ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 1 februarie 2024

2 feb. 2024
Vizualizari: 95

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat măsurile aprobate de Consiliul ASF privind funcționarea piețelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piață de capital și pensii private, în cadrul ședinței din 1 februarie 2024.

Redăm, în continuare, lista măsurilor adoptate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel:

A) Reglementare

– Proiectul Normei privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, timp de 10 zile, pentru consultare publică);

– Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 8/2009 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

– Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2009 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

– Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, timp de 10 zile, pentru consultare publică).

B) Autorizare

– Autorizarea doamnei R.M.N. în calitate de persoană care conduce structura de administrare a riscurilor din cadrul societății BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

– Aprobarea solicitării S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondului deschis de investiții Raiffeisen Romania Dividend;

– Aprobarea solicitării BT Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții: BT Maxim, BT Real Estate și BT Technology;

– Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Vital, administrat de Carpathia Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

– Aprobarea cererilor de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

– Aprobarea cererilor de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.

Sursa informației

Vezi și ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 25 ianuarie 2024

ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 1 februarie 2024 was last modified: februarie 2nd, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: