Obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru. Recurs respins ca nefondat (NCPC, O.U.G. nr. 51/2008, O.U.G. nr. 80/2013)

20 aug. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 768

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 5092/2018

NCPC: art. 470 alin. (3), art. 488 alin. (1) pct. 5, art. 496 alin. (1); O.U.G. nr. 51/2008: art. 15, O.U.G. nr. 80/2013: art. 33

Brașov: Conferința GDPR în profesiile liberale, instituții și companii

Potrivit dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., casarea unei hotărârii se poate cere atunci când, prin hotărârea dată, instanța a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancțiunea nulității.

În argumentarea acestui motiv de recurs, recurenții susțin că nu li s-a comunicat încheierea de respingere a cererii de acordare a ajutorului public judiciar din 29 septembrie 2017, iar citația pentru termenul din 27 octombrie 2017 nu prevedea obligația de achitare a taxei judiciare de timbru în cuantumul stabilit de instanța de apel.

În acest context, recurenții apreciază că, dacă comunicarea încheierii din 29 septembrie 2017 s-ar fi făcut cu respectarea normelor de procedură legale, ar fi avut posibilitatea fie de a formula cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare, conform dispozițiilor art. 15 din O.U.G. nr. 51/2008, fie de a achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 50 RON astfel încât judecata să continue măcar pentru capătul 1 de cerere, de altfel cel mai important în realizarea drepturilor și intereselor lor.

Această critică este nefondată, având în vedere că încheierea din 29 septembrie 2017, prin care s-a respins ca neîntemeiată cererea de ajutor public judiciar formulată de reclamanți, a fost comunicată acestora la 10 octombrie 2017 la adresa indicată în cererea de apel, astfel cum rezultă din procesele-verbale aflate la dosarul de apel, îndeplinirea procedurii fiind efectuată prin depunerea lucrării la cutia poștală.

Astfel, simpla afirmație a recurenților potrivit căreia, dovezile de comunicare a încheierii de respingere a cererii de ajutor public judiciar „sunt eronate” nu constituie o dovadă a criticilor aduse deciziei atacate în raport cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei, aspect ce nu poate conduce la anularea/nulitatea acestora.

Potrivit dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., casarea unei hotărârii se poate cere atunci când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, context în care, recurenții susțin că instanța a făcut o interpretare și aplicare greșită a normelor de drept material la situația de fapt, aspecte ce prevăd obligativitatea citării reclamanților cu mențiunea de a achita taxa de timbru, dar și de a răspunde excepției netimbrării, invocată din oficiu, pentru a se respecta principiul contradictorialității și dreptul la apărare.

Această susținere nu poate fi primită, având în vedere că prin comunicarea emisă de instanță la 28 iulie 2017 s-a pus în vedere apelanților să depună la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 50 RON (pentru capătul 1 de cerere), 46446,5 RON (capătul 2 de cerere) și 16757,5 RON (pentru capătul trei de cerere), astfel cum rezultă din procesele-verbale aflate la dosarul de apel.

Această obligație nu a fost îndeplinită de către apelanți, conform dispozițiilor art. 33 din O.U.G. nr. 80/2013, potrivit cărora taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar în cazul în care cererea de chemare în judecată este netimbrată, părții i se pune în vedere, obligația de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite instanței dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanței.

Potrivit dispozițiilor evocate, măsura timbrării cererii de apel a fost adusă la cunoștința apelanților prin comunicările menționate anterior, astfel că la data soluționării cererii de ajutor public judiciar nu se mai impunea citarea reclamanților cu mențiunea timbrării apelului și față de împrejurarea că aceștia nu au formulat cerere de reexaminare se constată că în mod corect Curtea de Apel București a făcut aplicarea dispozițiilor art. 470 alin. (3) Cod procedură civilă care stabilesc că cerințele menționate la alin. (2) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității.

Din această perspectivă, criticile susținute doar în mod formal și circumscrise prevederilor art. 488 pct. 5 și 8 C. proc. civ. nu corespund exigențelor căii de atac a recursului în reglementarea sa legală, ce a fost concepută ca un mijloc procesual menit să asigure un control în legalitate asupra hotărârilor instanței de apel.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte în temeiul dispozițiilor art. 496 alin. (1) C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de recurenții-reclamanți B. prin mandatar C. și A. prin mandatar C. împotriva deciziei civile nr. 1710/2017 din 27 octombrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Obligația de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite instanței dovada achitării taxei judiciare de timbru. Recurs respins ca nefondat (NCPC, O.U.G. nr. 51/2008, O.U.G. nr. 80/2013) was last modified: august 1st, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter