Ședințe ÎCCJ (RIL) – 15 mai 2023

4 mai 2023
Vizualizari: 156

Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat lista ședinței publice din 15 mai 2023 a completului competent să judece recursul în interesul legii.

RIL

În cadrul Completului competent să judece recursul în interesul legii, la data de 15 mai 2023 va avea loc o ședință în cadrul căreia se va dezbate:

• interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. II alin. (5) raportat la alin. (1) din Legea nr. 130/2015, pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, în sensul de a se stabili dacă, pentru a obține beneficiul pensiei de serviciu reglementată de aceste prevederi legale, era necesară formularea unei cereri de către personalul auxiliar de specialitate pe perioada în care acesta se afla în plată cu pensia de serviciu stabilită potrivit vechilor prevederi ale Legii nr. 567/2004.

• posibilitatea aplicării art. 47 alin. (3) din Codul penal privind recidiva internațională în situația existenței unei condamnări definitive dispuse de o instanță străină, în mod direct, potrivit Deciziei-cadru nr. 2008/675/JAI, astfel cum a fost interpretată de CJUE prin hotărârile pronunțate în cauzele C-171/16 și C-390/16, respectiv pe baza mențiunilor existente în sistemul european al cazierului judiciar (comunicare prin ECRIS) sau doar după recunoașterea pe cale principală sau incidentală a hotărârii străine de condamnare, potrivit procedurii prevăzute de art. 147 din Legea nr. 302/2004, republicată.

• interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 551 alin. (1) teza I din Codul de proceduri civilă raportat la art. 109 din același act normativ, în sensul de a se stabili dacă instanța de executare poate fi judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află, la data sesizării organului de executare, dezmembrământul fără personalitate juridică al unei persoane juridice de drept privat, pentru obligațiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârșite de acesta.

Sursa informației

Vezi și Ședințe ÎCCJ (RIL) – 29 mai 2023

 

Ședințe ÎCCJ (RIL) – 15 mai 2023 was last modified: mai 4th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.