Principiului forței obligatorii a contractului. Recurs respins ca nefondat (NCPC, NCC)

16 mai 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 382

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 1336/2017

NCPC: art. 5 lit. i), art. 488, art. 496 alin. (1); NCC: art. 1270

Conferintele Video Universul Juridic

Cu titlu prealabil este de menționat că, în mare parte, argumentația adusă în susținerea motivului de casare invocat tinde la restabilirea situației de fapt, prin reaprecierea probatoriului, aspect nepermis în această fază procesuală în raport de limitările impuse de art. 488 C. proc. civ.

Dreptul recurentului-reclamant de a beneficia de plata contravalorii serviciilor medicale efectuate peste prevederile contractuale a fost examinat de instanțe prin prisma obligațiilor părților și a modalității de plată astfel cum acestea sunt evidențiate în raporturile contractuale derulate, respectiv contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești din 30 iunie 2014 și actul adițional la acest contract, nr. 50 din 27 aprilie 2015.

Astfel, art. 5 lit. i) din contractul din 30 iunie 2014 reglementează obligația pârâtei Casa de Asigurări de Sănătate de a deconta în primele zece zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraților în luna precedentă pe baza facturii și a documentelor însoțitoare depuse până la data prevăzută în contract, cu cerința încadrării în sumele contractate.

Conform art. 14 din contract efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe propria răspundere și nu atrage nicio obligație din partea Casei de Asigurări cu care s-a încheiat contractul.

Prin actul adițional părțile litigante au convenit asupra prelungirii efectelor contractului inițial, determinând totodată natura și cuantumul sumelor de bani.

Art. 6 din Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public prevede la alin. (1) în mod expres că serviciile medicale realizate de spital peste valoarea contractată se facturează distinct, iar în alin. (2), se arată, contravaloarea acestor servicii se prevede în bugetul unității sanitare, atât la venituri cât și la cheltuieli în condițiile suplimentării prin act adițional, a valorii contractului încheiat cu Casa de Asigurare de Sănătate.

Probatoriul administrat relevă faptul că facturile nr. 0003105 din 18 mai 2015 și nr. 0003447 din 31 decembrie 2015 emise de recurenta-reclamantă au fost returnate de intimata-pârâtă cu mențiunea că acestea vizează servicii care nu au fost contractate.

Făcând o aplicare corectă a principiului forței obligatorii a contractului consacrat de art. 1270 C. civ., instanța de apel a statuat asupra neacceptării la plată de către intimata-pârâtă a celor două facturi, în condițiile în care plata unor sume peste valoarea contractuală nu a fost convenită de părți, ea nefăcând obiectul vreunei convenții, clauzele la care s-a făcut referire în cele ce preced nesusținând existența unei înțelegeri între părți în sensul avut în vedere de recurentul-reclamant.

În considerarea celor ce preced Înalta Curte, constatând că decizia recurată nu poate fi cenzurată din perspectiva criticilor formulate, în temeiul art. 496 alin. (1) C. proc. civ., va respinge recursul, ca nefondat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Principiului forței obligatorii a contractului. Recurs respins ca nefondat (NCPC, NCC) was last modified: mai 15th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter