Aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii (OPAAAS nr. 589/2019)

3 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 819
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ

Sumar
OPAAAS nr. 589/2019 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

(M. Of. nr. 1046 din 30 decembrie 2019)

 Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

În M. Of. nr. 1046 din 30 decembrie 2019 s-a publicat Ordinul președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului nr. 589/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1

 

„Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 2

 

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din cadrul Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Art. 2: Obiectul facilităților la plata obligațiilor bugetare

 

„(1) AAAS acordă următoarele facilități la plata obligațiilor bugetare:

a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii extrasului de cont, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AAAS conform art. 28 alin. (1) din ordonanță;

b) anularea obligațiilor de plată accesorii.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(2) Categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit ordonanței, pot face obiectul facilităților la plata obligațiilor bugetare prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

a) dobânzi/majorări de întârziere;

b) penalități de întârziere/penalități;

c) orice alte obligații de plată accesorii (cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare).

(3) Obligațiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente:

a) obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, respectiv obligațiilor bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiilor de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența AAAS în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

b) obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată”.

Art. 4: Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii

 

„(1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat AAAS conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură, depusă la registratura AAAS sau comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv.

(2) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puțin următoarele:

a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;

b) obiectul cererii, respectiv anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităților la plata obligațiilor bugetare solicitate, prevăzute la art. 24 și 26 din ordonanță;

c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/împuternicitului.

(3) Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 24 lit. b) din ordonanță, debitorul trebuie să aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de AAAS cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

(4) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, AAAS:

a) analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute la cap. II din ordonanță;

b) emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;

c) reface evidența contabilă în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;

d) emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.

(5) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, AAAS audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.

(6) În situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii începând cu data de 8 august 2019, ce pot face obiectul anulării, potrivit art. 31 alin. (2) din ordonanță se naște dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.

(7) În aplicarea prevederilor art. 26 din ordonanță, obligațiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:

a) cele aferente obligațiilor bugetare principale al căror termen de prescripție a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;

b) cele datorate și nestinse la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

(8) În situația în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligațiilor de plată accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, AAAS emite decizie de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 11 la prezenta procedură”.

Art. 8: Anexe

 

„Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură”.

Aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii (OPAAAS nr. 589/2019) was last modified: ianuarie 3rd, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter