Infracţiunea de contrabandă. Admiterea cererii de extrădare şi dispunerea predării către autorităţile străine

14 sept. 2023
Vizualizari: 52
 • Legea nr. 302/2004: art. 19
 • Legea nr. 302/2004: art. 24
 • Legea nr. 302/2004: art. 33
 • Legea nr. 302/2004: art. 34
 • Legea nr. 302/2004: art. 36
 • Legea nr. 302/2004: art. 38
 • Legea nr. 302/2004: art. 4 alin. (1)
 • Legea nr. 302/2004: art. 49 alin. (3)
 • Legea nr. 302/2004: art. 5
 • Legea nr. 302/2004: art. 52 alin. (3)
 • Legea nr. 302/2004: art. 58 alin. (2) lit. c)
 • Legea nr. 302/2004; art. 26
 • Legea nr. 86/2006: art. 270
 • NCPP: art. 275 alin. (3)
 • NCPP art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. a)

Prin Sentința penală nr. 20/FCJI din data de 23 februarie 2022, pronunțată în Dosarul nr. x/2022, Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori, în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 302/2004, republicată, a constatat că sunt întrunite condițiile extrădării numitului A.

În temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, republicată, a admis cererea de extrădare din 28.01.2022, formulată de Judecătoria Mohyliv-Podilskyi, regiunea Vinnytsia, Ucraina.

A dispus extrădarea și predarea către autoritățile din Ucraina, cu respectarea regulii specialității, a numitului A., persoană cu cetățenie moldovenească, în vederea executării unei pedepse de 5 ani închisoare aplicate prin Sentința nr. 138/936/15-k din 14.04.2015 a Judecătoriei Mohyliv-Podilskyi, regiunea Vinnytsia, pentru comiterea infracțiunii de contrabandă, prevăzute de art. 201 alin. (1) din C. pen. al Ucrainei, executare dispusă prin Sentința nr. 138/936/15-k din 25.08.2016, pronunțată de Judecătoria Mohyliv-Podilskyi, regiunea Vinnytsia, în Dosarul nr. x.

A constatat că persoana extrădabilă a fost reținută pentru 24 de ore prin ordonanța din 26.01.2022 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, cu începere de la 26.01.2022, ora 1320, și până la 27.01.2022, ora 1320, și arestată provizoriu de la 27.01.2022 la 10.02.2022.

În baza art. 43 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, republicată, a dispus arestarea, în vederea predării, a numitului A., până la predarea acestuia, conform art. 57 din Legea nr. 302/2004, republicată, constatând încetată măsura controlului judiciar.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 146 din 9 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația declarată, în baza actelor și lucrărilor din dosar, Înalta Curte constată că aceasta este fondată și o va admite, pentru următoarele considerente:

Prioritar analizei motivelor care au fost invocate în susținerea contestației, Înalta Curte notează că, în cauză, sunt aplicabile dispozițiile Convenției europene de extrădare, încheiată la Paris la 13.12.1957, publicată în Monitorul Oficial nr. 89 din 14 mai 1997.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Pe de altă parte, Înalta Curte constată că, potrivit dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, dispozițiile cuprinse în Legea privind cooperarea judiciară internațională în materie penală constituie dreptul comun în materie pentru autoritățile judiciare române, iar prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, prevăd expressis verbis că „prezenta lege se aplică în baza și pentru executarea normelor interesând cooperarea judiciară în materie penală, cuprinse în instrumentele juridice internaționale la care România este parte, pe care le completează în situațiile nereglementate”.

Examinând actele și lucrările dosarului, Înalta Curte constată că, în mod judicios și temeinic, prima instanță a constatat că sunt întrunite condițiile extrădării și în temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, republicată, a admis cererea de extrădare formulată și a dispus predarea către autoritățile din Ucraina, cu respectarea regulii specialității, a persoanei extrădabile A., în vederea executării unei pedepse de 5 ani închisoare aplicate prin Sentința nr. 138/936/15-k din 14.04.2015 a Judecătoriei Mohyliv-Podilskyi, regiunea Vinnytsia, pentru comiterea infracțiunii de contrabandă, prevăzută de art. 201 alin. (1) din C. pen. al Ucrainei, executare dispusă prin Sentința nr. 138/936/15-k din 25.08.2016, pronunțată de Judecătoria Mohyliv-Podilskyi, regiunea Vinnytsia, în Dosarul nr. x.

Se constată că prima instanță a făcut o analiză minuțioasă a condițiilor de formă și de fond ale cererii de extrădare, atât din oficiu, cât și prin prisma criticilor formulate de apărare, la acestea din urmă referindu-se în mod punctual.

În baza examenului propriu, în raport cu dispozițiile Legii nr. 302/2004, republicată, și ale Convenției europene de extrădare, încheiată la Paris la 13.12.1957, Înalta Curte constată că, în cauză, sunt îndeplinite condițiile de fond și de formă pentru a se dispune extrădarea contestatorului către autoritățile ucrainene.

Astfel, Înalta Curte, sub aspectul condițiilor de formă pe care trebuie să le îndeplinească cererea de extrădare (art. 38 din Legea nr. 302/2004, republicată), constată că aceasta a trecut examenul de regularitate internațională efectuat de Ministerul Justiției, constatându-se că: (i) persoana a cărei extrădare se solicită este cetățean al Republicii Moldova; (ii) între România și Ucraina se aplică dispozițiile Convenției europene de extrădare, încheiată la Paris la 13.12.1957; (iii) la cererea de extrădare au fost atașate documentele prevăzute de art. 36 din Legea nr. 302/2004, republicată, respectiv: sentința din 14.04.2015, pronunțată de Judecătoria Mohyliv-Podilskyi, prin care numitul A. a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 5 ani cu suspendarea executării acesteia; sentința din 25.08.2016, pronunțată de Judecătoria Mohyliv-Podilskyi, prin care a fost revocată suspendarea și s-a dispus executarea pedepsei închisorii; (iv) extras al dispozițiilor legale aplicabile.

Potrivit mesajului de urmărire internațională, numitul A. este căutat de autoritățile judiciare din Ucraina în vederea executării unei pedepse de 5 ani închisoare, aplicate prin Sentința nr. 138/936/2015 din 14.04.2015 a Judecătoriei Mohyliv-Podilskyi, regiunea Vinnytsia, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 201 alin. (1) din C. pen. al Ucrainei.

Sub aspectul situației de fapt, s-a arătat că, în luna decembrie 2014, numitul A. a achiziționat din Chișinău o cantitate mare de suplimente farmaceutice (1.390 fiole de NANDROLONA D și 8920 pachete conținând 178.400 comprimate de DANABOL), în vederea transportării acestora în Ucraina. La data de 12.12.2014, sus-numitul s-a prezentat la punctul de trecere Dnister, cu autovehiculul, iar la Oficiul vamal din Vinnytsia a declarat că nu deține în mașină articole interzise sau cu restricție. La controlul efectuat au fost găsite substanțele farmaceutice mai sus menționate. În urma expertizei efectuate, s-a stabilit că suplimentele farmaceutice transportate de numitul A. conțineau decanoat de nandrolon, respectiv metandienonă, substanțe având circulația restricționată în Ucraina.

Înalta Curte constată că persoana extrădabilă A. nu are calitatea de persoană exceptată de la extrădare, în conformitate cu dispozițiile art. 19 din Legea nr. 302/2004, republicată, întrucât nu are cetățenie română, nu are domiciliul și nici reședința pe teritoriul României, nu i s-a acordat dreptul de azil în România și nu beneficiază de statutul de refugiat pe teritoriul statului român.

De asemenea, Înalta Curte constată îndeplinită în cauză și condiția referitoare la dubla incriminare, prevăzută de art. 24 din Legea nr. 302/2004, republicată, faptele pentru care este solicitată extrădarea sus-numitului având corespondent în legislația penală română, întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 din Legea nr. 86/2006, pentru care este prevăzută pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani închisoare.

Deopotrivă, se constată că este îndeplinită și condiția referitoare la gravitatea pedepsei, prevăzută de art. 26 din Legea nr. 302/2004, republicată, ținând seama că pedeapsa aplicată persoanei extrădabile este de 5 ani închisoare.

După cum prevăd dispozițiile art. 49 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, republicată, opoziția la extrădare nu poate fi întemeiată decât pe faptul că persoana arestată nu este persoana urmărită sau că nu sunt întrunite condițiile pentru extrădare. Înalta Curte constată, însă, că, în cauză, numitul A. nu a formulat obiecții la identitate.

Totodată, Înalta Curte constată că nu există niciun motiv de refuz al extrădării dintre cele obligatorii, prevăzute de art. 21 din Legea nr. 302/2004, republicată, și nici dintre cele prevăzute de art. 33 și art. 34 din aceeași lege, privind prescripția sau amnistia, în cererea de extrădare și documentele care o însoțesc fiind descrise detaliat toate circumstanțele factuale în care a fost săvârșită infracțiunea pentru care persoana extrădabilă a fost condamnată și menționându-se că procesul penal nu urmărește scopuri politice.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

În ceea ce privește criticile apărării, care a arătat că la dosar nu au fost atașate actele obligatorii prevăzute de art. 36 din Legea nr. 302/2004, republicată, iar cererea de extrădare a fost comunicată în baza notiței roșii, care este motivată doar în baza hotărârii pronunțate la data de 14.04.2015 de Judecătoria Mohyliv-Podilskyi din Ucraina, iar nu și în baza sentinței de revocare din 25.08.2016, astfel că nu ar rezulta în cerere care este fundamentul extrădării, Înalta Curte constată ca fiind nefondate aceste critici.

Astfel, se observă că fundamentul cererii de extrădare rezultă din conținutul celor două hotărâri atașate, inclusiv a Sentinței nr. 138/936/15-k din 25.08.2016, pronunțată de Judecătoria Mohyliv-Podilskyi, în Dosarul nr. x, prin care s-a dispus executarea de către condamnatul A. a pedepsei de 5 ani închisoare, întrucât nu și-a îndeplinit obligațiile stabilite de instanță, reținându-se că, potrivit art. 78 din C. pen. al Ucrainei și art. 166 din C. proc. pen. al Ucrainei, dacă persoana condamnată nu-și îndeplinește îndatoririle sau comite sistematic infracțiuni, instanța dispune executarea pedepsei; s-a reținut, totodată, că numitul A. a fost prezent la pronunțarea sentinței judecătorești, a primit o copie a acesteia și s-a obligat să se prezinte la Direcția Raională Mohyliv-Podilskyi a Inspectoratului Executiv Penal în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a sentinței, însă nu s-a prezentat, iar la data de 07.07.2015 a părăsit teritoriul Ucrainei și s-a întors în Republica Moldova, dar în decembrie 2015 a părăsit teritoriul țării de cetățenie și a plecat în Federația Rusă, fără a raporta schimbarea reședinței.

Iar din actele și lucrările dosarului, așa cum s-a arătat mai sus, rezultă că au fost atașate înscrisurile obligatorii prevăzute de art. 36 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu excepția mandatului de executare a pedepsei închisorii, însă lipsa acestuia nu poate conduce la respingerea cererii, având în vedere particularitățile sistemului juridic al fiecărui stat, după cum în mod corect a subliniat instanța de fond.

Contrar susținerilor apărării, Înalta Curte constată, așa cum în mod judicios a reținut și instanța de fond, că sentințele comunicate de autoritățile ucrainene poartă mențiunea rămânerii definitive, iar aceste documente, fiind emise de autoritățile judiciare ale statului solicitant, au caracter autentic. Astfel, Sentința nr. 138/936/15-k din 14.04.2015 a rămas definitivă la data de 30.07.2015, iar Sentința nr. 138/936/15-k din 25.08.2016 a rămas definitivă la data de 02.09.2016. De asemenea, în cererea de extrădare se arată că Hotărârea nr. 138/936/15-k din 14.04.2015 a Judecătoriei Mohyliv-Podilskyi a intrat în vigoare la 30.07.2015, iar decizia aceleiași instanțe din 25.08.2016 a intrat în vigoare la 02.09.2016.

În ceea ce privește susținerile constestatorului că nu ar fi cunoscut că are obligația să semneze anumite acte în Ucraina, că s-ar fi prezentat dacă ar fi știut și că nu a primit nicio citație la adresa de domiciliu din Republica Moldova, orașul Ungheni, Înalta Curte arată că, în cadrul procedurii de extrădare, nu poate fi analizat fondul cauzei, având în vedere dispozițiile art. 52 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, republicată, potrivit cărora curtea de apel nu este competentă să se pronunțe asupra temeiniciei urmăririi sau condamnării pentru care autoritatea străină cere extrădarea, nici asupra oportunității extrădării.

Având în vedere toate aceste considerente, Înalta Curte constată că, în mod corect, instanța de fond a apreciat întrunite condițiile extrădării privind persoana extrădabilă A. și a admis cererea de extrădare formulată de autoritățile judiciare din Ucraina.

Pe de altă parte, Înalta Curte constată că solicitarea contestatorului referitoare la amânarea predării, având în vedere starea de război care există în Ucraina, este una întemeiată, prevederile art. 58 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004, republicată, fiind incidente în cauză.

Potrivit textului legal menționat, predarea poate fi amânată atunci când, din cauza unor împrejurări speciale, predarea imediată ar avea consecințe grave pentru persoana solicitată sau familia acesteia. În acest caz, predarea poate fi amânată cel mult 3 luni și numai o singură dată.

Înalta Curte constată, raportat la aceste prevederi legale, că starea de război declanșată la data de 24.02.2022 pe teritoriul Ucrainei se circumscrie unei împrejurări speciale care ar avea consecințe grave pentru contestatorul persoană solicitată, întrucât viața acestuia ar fi pusă în pericol, sens în care se impune amânarea predării acestuia până la data încetării împrejurării speciale care a determinat amânarea, dar nu mai mult de 3 luni de la data pronunțării prezentei hotărâri.

Totodată, Înalta Curte va avea în vedere dispozițiile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, republicată, potrivit cărora: „În cazul amânării predării persoanei extrădate, instanța emite un mandat de arestare provizorie în vederea extrădării. În cazul în care persoana extrădată se află, la momentul admiterii cererii de extrădare, sub puterea unui mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei închisorii emis de autoritățile judiciare române, mandatul de arestare provizorie în vederea extrădării intră în vigoare la data încetării motivelor care au justificat amânarea”.

Pentru toate aceste considerente, anterior prezentate, Înalta Curte, în temeiul art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. a) C. proc. pen., va admite contestația formulată de persoana extrădată A. împotriva Sentinței penale nr. 20/FCJI din data de 23 februarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori – Cooperare judiciară internațională, în Dosarul nr. x/2022.

Va desființa în parte, sentința penală contestată și, în rejudecare:

În temeiul art. 58 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, va dispune amânarea predării persoanei extrădate A. până la data încetării împrejurării speciale care a determinat amânarea (starea de război declarată în Ucraina), dar nu mai mult de 3 luni de la data pronunțării prezentei decizii.

Va dispune arestarea persoanei extrădate A. în vederea predării pe o perioada de 30 zile de la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării.

Va dispune emiterea mandatului de arestare în vederea predării pe numele persoanei extrădate A., mandat de arestare care va fi pus în executare la data încetării motivelor ce au stat la baza amânării predării.

Va revoca măsura arestării în vederea predării luată prin sentința penală contestată și va dispune punerea de îndată în libertate a persoanei extrădate A. de sub puterea mandatului de arestare nr. x/E/2022 din data de 23.02.2022 emis de Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori – Cooperare juridică internațională, în Dosarul nr. x/2022, dacă nu este reținută, arestată sau deținută în altă cauză.

Va constata că persoana extrădată a fost reținută pentru 24 de ore prin ordonanța din 26.01.2022 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, cu începere de la 26.01.2022, ora 1320, și până la 27.01.2022, ora 1320, arestată provizoriu de la 27.01.2022 la 10.02.2022 și arestată în vederea predării de la 23.02.2022 la zi.

Va menține celelalte dispoziții ale sentinței contestate care nu contravin prezentei.

În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea prezentei contestații vor rămâne în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul persoana extrădată, în cuantum de 260 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiunea de contrabandă. Admiterea cererii de extrădare și dispunerea predării către autoritățile străine was last modified: septembrie 14th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.