Procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar (OMAI/OMCID nr. 150/21.085/2023)

29 sept. 2023
Vizualizari: 178

Actul public în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul ministrului Afacerilor Interne și al ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării (OMAI/OMCID) nr. 150/21.085/2023 privind procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar

(M. Of. nr. 871 din 28 septembrie 2023)

Având în vedere:

– art. 28 alin. (31) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar;

În temeiul:

– art. II din Legea nr. 3/2023 pentru completarea art. 28 din Legea 290/2004 privind cazierul judiciar;

– art. 28 alin. (4) din Legea 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

– art. 7 alin. (5) din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008;

– art. 12 alin. (3) din H.G. nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Prezentul ordin stabilește procedura de eliberare în formă electronică a certificatului de cazier judiciar.

 

În M. Of. nr. 871 din 28 septembrie 2023 s-a publicat Ordinul ministrului Afacerilor Interne și al ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării (OMAI/OMCID) nr. 150/21.085/2023 privind procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivul act normativ:

Art. 1: Obiect

Prezentul ordin stabilește procedura de eliberare în formă electronică a certificatului de cazier judiciar.

Art. 2: Aplicabilitate

Prezentul ordin se aplică persoanelor fizice cu cetățenie română și persoanelor juridice înscrise în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului, denumite în continuare beneficiari.

Art. 3: Descrierea serviciului

(1) Eliberarea în formă electronică a certificatului de cazier judiciar reprezintă un serviciu public, gratuit, furnizat de Poliția Română, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative.

(2) Certificatul de cazier judiciar se eliberează în formă electronică prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul M.A.I.”, denumită în continuare HUB.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 4: Disponibilitatea serviciului

Serviciul de eliberare în formă electronică a certificatului de cazier judiciar este disponibil beneficiarilor înregistrați în HUB, care au parcurs cu succes procedurile de validare.

Art. 5: Înregistrarea în HUB

(1) Înregistrarea în HUB constă în crearea unui cont de utilizator și alocarea unei parole asociate, care permit beneficiarului să se autentifice în această platformă pentru a consuma serviciile electronice disponibile.

(2) Înregistrarea în HUB se poate face direct în această platformă sau folosind un cont de utilizator creat în platforma www.ghiseul.ro.

(3) Beneficiarii care se înregistrează direct în HUB vor primi, prin intermediul acestei platforme, un cod de activare a contului de utilizator, pe care trebuie să-l prezinte în procedura de validare.

(4) Cei care dețin un cont de utilizator în platforma www.ghiseul.ro trebuie să parcurgă, o singură dată, procedura de verificare a identității electronice folosind un card bancar înrolat 3D Secure, emis de o instituție bancară din România.

Art. 6: Validarea la ghișeu a înregistrării în HUB

(1) Cei care s-au înregistrat direct în HUB trebuie să se prezinte fizic, o singură dată, la un ghișeu al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) care oferă servicii publice, pentru certificarea identității.

(2) Procedura de validare constă în stabilirea identității beneficiarului, pe baza unui act de identitate valabil și a verificărilor în Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor (SNIEP), și în prezentarea codului de activare a contului de utilizator.

(3) Odată parcursă procedura prevăzută la alin. (2), contul de utilizator și parola asociată create la înregistrarea în HUB pot fi utilizate pentru autentificarea în această platformă.

(4) Lista ghișeelor MAI care efectuează validări ale conturilor de utilizator poate fi consultată în HUB.

Art. 7: Validarea online a înregistrării în HUB

(1) Utilizatorii platformei www.ghiseul.ro care au parcurs cu succes procedura prevăzută la art. 5 alin. (4) sunt redirecționați în HUB unde trebuie să completeze, o singură dată, formularul afișat și să valideze contul de utilizator cu ajutorul unui cod de verificare trimis pe adresa de e-mail comunicată. Corectitudinea datelor completate în formular se verifică automat prin comparare cu datele existente în SNIEP.

(2) Odată parcursă procedura prevăzută la alin. (1), utilizatorii se pot autentifica în HUB folosind opțiunea de autentificare prin platforma www.ghiseul.ro, utilizând contul de utilizator și parola asociată utilizate pentru autentificarea în această platformă.

Art. 8: Accesarea serviciului

(1) În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar în formă electronică, beneficiarul se autentifică în HUB, cu ajutorul contului de utilizator și al parolei asociate, accesează cererea-tip pre-completată cu datele cu caracter personal și selectează în lista predefinită afișată „motivul” pentru care solicită eliberarea documentului. Beneficiarul poate transmite în aceeași zi, pentru același motiv, o singură cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar în formă electronică.

(2) Certificatul de cazier judiciar în formă electronică va fi generat numai după ce beneficiarul confirmă că datele de identificare înscrise în cererea-tip corespund realității, sunt actuale și își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

(3) Certificatul de cazier judiciar în formă electronică generat prin intermediul HUB-ului este semnat electronic, potrivit legii, și este valabil conform art. 27 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Documentul electronic poate fi vizualizat în HUB și descărcat oricând în perioada de valabilitate.

Art. 9: Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează exclusiv pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 27 alin. (1) și art. 28 alin. (1), (2) și (31) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și asigurarea calității serviciului public prestat.

Art. 10: Dezvoltări tehnice ulterioare

Pe măsura realizării unor noi dezvoltări tehnice, autentificarea în HUB va fi permisă și prin intermediul altor platforme, în măsura în care acestea respectă și asigură cel puțin cerințele de securitate existente, respectiv una dintre procedurile de validare stabilite de prezentul ordin.

Procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar (OMAI/OMCID nr. 150/21.085/2023) was last modified: septembrie 29th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.