Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale – modificări (Hotărâre AEP nr. 5/2021)

30 iul. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 69

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor

(M. Of. nr. 823 din 10 octombrie 2019; cu modif. și compl. ult.)

Hotărârea Autorității Electorale Permanente (AEP)  nr. 5/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 36/2019

(M. Of. nr. 739 din 28 iulie 2021)

– modifică: art. 41 alin. (5);

– introduce: art. 8^1, art. 34^1 și art. 34^2, art. 41 alin. (3^1).

Campanie Craciun UJmag 2020

 

În M. Of. nr. 739 din 28 iulie 2021 s-a publicat Hotărârea Autorității Electorale Permanente (AEP)  nr. 5/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 36/2019.

Redăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 41 alin. (5)

Vechea reglementare

„(5) La data încheierii activităților prevăzute la alin. (3), datele cu caracter personal prevăzute de prezentele norme metodologice vor fi distruse.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 41 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) La data încheierii activităților prevăzute la alin. (3), respectiv la data expirării termenului prevăzut la alin. (31), datele cu caracter personal prevăzute de prezentele norme metodologice și înregistrările prevăzute la art. 7 alin. (3) vor fi distruse prin proceduri ireversibile.

 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

 

Art. 8^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 8 se introduce un nou articol, art. 8^1, cu următorul cuprins:

Art. 8^1

În cazul referendumurilor locale sau al alegerilor locale parțiale, datele prevăzute la art. 8 sunt aduse la cunoștința publică pe site-ul Autorității Electorale Permanente.

 

 

Art. 34^1 și art. 34^2

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la cap. IV, după art. 34 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 5-a, cuprinzând art. 34^1 și 34^2, cu următorul cuprins:

SECȚIUNEA 5: Verificarea îndeplinirii condițiilor de exercitare a dreptului de vot la referendumurile locale

Art. 34^1

În cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la secția de votare, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:

a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele electorale permanente ale secției respective și care nu a mai votat la referendumul local, mesajul evidențiat pe fond de culoare verde va fi «Alegătorul ………. (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ………., poate vota la această secție de votare, fiind înscris în lista electorală permanentă la poziția nr. ………. »;

b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în data referendumului inclusiv, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «ATENȚIE! Persoana cu CNP ………. nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!»;

c) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicție, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «ATENȚIE! Persoana ……….(Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ………., nu are drept de vot!»;

d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la referendumul local, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «ATENȚIE! Alegătorul ………. (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ………., figurează că a votat la Secția de votare nr. ………. din localitatea ………., județul ………., la ora ……….(hh.mm).»;

e) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o secție de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Alegătorul ……………(Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ……………., este arondat la Secția de votare nr. …………..din localitatea………., județul ………. »;

f) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Persoana cu CNP ………. nu este înscrisă în listele electorale permanente.»;

g) pentru alegătorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale și care se prezintă la secția de votare, fără a mai fi votat la același scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Alegătorul ……….(Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ……………., figurează că a făcut cerere de vot cu urna specială la Secția de votare nr. ……………din localitatea ………., județul ………., la ora ……….. »;

h) pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Atenție! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.»

Art. 34^2

(1) În cazul prevăzut la art. 341 lit. a), după ce validează operațiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziției la care este înscris alegătorul.

(2) În situațiile prevăzute la art. 341 lit. b)-h), operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.

(3) În cazul prevăzut la art. 341 lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în data când s-a prezentat la vot.

(4) În situația prevăzută la art. 341 lit. d), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.

(5) În situația prevăzută la art. 341 lit. f), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta Centrul de preluare a apelurilor.

(6) Pentru situațiile prevăzute la art. 341 lit. c)-h), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.

(7) Situațiile prevăzute la art. 341 lit. b)-h), precum și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot în aceste cazuri se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

 

 

Art. 41 alin. (3^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 41, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

(3^1) Termenul de păstrare de Serviciul de Telecomunicații Speciale a înregistrărilor prevăzute la art. 7 alin. (3) este de un an de la data realizării acestora.

Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale – modificări (Hotărâre AEP nr. 5/2021) was last modified: iulie 30th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter