UNBR. Decizia Comisiei Permanente nr. 462/2023 privind organizarea examenului de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini

20 ian. 2023
Vizualizari: 232

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) informează cu privire la Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 462/2023 privind organizarea examenului de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini, înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ale barourilor, sesiunea mai 2023.

Redăm, în continuare, prevederile Deciziei UNBR:

Art. 1 – Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini, înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ale barourilor, în vederea dobândirii dreptului de a acorda asistență juridică în drept românesc va avea loc în zilele de 11 și 12 mai 2023, la sediul Uniunii Naționale a Barourilor din România, cu sediul în București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5.

Art. 2 – (1) Prin examen se verifică cunoștințele teoretice și de practică a aplicării dreptului românesc prin susținerea unui examen scris și oral, în limba română, după cum urmează:

• Examen scris la materiile:

– organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

– drept civil

– drept procesual civil

– drept penal

– drept procesual penal;

• Examen oral la:

– drept civil

– drept penal

(2) Examenul se va desfășura conform programului indicat în Anexa nr. 1 la prezenta Decizie.

Art. 3 – Probele scrise se desfășoară prin rezolvarea unor subiecte tip grilă, care sunt cuprinse în „Chestionarul de examen”. Timpul afectat desfășurării probelor scrise este cel prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta Decizie.

Art. 4 – Tematica și bibliografia de examen sunt cele prevăzute în REGULAMENTUL privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini care solicită dobândirea dreptului de a acorda asistentă juridică în drept românesc, cuprins în Anexa nr. 2 la prezenta Decizie (în continuare, Regulamentul de examen).

Art. 5 – Taxa de înscriere la examen este în cuantum de 5000 lei și va fi achitată în contul UNBR Cod IBAN: RO30BRDE410SV21199534100 BRD – Sucursala Academiei.

Art. 6 – (1) Comisia de examen se compune din membrii desemnați de Comisia Permanentă a UNBR dintre membrii Comisiei Permanente ce fac parte din Baroul București și din membri ai Baroului București. Comisia de examen este asistată de secretariatul UNBR Operațiunile cu caracter tehnic sunt asigurate de consultantul tehnic al UNBR.
(2) Comisia de examen este coordonată de Președintele Comisiei de examen.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 7 – (1) Comisia Permanentă a UNBR mandatează Președintele de examen să organizeze desfășurarea operațiunilor de finalizare a procedurilor de înscriere la examen și de definitivare a listelor candidaților admiși să susțină examenul.
(2) Comisia de examen își va desfășura activitatea potrivit Regulamentului de examen.

Art. 8 – (1) Prezenta Decizie se publică pe website-ul www.unbr.ro.

(2) Se vor întreprinde măsurile necesare pentru inserarea datelor necesare și în platforma digitală PCUe.

Sursa informației

Vezi și UNBR. Decizia Comisiei Permanente nr. 461/2023 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea aprilie 2023

 

UNBR. Decizia Comisiei Permanente nr. 462/2023 privind organizarea examenului de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini was last modified: ianuarie 20th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: