Programul pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 – modificări (H.G. nr. 52/2021)

4 mart. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 170

Actul modificat

Actul modificator

Modificări

H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018

(M. Of. nr. 736 din 13 septembrie 2017; cu modif. ult.)

H.G. nr. 52/2021 privind modificarea și completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, precum și pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene

(M. Of. nr. 211 din 3 martie 2021)

– modifică: art. 9 alin. (3);

– introduce: art. 3 alin. (4^1), art. 4 alin. (1) lit. d), art. 4 alin. (1^1), art. 4 alin. (2^1), art. 8 alin. (2^1), art. 8 alin. (3^1)-(3^3).

 

În M. Of. nr. 211 din 3 martie 2021 s-a publicat H.G. nr. 52/2021 privind modificarea și completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, precum și pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene.

Astfel, prin respectiva hotărâre se aduc unele modificări și completări H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018.

Totodată, se stabilește metodologia de redistribuire a disponibilului de produse contractate în cadrul Programului pentru școli al României și nedistribuite, în situația suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, către organizații umanitare, unități sanitare, de asistență socială, de îngrijire și asistență medico-socială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu respectarea prevederilor legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018.

 

Art. 3 alin. (4^1) din H.G. nr. 640/2017 (introdus prin H.G. nr. 52/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 3, după alin. (4^1) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul conținut:

„(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cadrul scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor conform prevederilor Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, porția de corn și/sau baton poate să fie înlocuită cu o porție de biscuiți și/sau covrigi uscați, iar decizia luată conform prevederilor art. 18 alin. (3) lit. a) poate prevedea ca porția de produs lactat să fie înlocuită cu o porție de lapte, cu respectarea numărului de porții pe parcursul unei săptămâni așa cum este prevăzut la alin. (3), sub rezerva ca aceste informații/opțiuni să fie prevăzute în documentele achiziției, anterior inițierii procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice”.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

 

Art. 4 alin. (1) lit. d) din H.G. nr. 640/2017 (introdus prin H.G. nr. 52/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (1), după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul conținut:

„d) utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preșcolarilor și elevilor informații adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, lanțuri de aprovizionare și produse locale, producția ecologică, producția sustenabilă și combaterea risipei alimentare”.

 

Art. 4 alin. (1^1) din H.G. nr. 640/2017 (introdus prin H.G. nr. 52/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) În cadrul scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, măsurile educative se pot realiza și în mediul educațional virtual, definit potrivit art. 2 lit. b) din Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.545/2020”.

 

Art. 4 alin. (2^1) din H.G. nr. 640/2017 (introdus prin H.G. nr. 52/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

„(2^1) În cazul scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ 2 și 3, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, sesiunile de degustare prevăzute la alin. (2) se pot asigura la domiciliul preșcolarilor și elevilor prin distribuirea unui pachet de produse/preșcolar sau elev, în condițiile de distribuție stabilite pentru cele două scenarii și cu respectarea condițiilor aplicabile produselor care pot fi degustate”.

 

Art. 8 alin. (2^1) din H.G. nr. 640/2017 (introdus prin H.G. nr. 52/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 8, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

„(2^1) Dreptul de a primi produsele prevăzute la art. 2 lit. a), pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, îl au și preșcolarii și elevii prezenți la cursuri conform scenariilor 2 și 3 de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021”.

 

Art. 8 alin. (3^1)-(3^3) din H.G. nr. 640/2017 (introdus prin H.G. nr. 52/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 8, după alin. (3) se introduc trei noi alineate, alin. (3^1)-(3^3), cu următorul conținut:

„(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), prin preșcolar/elev prezent la cursuri se înțelege și preșcolarul/elevul care a participat la cel puțin o oră de curs/zi în cadrul scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021.

(3^2) Preșcolarii și elevii prevăzuți la alin. (2^1), prezenți la cursuri conform scenariului 2, prevăzut la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, primesc produsele aferente perioadei respective, după revenirea în unitatea de învățământ preuniversitar.

(3^3) Preșcolarii și elevii prevăzuți la alin. (2^1), prezenți la cursuri conform scenariului 3, prevăzut la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, primesc produsele aferente perioadei respective prin ridicarea acestora de către părinți/reprezentanți legali/ocrotitori legali sau, acolo unde acest lucru este posibil, de către elevi, pe baza evidențelor de participare la cel puțin o oră de curs/zi”.

 

Art. 9 alin. (3) din H.G. nr. 640/2017 (modificat prin H.G. nr. 52/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementgare, la art. 9, alin. (3) prevedea:

„(3) Directorii unităților de învățământ răspund de respectarea condițiilor de igienă privind primirea, depozitarea și distribuția produselor, după caz, precum și de întocmirea evidențelor prezenței preșcolarilor/elevilor la distribuția produselor și la desfășurarea măsurilor educative”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Directorii unităților de învățământ preuniversitar răspund de respectarea condițiilor de igienă privind primirea, depozitarea și distribuția produselor, după caz, de comunicarea directă cu furnizorul în privința cantităților ce trebuie livrate preșcolarilor și elevilor prevăzuți la art. 8 alin. (2), (2^1), (3) și (3^1), precum și de întocmirea evidențelor prezenței preșcolarilor/elevilor la distribuția produselor și la desfășurarea măsurilor educative”.

 

Prezentare generală

 

Conform art. II, se stabilește metodologia de redistribuire a disponibilului de produse contractate în cadrul Programului pentru școli al României și nedistribuite, în situația suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, către organizații umanitare, unități sanitare, de asistență socială, de îngrijire și asistență medico-socială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu respectarea prevederilor legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice.

Astfel, prin situația suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar se înțelege suspendarea prezenței fizice a preșcolarilor/elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv organizarea și desfășurarea cursurilor în scenariul 3 prevăzut la art. 3 din OME/OMS nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

În vederea redistribuirii, produsele prevăzute trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– produsele să se fi aflat în stocul furnizorului la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit legii;

– produsele aflate în stoc au fost fabricate/achiziționate în scopul distribuirii conform prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare;

– produsele să corespundă întocmai, din punctul de vedere al denumirii și caracteristicilor, cu cele prevăzute în contractele/acordurile-cadru de furnizare;

– să fie produse gata de consum, în sensul că nu mai necesită prelucrări suplimentare, cu excepția merelor care pot fi spălate și ambalate, fără ca aceste operațiuni să conducă la creșterea prețului prevăzut în contractele/acordurile-cadru de furnizare;

– să fie inventariate cantitativ și calitativ la furnizor, atât faptic, cât și scriptic, în baza documentelor de evidență a gestiunii;

– data durabilității minimale/data-limită de consum să nu fie depășită la momentul redistribuirii.

Plata produselor redistribuite se face pe baza documentelor care însoțesc produsele și se asigură din sumele repartizate pe județe și pentru municipiul București.

Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023 și stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 – modificări (H.G. nr. 52/2021) was last modified: martie 4th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter