Manifestarea de voinţă a persoanei solicitate. Refuzul executării pedepsei în statul membru emitent în condiţiile în care actele dosarului au confirmat cetăţenia română a persoanei solicitate şi faptul că locuieşte în România

21 mai 2024
Vizualizari: 94
  • Legea nr. 302/2004: art. 142
  • Legea nr. 302/2004: art. 162
  • Legea nr. 302/2004: art. 163
  • Legea nr. 302/2004: art. 99 alin. (2) lit. c)
  • NCP: art. 270 alin. (1)
  • NCPP: art. 275 alin. (2)

Prin sentința penală nr. 32 din data de 04 mai 2023, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția Penală, în dosarul nr. x/2023, în baza art. 109 raportat la art. 99 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004 a fost respinsă cererea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind punerea în executare a mandatului european de arestare emis la 08.02.2023, de judecătorul supervizor din cadrul Judecătoriei Bayern, Bavaria – Germania, emis pe numele persoanei solicitate A. cetățean român în dosarul având referința x.

În baza art. 99 alin. (3) din rap.la art. 162 și urm. din Legea nr. 302/2004, a fost recunoscută pe cale incidentală sentința pronunțată în dosarul x de Judecătoria Deggendorf – Germania, definitivă și executorie începând cu 22.04.2020, prin care persoana solicitată A. a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 259 alin. (1) C. pen. german.

În acest sens, s-a dispus executarea de către persoana solicitată A. a pedepsei principale de 2 ani închisoare pentru infracțiunea prevăzută de art. 259 alin. (1) C. pen. german, având corespondent în infracțiunea de tăinuire, prevăzută de art. 270 alin. (1) C. pen. român, într-un penitenciar din România.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 437 din 6 iunie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând sentința penală atacată, în baza actelor și lucrărilor de la dosar, Înalta Curte constată următoarele:

Conform art. 99 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004, autoritatea judiciară română de executare poate refuza executarea mandatului european de arestare când mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse cu închisoarea sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate, dacă persoana solicitată este cetățean român sau trăiește în România și are o rezidență continuă și legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puțin 5 ani și aceasta declară că refuză să execute pedeapsa ori măsura de siguranță în statul membru emitent.

Înalta Curte reține că, în mod corect, curtea de apel a constatat că în cauză sunt incidente dispozițiile anterior menționate, raportat la manifestarea de voință a persoanei solicitate, în sensul că refuză să execute pedeapsa în statul membru emitent, în condițiile în care actele dosarului au confirmat cetățenia română a acesteia și faptul că locuiește în România, astfel, că s-a dat eficiență motivului facultativ de refuz al executării mandatului european de arestare.

În ceea ce privește recunoașterea sentinței pronunțate în dosarul x de Judecătoria Deggendorf – Germania, definitivă și executorie începând cu 22.04.2020, prin care persoana solicitată A. a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 259 alin. (1) C. pen. german, care este incriminată și de legislația română, regăsindu-se în infracțiunea de tăinuire prevăzută de art. 270 alin. (1) C. pen. român pentru care se prevede pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani sau amendă, având în vedere cazul de refuz al executării mandatului european de arestare, conform principiilor recunoașterii și încrederii reciproce, autoritatea judiciară română procedează la recunoașterea hotărârii de condamnare pronunțată în statul emitent, dacă hotărârea răspunde condițiilor specifice acestei din urmă forme de cooperare judiciară internațională în materie penală.

Verificând condițiile prevăzute de art. 142, art. 162 și următoarele din Legea nr. 302/2004, Înalta Curte reține că, în mod corect, curtea de apel a constatat că acestea sunt întrunite cumulativ, motiv pentru care această analiză nu va mai fi reluată în calea de atac a contestației.

În ceea ce privește motivul contestației invocat de către contestator, în sensul că a fost judecat în lipsă, neavând cunoștință de existența dosarului penal pe rolul instanțelor germane prin care pedeapsa cu amenda a fost transformată în pedeapsa cu închisoare, întrucât se afla încarcerat într-un penitenciar din România, Înalta Curte reține că acestea nu se regăsesc printre motivele de nerecunoaștere și neexecutare prevăzute de art. 163 din Legea nr. 302/2004, având în vedere că persoana solicitată a fost condamnată prin sentința pronunțată în dosarul x de Judecătoria Deggendorf – Germania, definitivă și executorie începând cu 22.04.2020 și nu prin hotărârea Judecătoriei Wiesbaden din 08.06.2022, prin care s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei de 2 ani închisoare.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, va respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul-persoană solicitată A. împotriva sentinței penale nr. 32 din data de 04 mai 2023, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția Penală, în dosarul nr. x/2023.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorul-persoană solicitată la plata sumei de 300 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul-persoană solicitată, în sumă de 1098 RON, va rămâne în sarcina statului și se va plăti din fondurile Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Manifestarea de voință a persoanei solicitate. Refuzul executării pedepsei în statul membru emitent în condițiile în care actele dosarului au confirmat cetățenia română a persoanei solicitate și faptul că locuiește în România was last modified: mai 21st, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.