O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale – modificări (Legea nr. 114/2020)

9 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 204

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificator

Sumar

O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative

(M. Of. nr. 459 din 29 mai 2020)

 

 

Legea nr. 114/2020 privind aprobarea O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative

(M. Of. nr. 600 din 9 iulie 2020)

modifică: art. I pct. 1, art. I pct. 2, art. I pct. 4, art. I pct. 6;

introduce: art. I pct. 2^1.

 

În M. Of. nr. 600 din 9 iulie 2020 s-a publicat Legea nr. 114/2020 privind aprobarea O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative.

Conferintele lunii noiembrie
”

 

Art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 90/2020 (modificat prin Legea nr. 114/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. I, pct. 1 prevedea:

„Capitolul I Instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. I, pct. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

CAPITOLUL I: Instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 iulie 2020”.

 

Art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 90/2020 (modificat prin Legea nr. 114/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. I, pct. 2 prevedea:

„(1) În scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

(…)

(3) Sunt obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 aprilie 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv.

(4) Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 aprilie 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. I, pct. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 1

(1) În scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepțiainstituțiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum șiobligațiile bugetare accesorii.

(…)

(3) Sunt obligații bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 șiobligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 august 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 iulie 2020, precum șiobligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și data de 31 iulie 2020 inclusiv.

(4) Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 august 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3)”.

 

Art. I pct. 2^1 din O.U.G. nr. 90/2020 (introdus prin Legea nr. 114/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. I, după pct. 2 se introduce un nou punct, pct. 2^1, cu următorul conținut:

„(2) Prin obligații bugetare, în sensul prezentului capitol, se înțelegeobligația de plată a oricăror sume care se cuvin bugetului general consolidat și/sau bugetelor autorităților publice centrale și locale individualizată în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central, în vederea recuperării”.

 

Art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 90/2020 (modificat prin Legea nr. 114/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. I, pct. 4 prevedea:

„aa) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii solicitării de restructurare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. I, pct. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„aa) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 august 2020 și data depunerii solicitării de restructurare;”.

 

Art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 90/2020 (modificat prin Legea nr. 114/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. I, pct. 6 prevedea:

„(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 15 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. I, pct. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 22

(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 31 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii”.

 

Alte dispoziții

 

Potrvit art. II, Pentru debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligațiilor bugetare aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, acestea se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii solicitării sau debitorii pot opta, prin cerere adresată organului fiscal competent, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru refacerea planului de restructurare cu obligațiile bugetare restante la 31 iulie 2020 și depunerea unei noi cereri în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din O.G. nr. 6/2019.

O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale – modificări (Legea nr. 114/2020) was last modified: iulie 9th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter