ANCPI. Proiect: Modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

10 dec. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 477

Potrivit site-ului oficial (www.ancpi.ro), Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a supus dezbaterii publice Proiectul privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Redăm, în continuare, principalele prevederi propuse prin proiect:

Art. 86 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Pentru terenurile din extravilan retrocedate conform legilor proprietății în situația în care pentru tarlaua în care este situat imobilul nu există în arhiva sau baza de date digitală a oficiului teritorial plan parcelar recepționat însoțit de formatul electronic, la solicitarea persoanelor interesate, în cazul primei înscrieri a imobilelor, se poate utiliza un «plan de încadrare în tarla», pe care sunt reprezentate limitele tarlalei furnizate de oficiul teritorial, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului în cauză și alte detalii fixe din teren, și nu sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (2), din prezentul regulament, referitoare la surplusul de suprafață.

(2) În situația în care mai există un singur imobil dintr-o tarla care nu a fost înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, planul de încadrare în tarla va fi însoțit de tabelul parcelar, fără a mai fi necesară întocmirea planului parcelar.

(3) Planul de încadrare în tarla și tabelul parcelar, după caz, se întocmesc în format analogic și digital, se semnează de persoana autorizată, de proprietar sau de deținătorul legal și se vizează de președintele comisiei locale de fond funciar.

Inteligența artificială în materie penală

(4) Planul de amplasament și delimitare întocmit în condițiile alin. (1) și (2) va purta mențiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar». Această mențiune se face și în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, la rubrica «Observații» din secțiunea «date textuale ale terenului».

(5) Persoana autorizată informează proprietarul cu privire la consecințele ulterioare ale lipsei planului parcelar, respectiv posibilitatea schimbării amplasamentului ocupat în prezent, modificarea geometriei, modificarea dimensiunilor laturilor și a suprafeței, iar proprietarul semnează declarația care ulterior se semnează și de către persoana autorizată.

(6) Mențiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar» se radiază în baza referatului întocmit de inspector și aprobat de inginerul- șef, în următoarele situații:

a) după recepția planului parcelar de către oficiul teritorial;

b)după înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a tuturor imobilelor dintr-o tarla, în condițiile prevăzute la art. 86 alin. (2);

c)la înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a construcțiilor edificate în baza autorizației de construire în cazul imobilelor care au trecut din extravilan în intravilan.

(7) Pentru imobilele situate în extravilan, în lipsa planului parcelar, operațiunea de repoziționare a imobilelor înscrise fără localizare certă este permisă și va fi efectuată la cerere, cu acordul proprietarilor, fără modificarea suprafeței, cu păstrarea mențiunii «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar». În acest caz, planul de amplasament și delimitare al imobilului care face obiectul repoziționării va fi însoțit de planul de încadrare în tarla cu noua poziție a imobilului, vizat de președintele comisiei locale de fond funciar.”

Art. 871  se abrogă.

Art. 227 se modifică și va avea următorul cuprins:

„În cadrul lucrărilor de întocmire a planului parcelar, potrivit reglementărilor referitoare la înregistrarea sistematică, situația tehnică și juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic și în cartea funciară se modifică conform situației tehnico-juridice actuale identificată prin măsurătorile efectuate și actele juridice colectate, fără acordul proprietarilor. Înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în cazurile prevăzute de lege cu privire la înregistrarea sistematică se efectuează și în cazul imobilelor din planul parcelar.”

De asemenea, propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise, în perioada 10 decembrie-9 ianuarie 2020, la adresa e-mail: [email protected].

Pentru mai multe detalii cu privire la proiect și la referatul de aprobare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Sursa informației

🔔Vezi și ANCPI. Plata prin intermediul cardului bancar în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară eTerra

ANCPI. Proiect: Modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară was last modified: decembrie 10th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter