Stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și modificarea și completarea unor acte normative (O.U.G. nr. 41/2016)

6 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2886
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G. nr. 41/2016
(M. Of. nr. 490 din 30 iunie 2016)
Cap. I (Măsuri privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul administrației publice centrale”)
Cap. II („Modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative”)
Cap. III („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 490 din 30 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Vom prezenta, în continuare, structura respectivei ordonanțe.

Cap. I (Măsuri privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul administrației publice centrale”)
Cap. II („Modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative”)
Cap. III („Dispoziții finale”)

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe de urgență.

Cap. I (Măsuri privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul administrației publice centrale”) din O.U.G. nr. 41/2016

Art. 1 stabilește faptul că instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale au obligația de a publica, din oficiu, informații și modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe website-ul propriu, cât și pe punctul de contact unic electronic, definit de H.G. nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, în varianta actualizată și într-un format tehnic care să permită descărcarea și editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar.

Art. 2 prevede faptul că instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale care solicită copia în format fizic pe hârtie după actul de identitate drept condiție pentru furnizarea unui serviciu public sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condițiile prevăzute de reglementările legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, toate instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale au obligația să publice o adresă de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate, pe punctul de contact unic electronic și pe pagina proprie de internet.

Fiecare instituție publică și organ de specialitate al administrației publice centrale este obligat să elimine cerința de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către funcționarul competent.

În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituția sau organul de specialitate al administrației publice centrale este obligată/obligat să o accepte.

Art. 3 dispune faptul că instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 și 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, în scopul furnizării serviciilor publice către beneficiar.

Art. 4 prevede faptul că datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, care sunt colectate, deținute sau gestionate de o altă autoritate sau instituție publică, se iau direct de la respectiva autoritate sau instituție dacă acest lucru a fost solicitat expres de beneficiarul serviciului public sau dacă există consimțământul expres al acestuia.

Beneficiarul serviciului public poate reveni oricând asupra consimțământului, beneficiind de toate drepturile care decurg din reglementările legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Solicitarea prevăzută la alin. (1) are un format standard stabilit de către fiecare instituție publică și organ de specialitate a/al administrației publice centrale responsabilă/responsabil cu aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și poate fi transmisă și în format electronic.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Condițiile-cadru privind schimbul de date prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, urmând ca fiecare instituție sau autoritate să stabilească după adoptarea hotărârii, prin ordin sau prin instrucțiuni, procedurile de schimb de date raportat la scopul concret.

Art. 5 dispune faptul că fiecare instituție publică și organ de specialitate al administrației publice centrale are obligația de a-și informatiza procesele și procedurile. Aceste obligații vor fi definite și detaliate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6 stabilește faptul că instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale sunt obligate să specifice pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia și motivul colectării informației. Fiecare instituție publică și organ de specialitate al administrației publice centrale își va întocmi metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei ordonanțe de urgență, metodologie disponibilă pe pagina proprie de internet și aprobată prin ordin al conducătorului instituției.

Art. 7 dispune faptul că instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale au obligația de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată.

Pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la alin. (1) ordonatorii de credite au obligația de a prevedea în bugetele proprii sumele necesare pentru realizarea acestor obligații.

Art. 8 stabilește faptul că instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale sunt obligate să folosească cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are și este de acord să furnizeze o adresă de poștă electronică.

Art. 9 dispune faptul că instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale sunt obligate să își dezvolte capacitatea de furnizare a serviciilor publice electronice. Planul de dezvoltare a serviciilor publice electronice va fi elaborat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; modelul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectiva ordonanță de urgență și se adoptă prin ordin al conducătorului instituției.

Art. 10 prevede faptul că începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale au obligația ca, împreună cu fiecare set de date încărcat pe portalul www.data.gov.ro, să încarce și denumirea, descrierea și durata de timp în care este recomandată actualizarea setului de date.

Art. 11 prevede faptul că instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale au obligația de a publica seturi de date de interes public pe portalul www.data.gov.ro. Procedura de publicare și de actualizare a acestor seturi de date se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12 dispune faptul că instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale au obligația de a prevedea explicit în caietele de sarcini și în contractele aferente procedurilor de achiziție publică demarate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care includ dezvoltări de programe informatice la solicitarea instituției sau autorității, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.

De asemenea, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Națională pentru Achiziții Publice va aproba, prin ordin, instrucțiuni privind caietele de sarcini și contractele aferente, prevăzute la alin. (1).

Verificarea îndeplinirii acestei condiții intră în atribuțiile Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, înființat prin H.G. nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, pentru documentațiile care se supun avizării acestuia.

Art. 13 dispune faptul că ăn termen de 30 de zile de la adoptarea respectivei ordonanțe de urgență, fiecare instituție publică și organ de specialitate al administrației publice centrale are obligația de a analiza taxele aferente serviciilor publice furnizate sau, după caz, serviciilor publice pentru care monitorizează și/sau controlează furnizarea, precum și procedurile de furnizare și numărul de documente solicitate beneficiarului pentru furnizarea serviciilor publice respective. În termen de 10 zile de la finalizarea termenului de analiză, fiecare dintre instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale are obligația de a înainta Guvernului un raport sintetic cu privire la cele constatate, precum și propuneri de intervenție, precum înlăturarea/comasarea de taxe, proceduri sau documente.

Cap. II („Modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative”) din O.U.G. nr. 41/2016

1. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru (M. Of. nr. 321 din 6 iulie 1999; cu modif. și compl. ult.)

2. O.G. nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România (M. Of. nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003; cu modif. și compl. ult.)

3. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002; cu modif. și compl. ult.)

4. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rep., M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. și compl. ult.)

5. Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar (rep., M. Of. nr. 777 din 13 noiembrie 2009; cu modif. și compl. ult.)

6. Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular (rep. M. Of. nr. 178 din 12 martie 2014)

7. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (M. Of. nr. 682 din 29 iulie 2005; cu modif. și compl. ult.)

8. O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (rep., M. Of. nr. 295 din 16 aprilie 2008; cu modif. și compl. ult.)

Cap. III („Dispoziții finale”) din O.U.G. nr. 41/2016

Art. 15 stabilește faptul că în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, Guvernul va actualiza Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, aprobate prin OMFP nr. 1.076/1999; cu modif. ult.

Art. 16 dispune faptul că în scopul implementării prevederilor prezentului capitol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale vor emite ordine sau instrucțiuni pentru modificarea procedurilor de furnizare a serviciilor publice.

Art. 17 stabilește faptul că prevederile art. 23 alin. (9^1)-(9^4) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr. 670 din 3 august 2006, cu modif. și compl. ult., astfel cum a fost modificată și completată la pct. IV, intră în vigoare în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență.

 

Stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și modificarea și completarea unor acte normative (O.U.G. nr. 41/2016) was last modified: iulie 11th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter