Îndeplinirea condiţiilor legale pentru admiterea protocolului de constituire a alianţei electorale. Contestație respinsă ca nefondată (L. nr. 33/2007)

16 aug. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 265

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SCAF) nr. 1264/2019

L. nr. 33/2007: art. 7 alin. (1), (2) și (3), art. 16 alin. (1) – (4)

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Contestația are ca obiect Decizia nr. 4/D/07.03.2019 emisă de Biroul Electoral Central, prin care s-a admis protocolul de constituire a alianței electorale „B.” dintre F. și E.

În considerentele deciziei se menționează că cele două părți semnatare ale protocolului de constituire a alianței electorale sunt înscrise în Registrul partidelor politice la pozițiile nr. 71 și nr. 96, unde sunt menționați în calitate de președinți semnatarii protocolului, iar protocolul de constituire a alianței electorale „B.” este întocmit și depus cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Instanța reține că potrivit disp. art. 7 alin. (1), (2) și (3) din această lege, (1) Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale se pot asocia între ele numai la nivel național, pe bază de protocol, constituind o alianță electorală, în scopul participării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European. Un partid politic, o alianță politică sau o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale nu poate face parte decât dintr-o singură alianță electorală. Alianța electorală care a participat la alegerile anterioare, indiferent de tipul acestora, sub o denumire o poate păstra numai dacă nu și-a schimbat componența inițială. De asemenea, denumirea respectivă nu poate fi utilizată de o altă alianță.

(2) Protocolul de constituire a alianței electorale se depune la Biroul Electoral Central în termen de 48 de ore de la înființarea acestuia.

(3) Biroul Electoral Central se pronunță în ședință publică asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a alianței electorale, în termen de 24 de ore de la înregistrarea acestuia.

Rezultă că ceea ce a verificat intimatul Biroul Electoral Central la momentul emiterii deciziei contestate este îndeplinirea condițiilor legale pentru admiterea protocolului de constituire a alianței electorale.

Or, din motivarea contestației rezultă că ceea ce se contestă este candidatura lui C., despre care contestatorul susține că nu face parte dintr-un partid politic membru al B., acesta fiind membru în partidul D.

Se menționează în contestație că prin formarea B. s-a încălcat legea partidelor politice, la depunerea listei de candidați pentru Alegerile Europarlamentare, având pe listă cel puțin un candidat care face parte din alt partid politic.

Înalta Curte reține că depunerea candidaturilor este o etapă distinctă, ulterioară etapei constituirii alianțelor electorale, aspect care rezultă cu claritate atât din prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cât și din dispozițiile H.G. nr. 81/2019 din 15 februarie 2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019.

Astfel, potrivit art. 16 alin. (1) – (4) din legea sus-menționată, „(1) Pot propune liste de candidați numai partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale legal constituite, precum și alianțele electorale constituite în condițiile prezentei legi. Listele de candidați pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 60 de zile înainte de ziua de referință.

(2) Listele de candidați se depun în scris, în 4 exemplare – un exemplar original și 3 copii -, se semnează de conducerea partidului politic, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale sau de persoanele împuternicite în mod expres pentru a le semna și cuprind numele, prenumele, prenumele părinților, locul și data nașterii, cetățenia, adresa, apartenența politică, ocupația și profesia candidaților.

(3) Candidații propuși de un partid politic, o alianță politică sau electorală trebuie să facă parte din partidul politic respectiv sau, după caz, dintr-un partid politic, membru al alianței respective.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(4) Pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral Central, listele de candidați propuse de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau alianțele electorale trebuie însoțite de o listă cuprinzând cel puțin 200.000 de susținători. Lista susținătorilor se depune într-un singur exemplar”.

H.G. nr. 81/2019 din 15 februarie 2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019 prevede la pct. 19 că cel mai târziu cu 60 de zile înainte de ziua de referință: 28 martie 2019, ora 24:00 are loc depunerea și înregistrarea candidaturilor; la pct. 32 că în termen de cel mult 10 zile de la înregistrarea candidaturilor, cel mai târziu la data de: 6 aprilie 2019, are loc admiterea sau respingerea candidaturilor, iar la pct. 38 se prevede că până la împlinirea a 45 de zile înainte de ziua de referință, cel mai târziu la data de: 12 aprilie 2019 se pot formula contestații privind admiterea sau respingerea candidaturilor.

Reiese din aceste reglementări, așa cum s-a precizat anterior, că depunerea candidaturilor se face ulterior admiterii protocolului de constituire a unei alianțe electorale, astfel încât criticile invocate în susținerea prezentei contestații nu constituie motive de nelegalitate a deciziei a cărei anulare se solicită, din moment ce intimatul Biroul Electoral Central nu a analizat candidatura lui C. la alegerile pentru Parlamentul European.

Având în vedere aceste considerente, reținând că decizia atacată este un act administrativ legal, Înalta Curte va respinge contestația formulată de A. – membru al Partidului D. împotriva Deciziei nr. 4/D/07.03.2019, emise de Biroul Electoral Central, ca nefondată.

Sursa informației: www.scj.ro.

Îndeplinirea condițiilor legale pentru admiterea protocolului de constituire a alianței electorale. Contestație respinsă ca nefondată (L. nr. 33/2007) was last modified: august 16th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter