O.U.G. nr. 28/2023 privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”

27 apr. 2023
Vizualizari: 95

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordonanța de urgență (O.U.G.) nr. 28/2023 privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

(M. Of. nr. 354 din 26 aprilie 2023)

Se stabilesc unele măsuri în derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

 

În M. Of. nr. 354 din data de 26 aprilie 2023 s-a publicat O.U.G. nr. 28/2023 privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții regăsite în respectivul act normativ.

Art. 1

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, obiectivul de investiții „Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a planșeului de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii”, având ca beneficiar subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 4 al Municipiului București, este inclus în Programul național de investiții „Anghel Saligny”, denumit în continuare Program.

(2) Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, doar pentru cheltuielile prevăzute la art. 4 alin. (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 22 septembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice, aferente obiectului „Planșeu peste râul Dâmbovița din Piața Unirii”.

Art. 2

Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 6 septembrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, valoarea Programului se suplimentează cu suma de 750.751.800,690 lei, destinată finanțării obiectivului de investiții prevăzut la art. 1.

Art. 3

(1) În aplicarea art. 1, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației are obligația de a completa lista obiectivelor de investiții aprobată pentru municipiul București, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, prin introducerea obiectivului de investiții „Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a planșeului de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii”.

(2) Completarea listei prevăzute la alin. (1) se aprobă în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022.

Art. 4

În vederea încheierii contractului de finanțare, subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 4 al Municipiului București are obligația de a încărca în platforma digitală „investitii.mdlpa.ro”, pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) din Normele metodologice, pentru obiectivul de investiții „Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a planșeului de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii”.

 

O.U.G. nr. 28/2023 privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny” was last modified: aprilie 28th, 2023 by Redacția ProLege
Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.