[Rectificare] Legea nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice – prezentare generală

12 sept. 2023
2.749 views

Update: Rectificare

În M. Of. nr. 820 din data de 12 septembrie 2023 a fost publicată Rectificarea din 12 septembrie 2023 în cuprinsul Legii nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 7 iulie 2022.

Astfel, în cuprinsul Legii nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 7 iulie 2022, se fac următoarele rectificări:

– la art. 2 pct. 80, cu referire la art. 505 alin. (2), în loc de: „(…) art. 503 alin. (1) lit. a)-) și i) și art. 504 alin. (1) lit. d).” se va citi: „(…) art. 503 alin. (1) lit. a)-c) și i) și art. 504 alin. (1) lit. b)”.

– la art. 2 pct. 80, cu referire la art. 505 alin. (3), în loc de: „(…) art. 504 alin. (1) lit. d).” se va citi: „(…) art. 504 alin. (1) lit. b)”.

– la art. 2 pct. 91, cu referire la art. 57 alin. (1), în loc de: „(…) art. 504 alin. (1) lit. d), (…)” se va citi: „(…) art. 504 alin. (1) lit. b), (…)”.

– la art. 2 pct. 91, cu referire la art. 592 alin. (3), în loc de: „(…) art. 504 alin. (1) lit. d).” se va citi: „(…) art. 504 alin. (1) lit. b)”.

Conferința națională de insolvență

– la art. 2 pct. 91, cu referire la art. 592 alin. (6) lit. a), în loc de: „(…) art. 504 alin. (1) lit. d) sau e);” se va citi: „(…) art. 504 alin. (1) lit. b) sau c)”.

– la art. 2 pct. 94, cu referire la art. 599 alin. (3), în loc de: „(…) art. 504 alin. (1) lit. d).” se va citi: „(…) art. 504 alin. (1) lit. b)”.


Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

Legea nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice

(M. Of. nr. 681 din 7 iulie 2022)

 

Prezenta lege are ca obiect:

a) asigurarea transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2018/1.972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 17 decembrie 2018;

b) stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice;

c) stabilirea unor măsuri de facilitare a supravegherii pieței echipamentelor radio și aparatelor;

d) stabilirea cadrului de comunicare a documentelor prin intermediul serviciului „My ANCOM”.

 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

În M. Of. nr. 681 din 7 iulie 2022 s-a publicat Legea nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții regăsite în respectivul act normativ.

 

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Dispoziții pentru asigurarea transpunerii Codului european al comunicațiilor electronice

CAPITOLUL III: Dispoziții pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice

SECȚIUNEA 1: Dispoziții speciale privind realizarea și autorizarea executării lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice și elementele rețelelor de comunicații electronice

SUBSECȚIUNEA 0:

SUBSECȚIUNEA 1: Dispoziții speciale privind realizarea lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice și elementelor rețelelor de comunicații electronice

PARTEA 1: PARAGRAFUL 1: Aspecte generale

PARTEA 2: PARAGRAFUL 2: Procedura de autorizare a executării lucrărilor de mică amploare și a lucrărilor standard

PARTEA 3: PARAGRAFUL 3: Lucrări de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice pentru care este necesară emiterea autorizației de construire sau de desființare

PARTEA 4: PARAGRAFUL 4: Lucrări de construcții cu caracter urgent

SECȚIUNEA 2: Sancțiuni

SECȚIUNEA 3: Modificări și completări ale unor acte normative

CAPITOLUL IV: Dispoziții pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a supravegherii pieței echipamentelor radio și aparatelor

CAPITOLUL V: Comunicarea prin serviciul „My ANCOM”

CAPITOLUL VI: Dispoziții tranzitorii și finale

ANEXA nr. 1: PARAMETRII privind calitatea serviciului

ANEXA nr. 2: CRITERIILE de stabilire a tarifelor pentru furnizarea serviciilor de terminare a apelurilor

ANEXA nr. 3: CRITERIILE de evaluare a ofertelor de participare în comun la investiții

ANEXA nr. 4: INFORMAȚII privind exercitarea dreptului de retragere

ANEXA nr. 5: Lucrări de mică amploare – avize/acorduri

ANEXA nr. 6: Lucrări standard – avize/acorduri

ANEXA nr. 7: Lucrări supuse procedurii de emitere a autorizației de construire sau de desființare

ANEXA nr. 8: Definirea unor termeni de specialitate utilizați în cuprinsul legii

 

Totodată, Legea nr. 198/2022 modifică și completează următoarele acte normative:

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice;

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență;

– Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.

[Rectificare] Legea nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice – prezentare generală was last modified: septembrie 12th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.