Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice (M. Of. nr. 464/26.06.2015)

30 iun. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2841

Despre

  • M. Of. nr. 464 din 26 iunie 2015
  • Legea nr. 151/2015
  • Procedura insolvenţei persoanelor fizice

Actul normativSumar
Legea nr. 151/2015
(M. Of. nr. 464 din 26 iunie 2015)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Organele care aplică procedura de insolvență ”)
Cap. III („Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor”)
Cap. IV („Comisia de insolvență”)
Cap. V („Procedura judiciară de insolvență prin lichidarea activelor debitorului”)
Cap. VI („Procedura simplificată de insolvență”)
Cap. VII („Eliberarea de datoriile reziduale”)
Cap. VIII („Reguli speciale privind transmiterea calității procesuale în procedura insolvenței”)
Cap. IX („Interdicții și sancțiuni”)
Cap. X („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 464 din 26 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.
 

 Legea nr. 151/2015

 

Legea nr. 151/2015 este structurată astfel:

În M. Of. nr. 464 din 26 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Cap. I („Dispoziții generale”): art.1-6

Cap. II („Organele care aplică procedura de insolvență ”):art. 7-12

Cap. III („Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor”): art. 13-43

Cap. IV („Comisia de insolvență”): art. 44 și 45

Cap. V („Procedura judiciară de insolvență prin lichidarea activelor debitorului”): art. 46-64

Cap. VI („Procedura simplificată de insolvență”): art. 65-70

Cap. VII („Eliberarea de datoriile reziduale”): art. 71-77

Cap. VIII („Reguli speciale privind transmiterea calității procesuale în procedura insolvenței”): art. 78-85

Cap. IX („Interdicții și sancțiuni”): art. 86-88

Cap. X („Dispoziții finale”): art. 89-93

 

Scopul

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Potrivit prevederilor respectivei legi scopul acesteia este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situației financiare a debitorului persoană fizică, de bună-credință, acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului acestuia și descărcarea de datorii, în condițiile respectivei legi.

Principii

Principiile pe care se bazează dispozițiile respectivei legi sunt următoarele:

1. acordarea unei șanse debitorilor de bună-credință de redresare a situației financiare, prin intermediul unui plan de rambursare a datoriilor;

2. facilitarea negocierii/renegocierii amiabile a creanțelor și a încheierii unui acord al creditorilor cu debitorul asupra planului de rambursare a datoriilor;

3. sprijinirea ieșirii din starea de insolvență a debitorului, inclusiv prin descărcarea de datorii, în condițiile legii, într-un mod sistematic și rațional, astfel încât debitorul să fie motivat să facă eforturi pentru a desfășura activități generatoare de venituri, să fie facilitată reinserția acestuia în mediul social și contribuția sa la viața economică a comunității, conform cu nivelul de pregătire profesională și experiența acumulată;

4. maximizarea, printr-o procedură colectivă, a gradului de recuperare a creanțelor și a gradului de valorificare a activelor, atunci când este cazul;

5. asigurarea, în cadrul procedurii colective, a unui tratament echitabil al creditorilor și a unui tratament egal pentru creditorii de același rang;

6. recunoașterea drepturilor existente ale creditorilor și respectarea ordinii de prioritate a creanțelor, având la bază un set de reguli clar determinate și uniform aplicabile;

7. asigurarea unor proceduri de insolvență eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare și derulare a procedurii într-un termen rezonabil, într-o manieră obiectivă și imparțială, cu minimum de costuri pentru creditori, debitori, instituții și autorități publice, precum și pentru orice alte entități implicate;

8. asigurarea unui grad ridicat de transparență și previzibilitate în procedură, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului și cu protejarea datelor cu caracter personal.

 

Domeniul de aplicare

Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică debitorului persoană fizică ale cărei obligații nu rezultă din exploatarea de către acesta a unei întreprinderi, în sensul art. 3 din Codul civil, și care:

a) are domiciliul, reședința sau reședința obișnuită de cel puțin 6 luni anterior depunerii cererii în România;

b) este în stare de insolvență, în sensul art. 3 pct. 12, și nu există o probabilitate rezonabilă de a redeveni, într-o perioadă de maximum 12 luni, capabil să își execute obligațiile astfel cum au fost contractate, cu menținerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine și pentru persoanele pe care le are în întreținere; probabilitatea rezonabilă se apreciază prin considerarea cuantumului total al obligațiilor raportat la veniturile realizate sau prognozate a fi realizate față de nivelul de pregătire profesională și expertiză ale debitorului, precum și la bunurile urmăribile deținute de acesta;

c) cuantumul total al obligațiilor sale scadente este cel puțin egal cu valoarea-prag.

 

Formele procedurii de insolvență

Legea nr. 151/2015 reglementează următoarele forme de proceduri de insolvență:

a) procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor;

b) procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active;

c) procedura simplificată de insolvență.

 

Intrarea în vigoare

Legea nr. 151/2015 intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 92, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării respectivei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice (M. Of. nr. 464/26.06.2015) was last modified: iunie 30th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter