Stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2022 (OPANRE nr. 9/2023)

28 feb. 2023
Vizualizari: 403
Actul public în Monitorul OficialPreambulSumar

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANRE) nr. 9/2023 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2022

(M. Of. nr. 164 din 27 februarie 2023)

Având în vedere:

– art. 4 alin. (9^1) și art. 8 alin. (8) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

– art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

– art. 73^1 alin. (7) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012;

– art. 20-22 și art. 23 alin. (1) din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin OPANRE nr. 96/2022;

În temeiul prevederilor:

art. 5 alin. (5) și art. 9 alin. (1) lit. x) din O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012.

Se stabilește cota obligatorii de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2022.

 

 

În M. Of. nr. 164 din data de 27 februarie 2023 s-a publicat Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANRE) nr. 9/2023 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2022.

Art. 1

Cota obligatorie de achiziție de certificate verzi de către operatorii economici care au obligația de achiziție de certificate verzi pentru anul 2022 se stabilește la valoarea de 0,4934314 certificate verzi/MWh, corespunzătoare unui consum final de energie electrică exceptat de la plata certificatelor verzi de 6785,940 GWh.

Art. 2

Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale – „OPCOM” – S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile și operatorii economici prevăzuți la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3

Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

 

Stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2022 (OPANRE nr. 9/2023) was last modified: februarie 28th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.