editura Universul Juridic, acreditată CNATDCU. Volumul Conferinței va beneficia de același regim de indexare BDI.

Comitetul științific își rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor care nu se încadrează în aria tematică a Conferinței, care nu se supun exigențelor de evaluare științifică (nivel științific corespunzător, actualitatea temei lucrării, noutate față de doctrina existentă, relevanța cazuisticii analizate, conținutul lucrării concordant cu legislația în vigoare în momentul predării) ori pe cele care nu se reconsideră și nu se refac în termen rezonabil, potrivit observațiilor și sugestiilor Comitetului științific.

Taxa de participare este de 325 lei pentru membrii SRDE (în intervalul 10 septembrie 2019 – 20 septembrie 2019), respectiv 375 lei pentru non-membrii SRDE (în același interval).

Discount-ul acordat membrilor SRDE este condiționat, exclusiv, de plata la zi a cotizației datorate, în contextul obligațiilor statutare ale membrilor SRDE.

Pentru celelalte persoane interesate de participarea la Conferința SRDE 2019, fără prezentarea de lucrări științifice, taxa de participare este de 275 lei, putând fi achitată până în preziua manifestării, în limita locurilor disponibile.

Taxa de participare include:

– accesul la lucrările conferinței;

– mapa conferinței;

– cofee break-uri;

– gustarea de prânz;

– Diploma de Participare.

Taxa de participare se plătește în contul SRDE, deschis la BRD – Groupe Société Générale, sucursala Parlament: RO63BRDE441SV92821564410,  CUI 29167490, cu mențiunea „Taxă participare conferință SRDE 2019”, până cel mai târziu la 20 septembrie 2019.

Taxa se achită pe articol și nu pe autori.

Înregistrarea la conferință va fi confirmată de către organizatori, numai după transmiterea, în prealabil, de către autori, la aceeași adresă de e-mail ([email protected],), inclusiv a dovezii de plată a taxei, cu mențiunea ordinului de plată: „Taxă participare conferință SRDE 2019”.

Plata taxei de participare nu garantează acceptarea și publicarea articolului.

 

I. Președinte Conferință – Ambasador, Prof.univ.dr. ION M. ANGHEL (Președintele Societății Române de Drept European, Președintele Asociației Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră)

II. Vicepreședinte – Lect.univ.dr. RĂZVAN HORAȚIU RADU (Președinte Executiv interimar al Societății Române de Drept European)

III. Comitet științific:

– Prof.univ.dr. ION M. ANGHEL (Ambasador);

– Prof.univ.dr. ANDREI POPESCU (fost Judecător, Tribunalul UE);

– Prof.univ.dr. CAMELIA TOADER ( Judecător, Curtea de Justiție a UE);

– Prof.univ.dr. SIMINA TĂNĂSESCU ( Universitatea din București);

– Prof.univ.dr. NICOLETA DIACONU (Universitatea Spiru Haret, București);

– Prof.univ.dr. AUGUSTIN FUEREA (Universitatea Nicolae Titulescu, București);

– Prof.univ.dr. FLORIN VASILESCU (Ambasador);

– Prof.univ.dr. IRINA MOROIANU ZLĂTESCU (SNSPA, București);

– Prof.univ.dr. IULIAN NEDELCU (Universitatea din Craiova);

– Prof.univ.dr. JOSE LUIS VAZQUEZ-BURGETE (Universitatea Leon/ IAPNM SPANIA);

– Prof.univ.dr. MARIA P. GARCIA MIGUELEZ (Universitatea Leon, Spania);

– Prof.univ.dr. HELENA MARIA BAPTISTA ALVES (Univ. Beira Interior, Portugalia);

– Prof.univ.dr. GHEORGHE AVORNIC (Universitatea Constantin Stere, Chișinău, Republica Moldova);

– Prof.univ.dr. IOAN ALEXANDRU;

– Prof.univ.dr. MOISE BOJINCĂ (Universitatea Constantin Brâncuși, Tg. Jiu);

– Prof.univ.dr. CĂLIN HINȚEA (Universitatea Babeș Bolyai, Cluj);

– Conf.univ.dr. TITUS CORLĂȚEAN (Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București);

– Conf.univ.dr. GABRIEL ISPAS (Universitatea Titu Maiorescu, București);

– Conf.univ.dr. ANCUȚA GEANINA OPRE (Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București);

– Conf.univ.dr. CONSTANȚA MĂTUȘESCU (Universitatea Valahia, Târgoviște);

– Conf.univ.dr. DIANA CAMELIA IANCU (SNSPA, București);

– Conf.univ.dr. CEZAR CORNELIU MANDA (SNSPA, București);

– Lect.univ.dr. CRISTINA ELENA NICOLESCU (SNSPA, București);

– Lect.univ.dr. RĂZVAN HORAȚIU RADU (Universitatea A. I. Cuza, Iași);

– Lect.univ.dr. CRINA RAMONA RĂDULESCU (SNSPA, București);

– Lect.univ.dr. TEODORA IOANA BIȚOIU (SNSPA, București);

– Dr. CRISTINA TITIRIȘCĂ (ASE, București);

– Dr. RALUCA DINU (Consiliul Legislativ).

IV. Comitet organizare:

– Lect.univ.dr. RĂZVAN HORAȚIU RADU (Universitatea A. I. Cuza, Iași) – Președintele Comitetului de Organizare;

– Dr. CRISTINA TITIRIȘCĂ (ASE, București) – Vicepreședintele Comitetului de Organizare;

– Prof.univ.dr. AUGUSTIN FUEREA (Universitatea Nicolae Titulescu, București);

– Conf.univ.dr. MĂDĂLINA COCOȘATU (SNSPA, București);

– Conf.univ.dr. MARIA IOANA COSTEA (Universitatea A. I. Cuza, Iași);

– Conf.univ.dr. CEZAR CORNELIU MANDA (SNSPA, București);

– Conf.univ.dr. ROXANA MARIANA POPESCU (Universitatea Nicolae Titulescu, București);

– Lect.univ.dr. TUDOR CHIUARIU (Universitatea Titu Maiorescu, București);

– Lect.univ.dr. ALINA GENTIMIR (Universitatea A. I. Cuza, Iași);

– Lect.univ.dr. ANDRA IFTIMIEI (Universitatea A. I. Cuza, Iași);

– Lect.univ.dr. CRISTINA ELENA NICOLESCU (SNSPA, București);

– Lect.univ.dr. CRINA RAMONA RĂDULESCU (SNSPA, București);

– Lect.univ.dr. TEODORA IOANA BIȚOIU (SNSPA, București);

– Lect.univ.dr. ADELINA DUMITRESCU PECULEA (SNSPA, București);

– Lect.univ.dr. EDUARD CĂLINOIU (Universitatea Hyperion, București);

– Asist.univ. dr. IONUȚ BOGDAN BERCEANU(SNSPA, București);

– Asist.univ. dr. DANA MORTELMANS (SNSPA, București);

– Asist.univ. dr PAUL IULIAN NEDELCU (Universitatea din Craiova);

– Dr. RALUCA DINU (Consiliul Legislativ);

– ELENA GALICEANU (Consiliul Legislativ)

V. Secretariat Conferință:

– Lect.univ.dr. EDUARD CĂLINOIU (Universitatea Hyperion, București);

– Dr. RALUCA DINU (Consiliul Legislativ);

– Dr. CRISTINA TITIRIȘCĂ (ASE, București);

– ELENA GALICEANU (Consiliul Legislativ)

 

Sursa informației

 

[CUM A FOST] Conferința Internațională „Probleme actuale ale spațiului politico-juridic al UE” was last modified: octombrie 18th, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter