Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea CECCAR nr. 15/341/2015

22 mai 2015
Vizualizari: 3940

Despre

  • M. Of. nr. 347 din 20 mai 2015
  • Hotărârea CECCAR nr. 15/341/2015
  • Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Actul de aprobareActul aprobatSumar
Hotărârea CECCAR nr. 15/341/2015 (M. Of. nr. 347 din 20 mai 2015)Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din RomâniaSecțiunea întâi – Secțiunea a opta


În M. Of. nr. 347 din 20 mai 2015, s-a publicat Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) nr. 15/341/2015 privind aprobarea Tabloului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Respectiva hotărâre a fost adoptată în temeiul:

art. 20 lit. b) și c) și al art. 21 alin. (1), (2) și (4) din O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză și a contabililor autorizați (rep. M. Of. nr. 13 din 8 iunie 2008; cu modif. și compl. ult.);

pct. 3, 18, 25, 93 și 147 din Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a experților contabili și contabililor autorizați din România nr. 1/1995 (M. Of. nr. 276 din 27 noiembrie 1995; cu modif. și compl. ult.);

art. 6 din Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România nr. 12/262/2012 privind modificarea și completarea structurii pe secțiuni a Tabloului (M. Of. nr. 404 din 18 iunie 2012).

 

Prevederile Hotărârii CECCAR nr. 15/341/2015

Potrivit art. 1, respectiva hotărâre aprobă Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cuprinzând experții contabili, contabilii autorizați, precum și persoanele juridice de profil, prevăzut în anexa nr. 1.

La art. 2 se prevede faptul că respectiva hotărâre aprobă lista membrilor inactivi experți contabili și contabilii autorizați ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, fără drept de exercitare a profesiei, prevăzuți în anexa nr. 2.

Potrivit art. 4, organele alese și executive vor duce la îndeplinire dispozițiile respectivei hotărâri.

 

Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

 Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România este structurat astfel:

 Secțiunea întâi – experți contabili liber profesioniști care își desfășoară activitatea în mod individual.

Secțiunea a doua – experți contabili care au statut de angajați în instituții centrale sau locale, instituții bancare și de asigurări, educație, cercetare, întreprinderi și alte entități (altele decât entitățile membre CECCAR):

A. Membri activi.

B. Membri inactivi. (Anexa nr. 2)

Secțiunea a treia – persoane fizice străine sau care sunt absolvente ale unor instituții recunoscute care au obținut calitatea de membru al Corpului.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Secțiunea a patra – societățile de expertiză contabilă, companii și alte entități juridice autorizate să desfășoare activitățile profesionale prevăzute de O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

A. Cu capital străin sau mixt.

B. Cu capital autohton

Secțiunea a cincea – contabili autorizați liber profesioniști care își desfășoară activitatea în mod individual.

Secțiunea a șasea – contabili autorizați care au statut de angajați în instituții centrale sau locale, instituții bancare și de asigurări, educație, cercetare, întreprinderi și alte entități (altele decât entitățile membre CECCAR):

A. Membri activi

B. Membri inactivi (Anexa nr. 2)

Secțiunea a șaptea – societăți de contabilitate autorizate să desfășoare activitățile profesionale prevăzute de O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

A. Cu capital străin sau mixt

B. Cu capital autohton

Secțiunea a opta – membri de onoare:

A. Președinți de onoare

B. Experți contabili de onoare

C. Contabili autorizați de onoare.

 

Alte preveri ale anexei nr. 1 la  Hotărârea CECCAR nr. 15/341/2015

Potrivit prevederilor din anexa nr. 1 la Hotărârea CECCAR nr. 15/341/2015, înscrierea în Tabloul Corpului conferă dreptul la exercitarea profesiei pe întregul teritoriu al țării.

De asemenea, se mai prevede faptul că în cazul în care un membru al Corpului își schimbă domiciliul din raza teritorială a unei filiale în raza teritorială a altei filiale, el are obligația să ceară transferarea dosarului cu documentele personale și înscrierea în tabloul Corpului la filiala de care aparține noul său domiciliu. Aceeași procedură se aplică și societăților comerciale membre ale Corpului.

Până la viitoarea publicare anuală a Tabloului Corpului, membrii noi vor face dovada dreptului de exercitare a profesiei cu documentele emise de corp.

Orice membru al Corpului poate solicita retragerea provizorie sau definitivă din Tabloul Corpului. Începând din ziua în care i-a fost comunicată acceptarea cererii, dreptul de a exercita legal profesia de expert contabil sau de contabil autorizat este suspendat.

Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea CECCAR nr. 15/341/2015 was last modified: mai 21st, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.