Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea Codului fiscal, a Codului administrativ și a altor acte normative (O.U.G. nr. 31/2024)

1 apr. 2024
911 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

O.U.G. nr. 127/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare

(M. Of. nr. 1197 din 29 decembrie 2023)

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

(M. Of. nr. 977 din 27 octombrie 2023; cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

(M. Of. nr. 1139 din 15 decembrie 2023; cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

(M. Of. nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016)

O.U.G. nr. 105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile

(M. Of. nr. 1053 din 12 decembrie 2018, aprobată prin Legea nr. 249/2019)

O.U.G. nr. 4/2024 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 și ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei

(M. Of. nr. 82 din 29 ianuarie 2024)

O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

(M. Of. nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001)

O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea PNRR pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul MRR

(M. Of. nr. 1178 din 14 decembrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022)

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Legea nr. 118/2002 privind indemnizația de merit

(M. Of. nr. 189 din 20 martie 2002; cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

(M. Of. nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004; cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România

(M. Of. nr. 408 din 10 iunie 2015)

O.U.G. nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat

(M. Of. nr. 427 din 18 mai 2018, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2024)

O.U.G. nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 721 din 18 iulie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 4/2024)

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

(M. Of. nr. 577 din 29 iunie 2004; cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

(M. Of. nr. 853 din 20 decembrie 2010; cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

(M. Of. nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014)

O.U.G. nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

(M. Of. nr. 1201 din 17 decembrie 2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 130/2023)

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019; cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

(M. Of. nr. 1139 din 15 decembrie 2023; cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat

(M. Of. nr. 715 din 8 august 2020; cu modif. și compl. ult.)

Se abrogă O.U.G. nr. 176/2022 privind gestionarea contribuției financiare acordate României din Rezerva de ajustare la Brexit

(M. Of. nr. 1207 din 15 decembrie 2022)

O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative

(M. Of. nr. nr. 392 din 12 iunie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013)

O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

(aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014; cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 23/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale a ANAF, reorganizarea activității acesteia, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 228 din 18 martie 2024)

O.U.G. nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

(M. Of. nr. 1179 din 8 decembrie 2022, aprobată prin Legea nr. 24/2024)

O.U.G. nr. 39/2023 privind înființarea Oficiului de Film și Investiții Culturale, precum și pentru stabilirea unor măsuri instituționale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România

(M. Of. nr. 457 din 25 mai 2023, aprobată cu modificări prin Legea nr. 287/2023)

Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

(M. Of. nr. 594 din 29 iunie 2023; cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

(M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017; cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

(aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006; cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 6/2024 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții

(M. Of. nr. 116 din 9 februarie 2024)

O.U.G. nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 272 din 29 martie 2024)

O.U.G. nr. 127/2023:

– modifică: art. V

Legea nr. 296/2023:

– modifică: art. XVII alin. (5), lit. l), art. LXXVI;

– introduce: art. XXIX, alin. (14), art. XL alin. (1^1) și (1^2), art. XLI alin. (1^1) și (1^2), art. LXXXI.

O.U.G. nr. 115/2023:

– abrogă: art. XLV.

O.U.G. nr. 40/2015:

– modifică: art. 27 alin. (5);

– introduce: art. 27 alin. (6).

O.U.G. nr. 105/2018:

– abrogă: art. IV.

O.U.G. nr. 4/2024:

– introduce: art. 3 alin. (7).

O.G. nr. 64/2001:

– modifică: art. 3 alin. (2);

– introduce: art. 1 alin. (1^2), art. 1 alin. (2^1)-(2^6), art. 3 alin. (3^1).

O.U.G. nr. 124/2021:

– introduce: art. 13 alin. (9).

Legea nr. 118/2002:

– modifică: art. 5 alin. (2).

Legea nr. 490/2004:

– introduce: art. 1^1;

– modifică: art. 2 alin. (2).

Legea nr. 136/2015:

– modifică: art. 1 alin. (1);

– introduce: art. 1 alin. (1^1).

O.U.G. nr. 39/2018:

– modifică: art. 38 alin. (6)-(8);

– introduce: art. 38 alin. (8^1).

O.U.G. nr. 112/2022:

– modifică: art. 40 alin. (2) lit. b).

Legea nr. 315/2004:

– modifică: art. 7 alin. (2), lit. c) și m), art. 8 alin. (4), art. 9 lit. g).

Legea nr. 255/2010:

– introduce: art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (1^1).

Codul fiscal:

– modifică: art. 18^1 alin. (14), art. 18^3 alin. (11), art. 47 alin. (1^1), art. 294 alin. (5), lit. a) și b), art. 294 alin. (6) lit. b);

– introduce: art. 52 alin. (5^2), art. 294 alin. (5) lit. a^1), art. 294 alin. (5) lit. b^1), art. 294 alin. (6^1), art. 297 alin. (7) lit. c).

O.U.G. nr. 8/2009:

– modifică: art. 1 alin. (2).

O.U.G. nr. 131/2021:

– modifică: art. IV alin. (3).

Codul administrativ:

– modifică: art. 63.

O.U.G. nr. 115/2023:

– abrogă: art. XIV lit. a).

Legea nr. 168/2020:

– modifică: art. 12 alin. (1).

O.U.G. nr. 26/2012:

– modifică: art. IV alin. (3) lit. a).

O.G. nr. 26/2013:

– modifică: art. 4 alin. (6).

O.U.G. nr. 23/2024:

– modifică: art. IV alin. (1) și (8).

O.U.G. nr. 166/2022:

– modifică: art. 5 alin. (1).

O.U.G. nr. 39/2023:

– modifică: art. 4 alin. (1).

Legea nr. 187/2023:

– modifică: art. IX alin. (1).

Legea nr. 153/2017:

– modifică: capitolul 1 lit. A pct. I lit. f) din anexa nr. VIII.

O.U.G. nr. 196/2005:

– introduce: art. 13 alin. (5^5)-(5^9).

O.U.G. nr. 6/2024:

– introduce: art. III alin. (2).

 

În M. Of. nr. 274 din data de 29 martie 2024 s-a publicat O.U.G. nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivului act normativ.

Art. I

Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) și ale art. 63 alin. (4) și (4^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile referitoare la plafoanele privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prevăzute în legile anuale pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, pe parcursul execuției bugetare, autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile pentru asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și art. 17 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării/finalizării proiectelor nefinalizate/nefuncționale derulate în cadrul programelor operaționale finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020.

Art. II

(1) Soldul creditor înregistrat în contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria operativă centrală pe numele Ministerului Finanțelor, potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, se poate utiliza, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la finalul anului 2024 pentru onorarea cererilor de fonduri ale autorităților de management pentru programele finanțate din fonduri europene nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020, în vederea efectuării plăților aferente cererilor de rambursare primite de la beneficiari, în situația indisponibilității surselor de finanțare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministerul Finanțelor, prin Autoritatea de Certificare și Plată, efectuează transferul sumelor din contul menționat la alin. (1) în contul 57.07.03.60 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MFP – Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor, în vederea virării ulterioare în conturile de disponibil deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, menționate la art. 37 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot folosi sumele neutilizate sau returnate în conturile acestora, provenite din cele încasate în luna decembrie 2023 potrivit art. XLV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, pentru efectuarea plăților aferente cererilor de rambursare primite de la beneficiari.

(4) Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor reîntregește, până la finele anului 2024, sumele utilizate temporar din contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor, potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, conform art. XLV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, cu modificările și completările ulterioare, respectiv alin. (1), cu:

a) sumele alocate în bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale, potrivit art. 10 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin virarea acestora din contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat”, în limita alocărilor bugetare;

b) sumele disponibile existente în contul 57.07.03.60 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MFP – Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor, după caz.

Art. III

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, valoarea neutilizată a prefinanțării acordate până la data de 31 decembrie 2023, în conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, rămâne la dispoziția beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și poate fi utilizată pentru efectuarea plăților aferente proiectelor nefinalizate și/sau nefuncționale, identificate în conformitate cu prevederile cap. III și IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Valoarea prefinanțării rămase la dispoziția beneficiarilor conform alin. (1) trebuie justificată până cel târziu la data de 31 octombrie 2024.

(3) Sumele nejustificate potrivit dispozițiilor alin. (2) se recuperează în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la propunerea autorităților de management, va aproba prin ordin instrucțiunile pentru stabilirea mecanismului de justificare a sumelor rămase la dispoziția beneficiarilor, potrivit dispozițiilor alin. (1), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(…)

Art. V

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul XVII alineatul (5), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:

„l) posturile aferente personalului contractual pentru organizarea de spectacole și concerte, organizarea și valorificarea patrimoniului mobil și imobil, constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți”.

2. La articolul XXIX, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alin. (14), cu următorul cuprins:

„(14) Autoritățile deliberative la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale administrației publice locale pot hotărî ca măsurile prevăzute la alin. (1) să nu se aplice:

a) serviciilor comunitare de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) serviciilor publice județene și locale «Salvamont», organizate potrivit art. 33 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare;

c) serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar și posturilor de prim ajutor, organizate potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006;

d) serviciilor publice comunitare locale/județene de evidență a persoanelor organizate potrivit prevederilor art. 4, respectiv ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002”.

3. La articolul XL, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:

„(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru personalul ale cărui salarii lunare nete sunt de până la 8.000 lei inclusiv, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiau de un nivel al drepturilor de hrană/indemnizației de hrană/tichetelor de masă/normei de hrană, denumite generic «drepturi», peste limita prevăzută la alin. (1), drepturile se pot acorda până la nivelul aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(1^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe navele aparținând operatorilor economici, precum și personalul de siguranță și control al navigației, inclusiv piloții maritimi angajați ai operatorilor economici, beneficiază de alocație de hrană zilnică potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocației de hrană zilnice pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave, cu modificările ulterioare”.

4. La articolul XLI, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:

„(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici, inclusiv filialele acestora, pot acorda drepturi de hrană/indemnizație de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, pentru personalul ale cărui salarii lunare nete sunt de până la 8.000 lei inclusiv, precum și cheltuieli sociale pentru tot personalul, în limita maximă stabilită la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile reprezentând drepturi de hrană/indemnizație de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, nu pot depăși nivelul prevăzut la art. XL alin. (1).

(1^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1^1), pentru personalul ale cărui salarii lunare nete sunt de până la 8.000 lei inclusiv, care la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficia de un nivel al drepturilor de hrană/indemnizațiilor de hrană/tichetelor de masă/normei de hrană, denumite generic «drepturi», peste limita prevăzută la alin. (1^1), drepturile se pot acorda până la nivelul aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

5. Articolul LXXVI se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. LXXVI

(1) Întreprinderile publice cu capital deținut majoritar de stat ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cele definite la art. 1 alin. (3)-(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și Banca Națională a României nu aplică prevederile din capitolul III – Măsuri de disciplină economico-financiară.

(2) Prin excepție de la prevederile capitolului III – Măsuri de disciplină economico-financiară, precum și prin derogare la prevederile art. 73 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, operatorii economici care au indicatori de rezultat sau de proiect stabiliți în baza unor contracte de finanțare din fonduri europene nerambursabile pot efectua cheltuieli, în vederea realizării acestor indicatori, în baza aprobării autorității publice tutelare.

(3) Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului, Administrația Prezidențială, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ nu aplică prevederile din capitolul III – Măsuri de disciplină economico-financiară, cu excepția art. XXIV, XXVI și XXVII”.

6. După articolul LXXX se introduce un nou articol, art. LXXXI, cu următorul cuprins:

„Art. LXXXI

(1) Guvernul României poate aproba, prin memorandum inițiat de autoritățile publice tutelare și avizat de Ministerul Finanțelor, în cazuri temeinic justificate, ca anumiți operatori economici să fie exceptați de la aplicarea prevederilor capitolului III – Măsuri de disciplină economico-financiară, pentru unele categorii de cheltuieli, pe baza unor analize fundamentate, elaborate de conducerea acestora, prevederi care ar putea avea efect negativ asupra activității operatorilor economici.

(2) În cazul regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale și al societăților la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz, analizele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care inițiază memorandumul pe baza propunerilor primite de la autoritățile publice tutelare sau, după caz, de la regiile autonome cu aprobarea consiliilor de administrație ale acestora și le înaintează spre aprobare Guvernului”.

(…)

Art. XIII

(1) Prin derogare de la prevederile art. 73 alin. (1), (6)-(8) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, operatorii economici care au înregistrat pierderi contabile și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2023 pot prevedea creșterea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2024 față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 31 decembrie 2023, și condiționat de îndeplinirea următoarelor cerințe cumulative:

a) să prezinte odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli un plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară, aprobat de către adunarea generală a acționarilor sau consiliul de administrație, după caz, care să conțină măsuri concrete și cuantificabile de reducere a pierderilor și plăților restante, după caz, și termenele de realizare a acestora;

b) să nu programeze în anul 2024 creșterea numărului de personal față de cel realizat în anul 2023, cu excepția creșterii numărului de personal rezultat din aplicarea prevederilor cap. III secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

c) să nu acorde în anul 2024 premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similare, cu excepția celor aprobate conform prevederilor cap. III secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor cap. V Dispoziții tranzitorii și finale;

d) să nu majoreze/indexeze sau, după caz, să nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2024, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 31 decembrie 2023.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care au înregistrat pierderi contabile și/sau plăți restante la 31 decembrie 2023 și care în anul 2023 au beneficiat de ajutor de stat aprobat prin act normativ cu putere de lege pot prevedea creșterea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2024 față de nivelul realizat în anul 2023, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 31 decembrie 2023, fără respectarea prevederilor de la lit. a), b) și d) ale alin. (1).

(3) Operatorii economici care aplică prevederile alin. (1) sunt exceptați de la aplicarea corelației dintre indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat cu indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 73 alin. (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, pentru operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent și care nu programează pierderi în anul 2024, în cazuri temeinic justificate, precum realizarea unor investiții cu impact major în menținerea/dezvoltarea activității economice a acestora, precum și de influența unor factori care nu depind de acțiunea/inacțiunea acestora, Guvernul poate aproba prin memorandum exceptarea acestora de la aplicarea corelației dintre indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat cu indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

(5) În cazul regiilor autonome și al societăților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităților administrației publice centrale, memorandumul prevăzut la alin. (4), precum și cel prevăzut la art. 73 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 sunt inițiate de autoritățile publice tutelare și avizate de Ministerul Finanțelor.

(6) În cazul regiilor autonome și al societăților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităților administrației publice locale, memorandumul prevăzut la alin. (4), precum și cel prevăzut la art. 73 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 sunt inițiate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ca urmare a solicitării justificate a autorității publice tutelare.

(7) Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, se acordă începând cu luna următoare aprobării bugetului de venituri și cheltuieli sau bugetului de venituri și cheltuieli rectificat sau ca urmare a aprobării memorandumului menționat la alin. (4) și nu pot depăși lunar nivelul acestui indice pentru operatorii economici care primesc subvenții/transferuri de la bugetul de stat/local, după caz, pentru activități operaționale.

Art. XIV

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea art. XIII alin. (1);

b) nerespectarea acordării de creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, potrivit prevederilor art. XIII alin. (7).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. Amenda se aplică conducătorului/reprezentantului legal al operatorului economic.

(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către personalul împuternicit din cadrul structurii de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor și al structurilor teritoriale de inspecție economico-financiară din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(…)

Art. XVI

(1) Prin derogare de la prevederile art. XLVII alin. (5) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, în cazul autorităților/agențiilor/instituțiilor publice autonome, Guvernul României poate aproba, prin memorandum, un număr total de funcții de conducere mai mare de 8%, dar fără a depăși 10% din numărul total de posturi aprobate, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

a) autoritatea/agenția/instituția s-a reorganizat sau urmează să se reorganizeze ca urmare a implementării prevederilor Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;

b) după data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea/agenția/instituția a primit atribuții suplimentare pentru punerea în aplicare a unor prevederi legislative europene.

(2) Memorandumul prevăzut la alin. (1) se inițiază de către autoritatea/agenția/instituția publică autonomă interesată și se avizează de către Ministerul Finanțelor.

(…)

Art. XXV

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 18^1, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(14) Nu intră sub incidența prezentului articol operatorii economici reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei care, în anul precedent, au obținut venituri din activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale în proporție de peste 95% din veniturile totale din care se scad veniturile cuprinse în indicatorul Vs prevăzute la alin. (3) lit. (i)-(vii)”.

2. La articolul 18^3, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(11) Contribuabilii reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei care, în anul precedent, au obținut venituri din activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale în proporție de peste 95% din veniturile totale din care se scad veniturile cuprinse în indicatorul Vs prevăzute la alin. (2) lit. (i)-(vii), nu intră sub incidența prezentului articol”.

3. La articolul 47, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1^1) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, iar elementele care se iau în calcul sunt cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53. În sensul prezentului titlu, persoana juridică română este legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi:

a) persoana juridică română care verifică condiția deține la o altă persoană juridică română, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau aceasta are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere al acelei alte persoane juridice române;

b) persoana juridică română care verifică condiția este deținută de o altă persoană juridică română, direct și/sau indirect, cu peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau, la persoana juridică română care verifică condiția, această altă persoană juridică română are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere;

c) persoana juridică română care verifică condiția este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deține, în mod direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât și la cea de-a doua persoană juridică. În situația în care persoana care deține titlurile de participare/drepturile de vot sau de numire/revocare este o persoană juridică română, persoana juridică română care verifică condiția cumulează și veniturile acestei persoane;

d) persoana juridică română care verifică condiția dacă are unul sau mai mulți acționari/asociați care dețin, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, acționari/asociați care desfășoară și activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În această situație, veniturile înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau norma anuală de venit, stabilită/ajustată/redusă, potrivit prevederilor titlului IV, ale/a persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/alte întreprinderi legate”.

4. La articolul 52, după alineatul (5^1) se introduce un nou alineat, alin. (5^2), cu următorul cuprins:

„(5^2) În aplicarea prevederilor alin. (5^1), împreună cu veniturile întreprinderilor legate cu microîntreprinderea care se găsește în situația prevăzută la art. 47 alin. (1^1) lit. d) se cumulează și o pătrime din norma anuală de venit stabilită/ajustată/redusă pentru anul fiscal curent a persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale/altor forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizate potrivit legilor în vigoare, care datorează impozit pe baza normei anuale de venit, potrivit prevederilor titlului IV”.

5. La articolul 294 alineatul (5), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești, prestate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1), dacă serviciile achiziționate de către entitățile nonprofit sunt puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat sau sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitățile nonprofit;

b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor, precum și adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza art. 25 alin. (41), dacă bunurile/serviciile achiziționate de către entitățile nonprofit sunt donate/puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat sau sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitățile nonprofit”.

6. La articolul 294 alineatul (5), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:

„a^1) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești, prestate către societăți deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (41), dacă serviciile achiziționate de către aceste societăți sunt puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat sau sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de către aceste societăți. Scutirea de TVA pentru serviciile destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de către societățile deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1) se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: să nu își schimbe destinația de unități spitalicești, să nu fie înstrăinate, iar pe toată durata de funcționare să presteze servicii medicale gratuit sau decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără perceperea de taxe hoteliere/de altă natură;”.

7. La articolul 294 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:

„b^1) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor, precum și adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către societăți deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza art. 25 alin. (4^1), dacă bunurile/serviciile achiziționate de către aceste societăți sunt donate/puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat sau sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de aceste societăți. Scutirea de TVA pentru bunurile/serviciile destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de către societățile deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1) se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: să nu își schimbe destinația de unități spitalicești, să nu fie înstrăinate, iar pe toată durata de funcționare să presteze servicii medicale gratuit sau decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără perceperea de taxe hoteliere/de altă natură”.

8. La articolul 294 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) prin restituirea TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit sau de societățile deținute integral de entitățile nonprofit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanțelor. Sumele restituite de la bugetul de stat se utilizează de către entitățile nonprofit sau de societățile deținute integral de entitățile nonprofit exclusiv pentru finanțarea achizițiilor de bunuri și/sau servicii prevăzute la alin. (5) lit. a)-b^1)”.

9. La articolul 294, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:

„(6^1) În cazul în care încetează să mai fie îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (5) lit. a^1) și b^1), societățile deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1) datorează taxa pe valoarea adăugată de la data de la care au beneficiat de scutirea prin restituire a acesteia”.

10. La articolul 297 alineatul (7), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:

„c) taxa aferentă achizițiilor de bunuri/servicii prevăzute de art. 294 alin. (5) lit. a^1) și b^1), realizate de societățile deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza art. 25 alin. (4^1)”.

Art. XXVI

(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. XXV intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Prevederile art. XXV pct. 1 și 2 se aplică începând cu anul fiscal 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024.

(3) Prevederile art. XXV pct. 3 si 4 se aplică pentru verificarea condiției de la art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv pentru încadrarea ca microîntreprindere în anul fiscal 2024.

(4) Ordinul ministrului finanțelor prevăzut la art. XXV pct. 8 se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. XXVII

La articolul 1 din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 1.600 lei, în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază nete din luna anterioară acordării acestora sunt de până la 8.000 lei”.

Art. XXVIII

La articolul IV din O.U.G. nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 din 17 decembrie 2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 130/2023, cu modificările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2026 pentru personalul militar, polițiștii, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională ale căror solde de funcție/salarii de funcție/salarii de bază nete acordate în luna prestării serviciilor turistice sunt de până la 8.000 lei lunar, inclusiv, se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziționate direct sau prin intermediul unei agenții de turism licențiate, în limita a 1.600 lei anual pentru un salariat”.

Art. XXIX

Articolul 63 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 63

(1) Ministerele au în structura organizatorică direcții generale, direcții, servicii și alte compartimente funcționale.

(2) Atribuțiile compartimentelor funcționale ale ministerelor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului”.

(…)

Art. XXXIV

(1) Prin derogare de la prevederile art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o parte din imobilul „Palatul Parlamentului”, situat în municipiul București, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, se transmite din administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Predarea-preluarea părții de imobil, transmisă potrivit alin. (1), se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, în termen de 30 de zile de la data finalizării lucrărilor realizate de către Compania Națională de Investiții.

(3) Camera Deputaților va asigura Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, corespunzător părții din imobilul aflat în administrarea acesteia, utilitățile necesare funcționării corespunzătoare, de la data protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (2), în baza unei convenții încheiate între părți în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare.

(4) Partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) va servi drept sediu pentru entitățile din aparatul de lucru al Guvernului, pe perioada realizării obiectivului de investiție „Eficientizarea energetică a clădirii Guvernului – Palatul Victoria”.

(5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanțelor, vor opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

(6) În termen de 60 de zile de la data finalizării obiectivului de investiție „Eficientizarea energetică a clădirii Guvernului – Palatul Victoria”, Guvernul va transmite, prin hotărâre, partea din imobilul prevăzut la alin. (1) din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

(7) Prin derogare de la prevederile art. 362 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, bunurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale pot fi date în folosința gratuită întreprinderilor publice cu capital integral de stat prin contract de comodat.

Art. XXXV

Pentru personalul prevăzut la art. XL alin. (1^1) și art. XLI alin. (1^2) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, valoarea drepturilor de hrană/indemnizației de hrană/tichetelor de masă/normei de hrană, indiferent de denumirea acestora, aflate în plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023, se poate majora doar după data la care valoarea drepturilor prevăzute la art. XL alin. (1) din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, devine mai mare decât valoarea acestora, fără însă a depăși valoarea prevăzută la art. XL alin. (1) din Legea nr. 296/2023.

Art. XXXVI

Solicitărilor formulate de debitori în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2024 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 și ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, li se aplică prevederile art. 3 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2024, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanță de urgență.

(…)

Art. XLII

Prin derogare de la prevederile art. XII lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, indemnizația brută lunară prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată, este în cuantum de 5.000 lei, iar indemnizația brută lunară prevăzută la lit. b) a aceluiași alineat este în cuantum de 4.000 lei.

(…)

Art. XLV

(1) Pentru anul 2024, termenul prevăzut la art. 55 alin. (2) și (5) din Legea nr. 227/2015 se prorogă până la data de 15 aprilie 2024 inclusiv.

(2) Contribuabilii care au comunicat organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgentă, depun, după caz, o nouă declarație de mențiuni pentru încadrarea în condițiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea Codului fiscal, a Codului administrativ și a altor acte normative (O.U.G. nr. 31/2024) was last modified: aprilie 1st, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.