Aprobarea Normelor privind cerinţele de eliberare a materialelor şi clădirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (OPCNCAN nr. 155/2022)

18 aug. 2022
Vizualizari: 174

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar

Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare  (OPCNCAN) nr. 155/2022 pentru aprobarea Normelor privind cerințele de eliberare a materialelor și clădirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

(M. Of. nr. 808 din 17 august 2022)

Având în vedere:

− art. 5 alin. (1) și art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.

În conformitate cu:

− art. 9 alin. (7) din H.G. nr. 729/2018 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

Se aprobă Normele privind cerințele de eliberare a materialelor și clădirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

În M. Of. nr. 808 din 17 august 2022 s-a publicat Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare  (OPCNCAN) nr. 155/2022 pentru aprobarea Normelor privind cerințele de eliberare a materialelor și clădirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Art. 1

Se aprobă Normele privind cerințele de eliberare a materialelor și clădirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 62/2004 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în domeniul nuclear, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004.

Norme privind cerințele de eliberare a materialelor și clădirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

Structura

CAPITOLUL I: Scop, domeniu și definiții

CAPITOLUL II: Eliberarea de sub regimul de autorizare

CAPITOLUL III: Verificarea și controlul conformității cu cerințele de eliberare de sub regimul de autorizare

CAPITOLUL IV: Cerințe de eliberare necondiționată a materialelor solide de sub regimul de autorizare

CAPITOLUL V: Cerințe de eliberare condiționată de sub regimul de autorizare

CAPITOLUL VI: Eliberarea reziduurilor de sub regimul de autorizare din activități cu surse naturale de radiații

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

CAPITOLUL VII: Măsurători

CAPITOLUL VIII: Obligațiile titularilor de autorizație privind raportarea

CAPITOLUL IX: Dispoziții finale

Art. 1

Prezentele norme stabilesc cerințele pentru eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor și clădirilor rezultate din practici autorizate conform prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 111/1996).

Art. 8

Eliberarea de sub regimul de autorizare este o activitate reglementată și poate fi efectuată numai după ce a fost aprobată de CNCAN. Procedurile și procesele care conduc la eliberarea de sub regimul de autorizare trebuie să fie bine definite.

Art. 12

(1) Titularul de autorizație trebuie să verifice conformitatea cu nivelurile de eliberare de sub regimul de autorizare prin una sau mai multe dintre metode prevăzute mai jos, după caz:

a) măsurarea directă a materialelor;

b) măsurători de laborator asupra unor probe reprezentative de materiale;

c) utilizarea factorilor de scalare, derivați corespunzător;

d) alte metode acceptate de către CNCAN.

(2) Cerințele privind efectuarea măsurătorilor sunt prevăzute în cap. VII.

Art. 27

(1) Nivelurile de eliberare condiționată de sub regimul de autorizare, precum și condițiile de eliberare se aprobă de CNCAN, pentru fiecare caz în parte, la propunerea titularului de autorizație care deține materialele.

(2) Nivelurile de eliberare condiționată de sub regimul de autorizare, pentru materialele solide, sunt stabilite atunci când, datorită circumstanțelor speciale, cum ar fi destinația viitoare bine definită sau dimensiunea mică a volumului sau a suprafeței materialelor care urmează să fie eliberate, este posibilă mărirea (creșterea) nivelurilor de eliberare necondiționată de sub regimul de autorizare cu condiția respectării criteriului de doză specificat la art. 6.

(3) Nivelurile de eliberare condiționată de sub regimul de autorizare, derivate pentru materiale solide, trebuie să ia în considerare dacă activitatea este concentrată pe suprafață sau distribuită în întreaga masă a materialului. Pentru materialele contaminate superficial este necesară respectarea nivelurilor de eliberare condiționată exprimate în contaminare superficială.

Art. 41

(1) La începutul fiecărui an calendaristic, titularul de autorizație care planifică să elibereze materiale de sub regimul de autorizare trebuie să estimeze cantitățile de materiale ce urmează a fi eliberate în anul respectiv, precum și opțiunea de eliberare și să notifice CNCAN.

(2) La sfârșitul fiecărui an calendaristic titularul de autorizație trebuie să raporteze cantitățile de materiale eliberate în anul respectiv.

Art. 44

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA nr. 1: Definiții și abrevieri

ANEXA nr. 2: Niveluri de eliberare de sub regimul de autorizare exprimate în concentrația de activitate

ANEXA nr. 3: Niveluri de eliberare necondiționată de sub regimul de autorizare pentru contaminarea superficială

ANEXA nr. 4: Cerințe pentru opțiunile de eliberarea condiționată de sub regimul de autorizare

ANEXA nr. 5: Cerințe generale pentru eliberarea condiționată de sub regimul de autorizare a lichidelor

ANEXA nr. 6: Cerințe de eliberare condiționată de sub regimul de autorizare a reziduurilor rezultate din activități cu surse naturale de radiații

ANEXA nr. 7: Metode de măsurare pentru eliberarea de sub regimul de autorizare

Aprobarea Normelor privind cerințele de eliberare a materialelor și clădirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (OPCNCAN nr. 155/2022) was last modified: august 18th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.