Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – modificări (OMS nr. 131/2023)

10 mart. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
254 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

(M. Of. nr. 31 din 12 ianuarie 2018; cu modif. și compl. ult.)

 

OMS nr. 131/ 2023/OMS nr. 670/2023 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

(M. Of. nr. 199 din 9 martie 2023)

– modifică: art. 58,

– introduce: art. 20 alin. (5).

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

 

În M. Of. nr. 199 din 9 martie 2023 s-a publicat OMS nr. 131/2023/OMS nr. 670/2023 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivului act normativ.

 

Art. 58

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 58 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 58

(1) Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situații prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, la fiecare fiind asigurată, indemnizațiile se calculează și se plătesc, după caz, de fiecare angajator la care este îndeplinit stagiul minim de asigurare de 6 luni, precum și pentru situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Baza de calcul pentru fiecare indemnizație o constituie numai venitul obținut pe fiecare loc de realizare. În aceste cazuri, primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalți angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii certificate de către medicul care a eliberat certificatul.

(2) Prin excepție de la alin. (1), pentru persoanele asigurate care sunt cadre didactice și își desfășoară activitatea la mai mulți angajatori pentru completarea normei didactice, perioadele de stagiu de asigurare realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical se utilizează de către toți angajatorii, iar indemnizațiile se calculează și se plătesc de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizație o constituie numai venitul obținut pe fiecare loc de realizare.

(3) Pentru persoana care se află în două sau mai multe situații dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, indemnizațiile se calculează și se plătesc, după caz, de casa de asigurări de sănătate la care se depun certificatele de concediu medical, dacă la fiecare dintre angajatori îndeplinește condiția privind stagiul minim de asigurare de 6 luni, precum și pentru situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. În această situație, atât primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical, cât și cele două exemplare în copii certificate de către medicul curant se prezintă spre calcul casei de asigurări de sănătate.

(4) Pentru situațiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) încheie un contract individual de muncă cu un nou angajator începând cu ziua următoare încetării altui contract, pe lângă alte contracte individuale de muncă aflate în derulare, în cazul în care intervine un certificat de concediu medical, beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate de la noul angajator numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Baza de calcul al indemnizației se constituie numai din veniturile realizate la noul angajator.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(5) Pentru situațiile în care persoanelor prevăzute la alin. (2) le încetează contractul/contractele individuale de muncă și își desfășoară activitatea la un singur angajator, în cazul în care intervine un certificat de concediu medical, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, baza de calcul al indemnizației se constituie prin însumarea veniturilor din ultimele 6 luni realizate la toți angajatorii.

(6) Pentru situațiile în care persoanele prevăzute la alin. (2) încheie un contract individual de muncă cu un nou angajator, pe lângă contractele individuale de muncă aflate în derulare care însumate completează norma didactică, în cazul în care intervine un certificat de concediu medical, beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate de la noul angajator numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Baza de calcul al indemnizației se constituie numai din veniturile realizate la noul angajator.

(7) Pentru situațiile în care persoanele prevăzute la alin. (2), care își desfășoară activitatea la mai mulți angajatori și ale căror contracte individuale de muncă însumate completează norma didactică, în situația în care acestea încetează și încheie alte contracte individuale de muncă cu mai mulți angajatori care însumate completează norma didactică, în cazul în care intervine un certificat de concediu medical, indemnizația aferentă certificatului de concediu medical se plătește de fiecare angajator. Baza de calcul al indemnizației se constituie cu venitul obținut la fiecare angajator.

(8) Persoanele care încep să își desfășoare activitatea la mai mulți angajatori, în cazul în care intervine un certificat de concediu medical pentru care la stabilirea stagiului de asigurare se iau în calcul perioadele asimilate stagiului de asigurare prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația aferentă certificatului de concediu medical se plătește de către fiecare angajator. Baza de calcul al indemnizației se constituie cu venitul obținut la fiecare angajator.

(9) Pe copiile certificate se va înscrie «Conform cu originalul» și se vor aplica parafa și semnătura medicului curant, precum și, după caz, parafa și semnătura medicului șef de secție, în cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioadă mai mare de 7 zile.

(10) Persoanele prevăzute la alin. (1)-(3) au obligația respectării prevederilor art. 2.

 

 

Art. 20 alin. (5)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 20, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), care va avea următorul cuprins:

(5) Prin excepție de la alin. (1), pentru urgențele medico-chirurgicale pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se acordă într-o singură etapă, potrivit art. 26.

Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – modificări (OMS nr. 131/2023) was last modified: martie 10th, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.